You are here:

Kontakt z zespołem obsługującym strony internetowe EUROPA

Oświadczenie o ochronie prywatności

Czy chcieliby Państwo przedstawić uwagi na temat jakości portalu EUROPA lub zgłosić problem techniczny?

Zespół obsługujący strony internetowe EUROPA z góry dziękuje za wszelkie uwagi.

W celu przesłania wiadomości na nasz adres elektroniczny, proszę wypełnić poniższy formularz, upewniając się, że wszystkie pola obowiązkowe * zostały uzupełnione, a następnie nacisnąć „Wyślij”.

Rodzaj komentarza*

Uwagi ogólne:

 komentarze na temat treści/ struktury
 komentarze na temat grafiki
 komentarze na temat języków/ wielojęzyczności
 prawa autorskie i dostęp do strony
 niedokładne lub brakujące informacje
 błędy literowe
 inne

Uwagi techniczne:

 uszkodzony link
 problem z pobieraniem danych
 problem z oglądaniem strony
 inne

/ 300

Jeśli pragną Państwo otrzymać odpowiedź w jednym z poniższych języków, proszę zaznaczyć właściwe pole: