Navigatsioonitee

Auhinnad ja võistlused

Olete tulevane teadlane? Ideedest tulvil leiutaja? Inimõigusi uuriv ajakirjanik, andekas stsenarist või fotograaf? EL tunnustab väljapaistvaid saavutusi kõigis eelpool nimetatud ning muudeski valdkondades. Klõpsake allpool esitatud kategooriatele, et saada lisateavet ELi korraldatavate konkursside ning nendes osalemise tingimuste kohta.

Käimasolevad konkursidrss

Euroopa ravikindlustuskaardi videoloo konkurss

Mis?: Laske kujutlusvõimel lennata ja koostage oma lugu! Otsime loomingulist ja põnevat lugu. See ei ole grammatikaülesanne, kuid lugu peab olema selge ja arusaadav. Žürii valib välja kolm võitjat, kes saavad auhinnaks 1500, 1000 ja 500 eurot ning esimese koha võitnud loost toodetakse video!

Kes?: 18-aastased ja vanemad ELi liikmesriikide ning Islandi, Norra, Liechtensteini ja Šveitsi kodanikud. Nooremate kui 18-aastaste osalejate puhul peab vanem või hooldaja allkirjastama asjaomase vormi

Tähtaeg: 17/08/2014

Fotokonkurss „Euroopa minu piirkonnas”

Mis?: Soovime teada (ja näha!), kuidas kasutatakse ELi investeeringuid teie kodukohas ja tunnustada projekte, mis toovad reaalset kasu kohalikele kogukondadele.  Konkursil osalemiseks peate pildistama mõnda teile teadaolevat projekti, mida rahastatakse ELi vahenditest

Võite võita 1000 eurot digikaamera varustuse soetamiseks ja reisi kahele Brüsselisse 2014. aasta oktoobris

Kes?: ELi liikmesriigis elavad kodanikud (üle 18-aastased)

Tähtaeg: 25/08/2014

Auhind „Access City” 2015

Mis?: Auhind „Access City” on Euroopa linnadele mõeldud innovaatikakonkurss, mille eesmärk on parandada linnakeskkonna ligipääsetavust puuetega inimeste jaoks ning suurendada teadlikkust selliste algatuste kohta muudes linnades üle kogu Euroopa. Igal aastal välja antava auhinnaga tunnustatakse ja väärtustatakse neid linnu, kus ennetavalt toetatakse seda (ning võetakse asjakohaseid väljapaistvaid meetmeid), et puuetega inimesed ja eakad pääseksid ligi avalikele objektidele, nagu hooned, laste mänguväljakud ning ühistransport või kommunikatsioonitehnoloogia.

Kes?: Kõik ELi linnad, kus on üle 50 000 elaniku. Liikmesriikides, kus on vähem kui kaks sellist linna, võivad osaleda ka kahest või enamast linnast koosnevad linnaalad, kui nende elanikkond kokku ületab samuti 50 000 piiri.

Tähtaeg: 10/09/2014

Kontrollikoja auhinnakonkurss avaliku sektori auditeerimise teemal

Mis?: Euroopa Kontrollikoja 2014. aasta auhind on suunatud Euroopa teadustöötajatele avaliku sektori (eelkõige ELi kontekstis) auditeerimisega seotud teoreetiliste ja/või empiiriliste uuringute alase väitekirja eest. Võitja(d) saab (saavad) auhinnaks 5000 eurot.

Kes?: Konkursil võivad osaleda kõik ülikoolilõpetanud, kes on kirjutanud magistri- või doktoritöö. Eksamid peavad olema sooritatud 1. jaanuaril 2011 või hiljem. Sellel kontrollikoja konkursil osalevad kandidaadid peavad olema Euroopa Liidu kodanikud või olema kirjutanud väitekirja mõnes Euroopa Liidu ülikoolis.

Tähtaeg: 30/11/2014

Millisena näed teadust sina?

Mis?: Fotokonkurss! Teadus on kõikjal meie ümber, alates veidratest nähtustest kuni põneva teadustööni. Tahame näha, mis köidab sinu tähelepanu. Haara oma fotoaparaat ja võida reis Varssavisse (Poola), et osaleda Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil, või Isprasse (Itaalia), et külastada Teadusuuringute Ühiskeskust. Igakuine konkurss – fotosid saab esitada iga kuu 1. kuni 15. kuupäevani.

Kes?: Kolmeliikmeline võistkond, kuhu kuulub vähemalt kaks tüdrukut (ELi liikmesriigi kodanikud ja elanikud vanuses 13–18)

Tähtaeg: 15/12/2014

rss

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?