You are here:

Pointí teagmhála i do thír féin

Líonra ionad faisnéise, ionad doiciméadúcháin agus cainteoirí i ngach tír san AE.

Déan teagmháil le d'ionad faisnéise Eoraip go Díreach – in aon teanga oifigiúil AE do:

  • fhreagraí ar do cheisteanna faoi do chearta AE, faoi mhaoiniú, srl.
  • chuirí chuig imeachtaí faisnéisé/líonraíochta AE
  • cháipéisí agus foilseacháin AE
  • thagairtí d'fhoinsí faisnéise eile
  • shonraí teagmhála d'eagrais bhainteacha

Déan teagmháil leis an ionad doiciméadúcháin Eorpach is gaire duit do:

  • rochtain ar fhoilseacháin is ar cháipéisí oifigiúla AE (ar líne agus i gcló)
  • chabhair chun teacht ar eolas mionsonraithe faoi dhlí, imeascadh, bheartais agus institiúidí na hEorpa
  • oiliúint do mhic léinn faoi thaighde is faoi aimsiú fíricí a bhaineann leis an AE

Faigh cainteoir saineolaíoch AE (dlíodóirí, sainchomhairleoirí, acadúlaigh) má tá imeacht dírithe ar an AE i do limistéar-sa á bheartú agat.

Roghnaigh tír féachaint cad iad na roghanna teagmhála atá ar fáil.

Féadfaidh tú gliogáil ar an mapa freisin le tír a roghnú.Eoraip An Chróit България România Éire/Ireland United Kingdom Danmark Danmark Nederland Belgique/België/Belgien Luxembourg France Portugal España Sverige Suomi / Finland Italia Deutschland Polska Österreich Slovenija Magyarország Česká republika Slovensko Ellas/Ελλάδα Kypros/Kıbrıs/Κύπρος Eesti Latvija Lietuva Malta United Kingdom Portugal España France