You are here:

Institucije, organi in agencije – kontaktni podatki in obisk

Institucije in organi

Evropska centralna banka

Evropska centralna banka

Naslov

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Tel
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Povezave
Družabna omrežja
Obiski

Vrsta obiska: Dve vrsti informativne predstavitve, ogled gradbišča nove banke

Velikost skupine: Najmanj 20 oseb (manjše skupine se lahko pridružijo večji)

Vnaprejšnja rezervacija: 3 mesece

Starost obiskovalcev: Najmanj 18 let

Obiščite Evropsko centralno banko

Evropska investicijska banka

Evropska investicijska banka

Naslov

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04
Evropska komisija

Evropska komisija

Naslov

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Povezave
Obiski

Vrsta obiska: Različne informativne predstavitve

Velikost skupine: Najmanj 15 oseb

Vnaprejšnja rezervacija: 10 tednov

Starost obiskovalcev: Najmanj 15 let

Obiščite Evropsko komisijo

Evropska služba za zunanje delovanje

Evropska služba za zunanje delovanje

Naslov

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11
Povezave
Evropska šola za upravo

Evropska šola za upravo

Naslov

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 296 83 23
Evropski ekonomsko-socialni odbor

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Naslov

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 546 90 11
Fax
+32 2 513 48 93
Povezave
Obiski

Vrsta obiska: Informativna predstavitev

Velikost skupine: Ni določeno

Vnaprejšnja rezervacija: 3 tedne

Starost obiskovalcev: Ni določeno

Obiščite Evropski ekonomsko-socialni odbor

Evropski investicijski sklad

Evropski investicijski sklad

Naslov

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2485 1
Fax
+352 2485 81301
Povezave
Družabna omrežja
Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Naslov

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 283 19 00
Fax
+32 2 283 19 50
Povezave
Evropski parlament (Bruselj)

Evropski parlament (Bruselj)

Naslov

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Povezave
Obiski

Vrsta obiska: Vodeni ogled, informativna predstavitev, individualni ogled, plenarno zasedanje

Velikost skupine: Najmanj 20–45 oseb (razen za individualni ogled in plenarno zasedanje)

Obiski posameznikov: Ponedeljek – četrtrek, ogled ob 10.00 in 15.00; petek, ogled ob 10.00

Vnaprejšnja rezervacija: Skupine: 2 meseca za skupinski obisk. Obiski posameznikov: 15 minut pred obiskom

Starost obiskovalcev: Najmanj 14 let

Obiščite Evropski parlament v Bruslju

Evropski parlament (Luksemburg)

Evropski parlament (Luksemburg)

Naslov

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Povezave
Obiski

Vrsta obiska: Informativna predstavitev

Velikost skupine: Ni določeno

Vnaprejšnja rezervacija: Ni določeno

Starost obiskovalcev: Ni določeno

Obiščite Evropski parlament v Luxembourgu

Evropski parlament (Strasbourg)

Evropski parlament (Strasbourg)

Naslov

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Fax
+33 3 88 17 51 84
Povezave
Obiski

Vrsta obiska: Vodeni ogled, informativna predstavitev, plenarno zasedanje, Euroscola (za šole, učitelje in študente)

Velikost skupine: Najmanj 20–45 oseb (razen za plenarno zasedanje)

Obiski posameznikov: Samo med plenarnim zasedanjem

Vnaprejšnja rezervacija: 3 mesece (razen za plenarno zasedanje)

Starost obiskovalcev: Najmanj 14 let

Obiščite Evropski parlament v Strasbourgu

Evropski svet

Evropski svet

Naslov

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Povezave
Evropski urad za izbor osebja

Evropski urad za izbor osebja

Naslov

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 31 31
Fax
+32 2 295 74 88
Povezave
Družabna omrežja
Evropski varuh človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic

Naslov

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Tel
+33 3 88 17 23 13
Fax
+33 3 88 17 90 62
Povezave
Odbor regij

Odbor regij

Naslov

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 282 22 11
Fax
+32 2 282 23 25
Povezave
Obiski

Vrsta obiska: Informativna predstavitev

Velikost skupine: Najmanj 15 oseb

Vnaprejšnja rezervacija: 2 meseca

Starost obiskovalcev: Najmanj 14 let

Obiščite Odbor regij

Računsko sodišče

Računsko sodišče

Naslov

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Povezave
Obiski

Vrsta obiska: Informativna predstavitev

Velikost skupine: Največ 50 oseb

Vnaprejšnja rezervacija: 2 meseca

Starost obiskovalcev: Najmanj 14 let

Obiščite Evropsko računsko sodišče

Sodišče Evropske unije

Sodišče Evropske unije

Naslov

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Povezave
Družabna omrežja
Obiski

Vrsta obiska: Študijski obisk, informativna predstavitev, javna obravnava

Velikost skupine: Najmanj 7 oseb (razen za javno obravnavo)

Obiski posameznikov: Samo za javno obravnavo

Vnaprejšnja rezervacija: Skupine: 6 mesecev (razen za javno obravnavo). Obiski posameznikov: 15 minut pred javno obravnavo

Starost obiskovalcev: Najmanj 18 let

Obiščite Sodišče Evropske unije

Svet Evropske unije

Svet Evropske unije

Naslov

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 73 97 / 81
Povezave
Obiski

Vrsta obiska: Informativna predstavitev

Velikost skupine: Najmanj 20 oseb

Vnaprejšnja rezervacija: 3 meseca

Starost obiskovalcev: Najmanj 15 let

Obiščite Svet Evropske unije

Urad za publikacije Evropske unije

Urad za publikacije Evropske unije

Naslov

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2929-1
Fax
+352 2929-42758
Povezave
Družabna omrežja

Agencije

Agencija Evropske unije za obsežne informacijske sisteme

Agencija Evropske unije za obsežne informacijske sisteme (eu-LISA)

Naslov

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Povezave
Družabna omrežja
Agencija Evropske unije za temeljne pravice

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Naslov

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (CEPOL)

Naslov

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Povezave
Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij

Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)

Naslov

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Povezave
Agencija za evropski GNSS

Agencija za evropski GNSS (GSA)

Naslov

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Povezave
Družabna omrežja
Agencija za oskrbo EURATOM

Agencija za oskrbo EURATOM

Naslov

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Tel
+352 4301 36738
Fax
+352 4301 38139
Povezave
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)

Naslov

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel
+386 8 205 34 00
Fax
+386 8 205 34 13
Povezave
Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Naslov

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 52
Fax
+32 2 221 81 50
Povezave
Družabna omrežja
EIOPA

EIOPA (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine)

Naslov

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Povezave
Enotni odbor za reševanje

Enotni odbor za reševanje (SRB)

Naslov

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Povezave
Družabna omrežja
Evropska agencija za kemikalije

Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Naslov

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Povezave
Evropska agencija za nadzor ribištva

Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)

Naslov

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Povezave
Družabna omrežja
Evropska agencija za okolje

Evropska agencija za okolje (EEA)

Naslov

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Povezave
Evropska agencija za pomorsko varnost

Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)

Naslov

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Povezave
Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic

Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic (Frontex)

Naslov

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Povezave
Družabna omrežja
Evropska agencija za varno hrano

Evropska agencija za varno hrano (EFSA)

Naslov

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Družabna omrežja
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)

Naslov

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Povezave
Evropska agencija za varnost v letalstvu

Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)

Naslov

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Fax
+49 221 8999 099
Povezave
Evropska agencija za zdravila

Evropska agencija za zdravila (EMA)

Naslov

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Tel
+44 20 3660 6000
Fax
+44 20 3660 5555
Povezave
Evropska fundacija za usposabljanje

Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)

Naslov

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Povezave
Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer

Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Naslov

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Povezave
Družabna omrežja
Evropska obrambna agencija

Evropska obrambna agencija (EDA)

Naslov

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 504 28 00
Fax
+32 2 504 28 15
Povezave
Evropska železniška agencija

Evropska železniška agencija (ERA)

Naslov

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Fax
+33 3 27 33 40 65
Povezave
Evropski azilni podporni urad

Evropski azilni podporni urad (EASO)

Naslov

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Tel
+356 22487500
Povezave
Evropski bančni organ

Evropski bančni organ (EBA)

Naslov

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Tel
+44 (0)207 382 1776
Fax
+44 (0)207 382 1771
Povezave
Družabna omrežja
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

Naslov

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Povezave
Družabna omrežja
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

Naslov

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Povezave
Družabna omrežja
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

Naslov

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Povezave
Evropski inštitut za enakost med spoloma

Evropski inštitut za enakost med spoloma (EIGE)

Naslov

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Naslov

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Povezave
Evropski organ za vrednostne papirje in trge

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Naslov

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Povezave
Družabna omrežja
Evropski policijski urad

Evropski policijski urad (Europol)

Naslov

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Povezave
Družabna omrežja
Fuzija za energijo

Fuzija za energijo

Naslov

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Povezave
Družabna omrežja
IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Naslov

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Tel
+32 2 221 81 81
Povezave
Družabna omrežja
Inštitut EU za varnostne študije

Inštitut EU za varnostne študije (EUISS)

Naslov

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

Naslov

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax
+32 2 292 19 75
Povezave
Izvajalska agencija za inovacije in omrežja

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA)

Naslov

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 52 52
Fax
+32 2 297 37 27
Povezave
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)

Naslov

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME)

Naslov

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax
+32 2 292 18 92
Povezave
Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (CHAFEA)

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (CHAFEA)

Naslov

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tel
+352 4301 32015
Fax
+352 4301 30359
Povezave
Izvajalska agencija za raziskave

Izvajalska agencija za raziskave (REA)

Naslov

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Povezave
Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

Naslov

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Povezave
Družabna omrežja
Prevajalski center za organe Evropske unije

Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

Naslov

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Povezave
Družabna omrežja
Satelitski center Evropske unije

Satelitski center Evropske unije (Satcen)

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Povezave
SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Naslov

SESAR Joint Undertaking 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Povezave
Družabna omrežja
Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Naslov

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Povezave
Družabna omrežja
Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO)

Naslov

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Družabna omrežja
Urad za evropsko pravosodno sodelovanje

Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

Naslov

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Povezave