Cesta

Ceny a soutěže

Jste mladý začínající vědec? Nápaditý vynálezce? Novinář se zaměřením na lidská práva? Talentovaný scénárista či fotograf? Evropská unie oceňuje vynikající počiny v těchto i jiných oblastech. Kliknutím na následující kategorie se dozvíte více informací o soutěžích pravidelně pořádaných Evropskou unií i podmínkách účasti.

Probíhající soutěžerss

Soutěž o nejlepší příběh k videu určenému na propagaci evropského průkazu zdravotního pojištění

Téma: V příběhu můžete popustit uzdu své fantazii a pořádně se „vyřáděte“:) Hledáme neotřelý příběh, který zaujme. Nemusí to být slohová práce – hlavní je jednoduchá a všem srozumitelná pointa! Výherci na prvních třech místech vybraní porotou obdrží 1500, 1000 a 500 eur a podle vítězného příběhu natočíme video!

Cílová skupina: Občané starší 18 let ze všech členských států EU a také z Islandu, Norska, Lichtenštejnska a ze Švýcarska. Pokud je účastníkovi méně než 18 let, registrační formulář musí podepsat rodič nebo zákonný zástupce.

Uzávěrka: 17/08/2014

Fotografická soutěž pod názvem Evropa v mém regionu

Téma: Ukažte nám, jak jsou finanční prostředky z EU využívány v místě vašeho bydliště, a napište nám o projektech, které zásadně změnily život ve vaší obci.  Soutěže se můžete zúčastnit tak, že nám zašlete fotografii projektu, který je financován Evropskou unií

Můžete vyhrát fotografické vybavení v ceně 1 000 eur a zájezd pro dva do Bruselu v říjnu 2014.

Cílová skupina: Občané (ve věku nad 18 let) žijící v členském státě EU

Uzávěrka: 25/08/2014

Cena EU pro bezbariérová města (Access City Award) 2015

Téma: Jedná se o inovativní soutěž, jejímž cílem je usnadňovat přístup do městských veřejných prostor osobám se zdravotním postižením a zvyšovat informovanost o souvisejících iniciativách v ostatních evropských městech. Tato cena se uděluje každý rok těm městům, která podnikají kroky ke zlepšení přístupnosti veřejných prostor, jako jsou sídliště, dětská hřiště, prostředky veřejné dopravy, ale také například ke komunikačním technologiím, pro osoby se zdravotním postižením a seniory a jsou tak příkladem ostatním.

Cílová skupina: Všechna města v Evropské unii s více než 50 000 obyvateli. V těch členských státech, ve kterých se takové město nachází maximálně jedno, se mohou soutěže zúčastnit i městské oblasti, jež se skládají ze dvou nebo více měst, pokud jejich celkový počet obyvatel přesahuje 50 000.

Uzávěrka: 10/09/2014

Cena Evropského účetního dvora za výzkum v oblasti auditu veřejného sektoru

Téma: Cena EÚD za rok 2014 je určena evropským akademickým pracovníkům za jejich teoreticky či empiricky zaměřené vědecké práce související s auditem veřejného sektoru, zejména v kontextu Evropské unie. Na vítěze čeká cena ve výši 5 000 eur.

Cílová skupina: Soutěže se mohou zúčastnit postgraduální studenti, kteří svou diplomovou nebo doktorandskou práci obhájili po 1. lednu 2011. Uchazeči o tuto cenu Evropského účetního dvora (EÚD) musí být občany Evropské unie nebo mít diplom z vysoké školy v některé ze zemí EU.

Uzávěrka: 30/11/2014

Co pro tebe znamená věda?

Téma: Fotosoutěž! Věda je všude kolem nás. Zvláštní přírodní jevy? Ohromující výdobytky vědy? Napište nám, co vás nejvíce zaujalo? Vyražte ven fotit – třeba vyhrajete cestu do Varšavy, kde uvidíte průběh soutěže Evropské unie pro mladé vědce, nebo do italské Ispry na exkurzi do Společného výzkumného střediska EU. Soutěží se každý měsíc – fotografii, kterou jste pořídili, pošlete vždy mezi 1. a 15. dnem daného měsíce.

Cílová skupina: Trojčlenné týmy s nejméně dvěma dívkami (občané EU a občané s trvalým pobytem v jednom z 28 členských států Evropské unie ve věku 13 až 18 let)

Uzávěrka: 15/12/2014

rss

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?