You are here:

Institutioner, organ och byråer – kontaktuppgifter

Institutioner och organ

Europaparlamentet (Bryssel)

Europaparlamentet (Bryssel)

Adress

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Länkar
Besök oss

Typ av besök: Guidade rundturer, föredrag, enskilda besök, plenarsammanträden

Gruppens storlek: 20–45 personer (utom för enskilda besök och plenarsammanträden)

Enskilda besökare: Måndag–torsdag, guidade turer kl.10.00 och 15.00. Fredag, guidad tur kl.10.00

Förhandsbokning: Grupper: 2 månader. Enskilda besökare: 15 minuter före besöket

Åldersgräns: 14 år

Besök Europaparlamentet i Bryssel

Europaparlamentet (Luxemburg)

Europaparlamentet (Luxemburg)

Adress

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tfn
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Länkar
Besök oss

Typ av besök: Föredrag

Gruppens storlek: Ej specificerat

Förhandsbokning: Ej specificerat

Åldersgräns: Ej specificerat

Besök Europaparlamentet i Luxemburg

Europaparlamentet (Strasbourg)

Europaparlamentet (Strasbourg)

Adress

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tfn
+33 3 88 17 40 01
Fax
+33 3 88 17 51 84
Länkar
Besök oss

Typ av besök: Guidade turer, föredrag, plenarsammanträden, Euroscola (för skolor, lärare och elever)

Gruppens storlek: 20–45 personer (utom för plenarsammanträden)

Enskilda besökare: Endast plenarsammanträden

Förhandsbokning: 3 månader (utom för plenarsammanträden)

Åldersgräns: 14 år

Besök Europaparlamentet i Strasbourg

Europeiska centralbanken

Europeiska centralbanken

Adress

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Tfn
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Länkar
Sociala nätverk
Besök oss

Typ av besök: Två typer av föredrag och rundtur på platsen där bankens nya lokaler håller på att byggas

Gruppens storlek: Minst 20 personer (mindre grupper kan ansluta sig till en större)

Förhandsbokning: 3 månader

Åldersgräns: 18 år

Boka besök på Europeiska centralbanken

Europeiska datatillsynsmannen

Europeiska datatillsynsmannen

Adress

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 283 19 00
Fax
+32 2 283 19 50
Länkar
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Adress

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 546 90 11
Fax
+32 2 513 48 93
Länkar
Besök oss

Typ av besök: Föredrag

Gruppens storlek: Ej specificerat

Förhandsbokning: 3 veckor

Åldersgräns: Ej specificerat

Boka besök på Ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska förvaltningsskolan

Europeiska förvaltningsskolan

Adress

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 296 83 23
Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken

Adress

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tfn
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04
Europeiska investeringsfonden

Europeiska investeringsfonden

Adress

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

Tfn
+352 2485 1
Fax
+352 2485 81301
Länkar
Sociala nätverk
Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen

Adress

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 299 11 11
Länkar
Besök oss

Typ av besök: Olika typer av studiebesök

Gruppens storlek: Minst 15 personer

Förhandsbokning: 10 veckor

Åldersgräns: 15 år

Besök EU-kommissionen

Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen

Adress

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Tfn
+33 3 88 17 23 13
Fax
+33 3 88 17 90 62
Länkar
Europeiska rådet

Europeiska rådet

Adress

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Länkar
Europeiska rekryteringsbyrån

Europeiska rekryteringsbyrån

Adress

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 299 31 31
Fax
+32 2 295 74 88
Länkar
Sociala nätverk
Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrätten

Adress

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tfn
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Länkar
Besök oss

Typ av besök: Föredrag

Gruppens storlek: Högst 50 personer

Förhandsbokning: 2 månader

Åldersgräns: 14 år

Besök Europeiska revisionsrätten

Europeiska unionens domstol

Europeiska unionens domstol

Adress

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tfn
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Länkar
Sociala nätverk
Besök oss

Typ av besök: Studiebesök, föredrag, seminarier, offentliga förhandlingar

Gruppens storlek: Minst 7 personer (utom för offentliga förhandlingar)

Enskilda besökare: Bara för offentliga förhandlingar

Förhandsbokning: Grupper: 6 månader (utom för offentliga förhandlingar). Enskilda besökare: 15 minuter före förhandlingen

Åldersgräns: 18 år

Besök EU-domstolen

Europeiska unionens publikationsbyrå

Europeiska unionens publikationsbyrå

Adress

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Tfn
+352 2929-1
Fax
+352 2929-42758
Länkar
Sociala nätverk
Europeiska utrikestjänsten

Europeiska utrikestjänsten

Adress

1046 Brussels

Belgium

Tfn
+32 2 584 11 11
Länkar
Ministerrådet

Ministerrådet

Adress

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 73 97 / 81
Länkar
Besök oss

Typ av besök: Föredrag och seminarier

Gruppens storlek: Minst 20 personer

Förhandsbokning: 3 månader

Åldersgräns: 15 år

Besök ministerrådet

Regionkommittén

Regionkommittén

Adress

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 282 22 11
Fax
+32 2 282 23 25
Länkar
Besök oss

Typ av besök: Föredrag

Gruppens storlek: Minst 15 personer

Förhandsbokning: 2 månader

Åldersgräns: 14 år

Besök Regionkommittén

Byråer

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER)

Adress

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tfn
+386 8 205 34 00
Fax
+386 8 205 34 13
Länkar
Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Adress

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tfn
+32 2 221 81 52
Fax
+32 2 221 81 50
Länkar
Sociala nätverk
EIOPA

EIOPA (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten)

Adress

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tfn
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Länkar
EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet

EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)

Adress

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tfn
+30 28 14 40 9710
Länkar
EU:s enhet för rättsligt samarbete

EU:s enhet för rättsligt samarbete (Eurojust)

Adress

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tfn
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Länkar
EU:s institut för säkerhetsstudier

EU:s institut för säkerhetsstudier (EUISS)

Adress

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tfn
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Euratoms försörjningsbyrå

Euratoms försörjningsbyrå

Adress

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Tfn
+352 4301 36738
Fax
+352 4301 38139
Länkar
Europeiska bankmyndigheten

Europeiska bankmyndigheten (EBA)

Adress

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Tfn
+44 (0)207 382 1776
Fax
+44 (0)207 382 1771
Länkar
Sociala nätverk
Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system (eu-LISA)

Adress

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Länkar
Sociala nätverk
Europeiska byrån för GNSS

Europeiska byrån för GNSS (GSA)

Adress

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tfn
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Länkar
Sociala nätverk
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

Adress

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tfn
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Länkar
Europeiska fonden för förbättring av levnadsoch arbetsvillkor

Europeiska fonden för förbättring av levnadsoch arbetsvillkor (Eurofound)

Adress

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tfn
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Länkar
Europeiska försvarsbyrån

Europeiska försvarsbyrån

Adress

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 504 28 00
Fax
+32 2 504 28 15
Länkar
Europeiska institutet för innovation och teknik

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Adress

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tfn
+36 14 819 300
Länkar
Europeiska jämställdhetsinstitutet

Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

Adress

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tfn
+370 5 215 7400
Europeiska järnvägsbyrån

Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

Adress

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tfn
+33 3 27 09 65 00
Fax
+33 3 27 33 40 65
Länkar
Europeiska läkemedelsmyndigheten

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Adress

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Tfn
+44 20 3660 6000
Fax
+44 20 3660 5555
Länkar
Europeiska miljöbyrån

Europeiska miljöbyrån (EEA)

Adress

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tfn
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Länkar
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

Adress

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tfn
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Sociala nätverk
Europeiska polisbyrån

Europeiska polisbyrån (Europol)

Adress

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tfn
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Länkar
Sociala nätverk
Europeiska sjösäkerhetsbyrån

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)

Adress

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tfn
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Länkar
Europeiska stödkontoret för asylfrågor

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO)

Adress

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Tfn
+356 22487500
Länkar
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

Adress

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tfn
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (CEPOL)

Adress

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tfn
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Länkar
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Adress

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tfn
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Länkar
Sociala nätverk
Europeiska unionens satellitcentrum

Europeiska unionens satellitcentrum (Satcen)

Tfn
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Länkar
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)

Adress

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

Tfn
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Länkar
Sociala nätverk
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

Adress

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tfn
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Länkar
Fusion for Energy

Fusion for Energy

Adress

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tfn
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Länkar
Sociala nätverk
Gemensamma resolutionsnämnden

Gemensamma resolutionsnämnden (SRB)

Adress

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Länkar
Sociala nätverk
Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet (ERCEA)

Adress

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax
+32 2 292 19 75
Länkar
Genomförandeorganet för forskning

Genomförandeorganet för forskning (REA)

Adress

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Länkar
Genomförandeorganet för innovation och transportnät

Genomförandeorganet för innovation och transportnät (INEA)

Adress

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 299 52 52
Fax
+32 2 297 37 27
Länkar
Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (CHAFEA)

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (CHAFEA)

Adress

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tfn
+352 4301 32015
Fax
+352 4301 30359
Länkar
Genomförandeorganet för små och medelstora företag

Genomförandeorganet för små och medelstora företag (EASME)

Adress

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax
+32 2 292 18 92
Länkar
Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA)

Adress

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 299 11 11
IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Adress

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Tfn
+32 2 221 81 81
Länkar
Sociala nätverk
Kontaktuppgifter till- Europeiska arbetsmiljöbyrån

Kontaktuppgifter till- Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Adress

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tfn
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Länkar
Kontaktuppgifter till- Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser

Kontaktuppgifter till- Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex)

Adress

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tfn
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Länkar
Sociala nätverk
Kontaktuppgifter till- Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Kontaktuppgifter till- Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)

Adress

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tfn
+49 221 8999 000
Fax
+49 221 8999 099
Länkar
Kontaktuppgifter till- Europeiska fiskerikontrollbyrån

Kontaktuppgifter till- Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)

Adress

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Tfn
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Länkar
Sociala nätverk
Kontaktuppgifter till- Europeiska kemikaliemyndigheten

Kontaktuppgifter till- Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)

Adress

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tfn
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Länkar
Kontaktuppgifter till- Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar

Kontaktuppgifter till- Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)

Adress

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tfn
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Länkar
Sociala nätverk
Kontaktuppgifter till- Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

Kontaktuppgifter till- Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

Adress

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tfn
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Länkar
Sociala nätverk
Kontaktuppgifter till- Gemenskapens växtsortsmyndighet

Kontaktuppgifter till- Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)

Adress

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tfn
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Sociala nätverk
Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)

Adress

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tfn
+371 6611 7590
Länkar
Sociala nätverk
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Adress

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tfn
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Länkar
Sociala nätverk
SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Adress

SESAR Joint Undertaking 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tfn
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Länkar
Sociala nätverk