Navigacijski put

Blogovi

Za osobniji pogled iznutra na poslove EU-a pogledajte Povjerenikov blog. Nekoliko povjerenika EU-a imaju vlastite blogove - kao i neki viši dužnosnici Komisije u pojedinim zemljama članicama EU-a.

Vijeće Europske unije

Europska komisija

Povjerenici

Andrus AnsipAndrus Ansip
Jedinstveno digitalno tržište
Vytenis AndriukaitisVytenis Andriukaitis
Zdravlje i sigurnost hrane
Corina CreţuCorina Creţu
Regionalna politika
Kristalina GeorgievaKristalina Georgieva
Proračun i ljudski resursi
Phil HoganPhil Hogan
Poljoprivreda i ruralni razvoj
Carlos  MoedasCarlos Moedas
Istraživanje, znanost i inovacije
Pierre MoscoviciPierre Moscovici
Ekonomski i financijski poslovi, oporezivanje i carina
Neven MimicaNeven Mimica
Međunarodna suradnja i razvoj
Günther OettingerGünther Oettinger
Digitalno gospodarstvo i društvo
Karmenu  VellaKarmenu Vella
Okoliš, pomorstvo i ribarstvo

Uredi Komisije u zemljama EU-a

Jimmy JamarJimmy Jamar
Belgija

Ostalo

EU agencije

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?