You are here:

Déan teagmháil le Foireann Gréasáin Europa

Ráiteas Rúndachta

Ar mhaith leat tuairim a nochtadh faoi mhianach na tairsí EUROPA nó fadhb theicniúil a thuairisciú?

Bíonn fáilte ag Foireann Chomhordúcháin Gréasáin EUROPA roimh aiseolas uait.

Chun ár mbosca poist a shroicheadh, líon isteach an fhoirm thíos, cinntigh go líonfaidh tú isteach ar a laghad na réimsí éigeantacha uile*, agus ansin gliogáil ar an gcnaipe Seol.

Saghas tráchta*

Ginearálta:

 Tráchtanna faoi inneachar / struchtúr
 Tráchtanna faoi ghrafaicí
 Tráchtanna faoi theangacha / ilteangachas
 Ceadanna cóipchirt agus nasc
 Faisnéis mhíchruinn nó in easnamh
 Botúin litrithe
 Eile

Teicniúil:

 Nasc briste
 Fadhbanna íoslódála
 Fadhbanna féachana
 Eile

/ 300

Más toil leat glacadh le freagra i gceann de na teangacha seo a leanas, cuir tic sa bhosca cuí, le do thoil: