You are here:

Inštitúcie, orgány a agentúry – kontaktné údaje a informácie pre návštevy

Inštitúcie a orgány

Dvor audítorov

Dvor audítorov

Adresa

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Návštevy

Typy návštev: informatívne stretnutia

Minimálna veľkosť skupiny: max. 50 osôb

Povinná rezervácia: 2 mesiace pred návštevou

Minimálny vek návštevníkov: 14 rokov

Navštívte Európsky dvor audítorov

Európska centrálna banka

Európska centrálna banka

Adresa

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Tel
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Odkazy
Sociálne siete
Návštevy

Typy návštev: 2 typy informačných stretnutí, prehliadka budovy

Minimálna veľkosť skupiny: 20 osôb (menšie skupiny sa môžu pridať k väčšej)

Povinná rezervácia: 3 mesiace pred návštevou

Minimálny vek návštevníkov: 18 rokov

Navštívte Európsku centrálnu banku

Európska investičná banka

Európska investičná banka

Adresa

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04
Európska komisia

Európska komisia

Adresa

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Návštevy

Typy návštev: Rôzne typy informačných stretnutí

Minimálna veľkosť skupiny: 15 osôb

Povinná rezervácia: 10 týždňov pred návštevou

Minimálny vek návštevníkov: 15 rokov

Navštívte Európsku komisiu

Európska rada

Európska rada

Adresa

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Európska škola verejnej správy

Európska škola verejnej správy

Adresa

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 296 83 23
Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Adresa

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

Adresa

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 283 19 00
Fax
+32 2 283 19 50
Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Adresa

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 546 90 11
Fax
+32 2 513 48 93
Návštevy

Typy návštev: informatívne stretnutia

Minimálna veľkosť skupiny: –

Povinná rezervácia: 3 týždne pred návštevou

Minimálny vek návštevníkov: –

Navštívte Európsky hospodársky a sociálny výbor

Európsky investičný fond

Európsky investičný fond

Adresa

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2485 1
Fax
+352 2485 81301
Odkazy
Sociálne siete
Európsky ombudsman

Európsky ombudsman

Adresa

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Tel
+33 3 88 17 23 13
Fax
+33 3 88 17 90 62
Európsky parlament (Brusel)

Európsky parlament (Brusel)

Adresa

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Návštevy

Typy návštev: prehliadky, informatívne stretnutia, individuálne prehliadky, plenárne zasadnutia

Minimálna veľkosť skupiny: 2 – 54 osôb ( s výnimkou individuálnych prehliadok a plenárnych zasadnutí)

Individuálni návštevníci: pondelok – piatok, prehliadky začínajú o 10:00 a 15:00. piatok, prehliadky začínajú o 10:00

Povinná rezervácia: skupiny: 2 mesiace pred návštevou v prípade skupinových návštev. individuálni návštevníci: 15 minút pred návštevou

Minimálny vek návštevníkov: 14 rokov

Navštívte Európsky parlament v Bruseli

Európsky parlament (Luxembursko)

Európsky parlament (Luxembursko)

Adresa

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Návštevy

Typy návštev: informatívne stretnutia

Minimálna veľkosť skupiny: –

Povinná rezervácia: –

Minimálny vek návštevníkov: –

Navštívte Európsky parlament v Luxemburgu

Európsky parlament (Štrasburg)

Európsky parlament (Štrasburg)

Adresa

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Fax
+33 3 88 17 51 84
Návštevy

Typy návštev: prehliadky, informatívne stretnutia, plenárne zasadnutia, Euroscola (pre školy, učiteľov a študentov)

Minimálna veľkosť skupiny: 20 – 45 osôb (s výnimkou plenárnych zasadnutí)

Individuálni návštevníci: iba počas plenárnych zasadnutí

Povinná rezervácia: 3 mesiace pred návštevou (s výnimkou plenárnych zasadnutí)

Minimálny vek návštevníkov: 14 rokov

Navštívte Európsky parlament v Štrasburgu

Európsky úrad pre výber pracovníkov

Európsky úrad pre výber pracovníkov

Adresa

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 31 31
Fax
+32 2 295 74 88
Sociálne siete
Rada Európskej únie

Rada Európskej únie

Adresa

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 73 97 / 81
Návštevy

Typy návštev: informatívne stretnutia, semináre

Minimálna veľkosť skupiny: 20 osôb

Povinná rezervácia: 3 mesiace pred návštevou

Minimálny vek návštevníkov: 15 rokov

Navštívte Radu Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie

Adresa

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Návštevy

Typy návštev: študijné návštevy, informačné stretnutia, semináre, verejné vypočutia

Minimálna veľkosť skupiny: 7 osôb (s výnimkou verejných vypočutí)

Individuálni návštevníci: iba v prípade verejných vypočutí

Povinná rezervácia: skupiny: 6 mesiacov (s výnimkou verejných vypočutí). individuálni návštevníci: 15 minút pred verejným vypočutím

Minimálny vek návštevníkov: 18 rokov

Navštívte Súdny dvor Európskej únie

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie

Adresa

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2929-1
Fax
+352 2929-42758
Sociálne siete
Výbor regiónov

Výbor regiónov

Adresa

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 282 22 11
Fax
+32 2 282 23 25
Návštevy

Typy návštev: informatívne stretnutia

Minimálna veľkosť skupiny: 15 osôb

Povinná rezervácia: 2 mesiace pred návštevou

Minimálny vek návštevníkov: 14 rokov

Navštívte Výbor regiónov

Agentúry

Agentúra Euratom pre zásobovanie

Agentúra Euratom pre zásobovanie

Adresa

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Tel
+352 4301 36738
Fax
+352 4301 38139
Odkazy
Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL)

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (CEPOL)

Adresa

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Odkazy
Agentúra Európskej únie pre rozsiahle informačné systémy

Agentúra Európskej únie pre rozsiahle informačné systémy (eu-LISA)

Adresa

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Odkazy
Sociálne siete
Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť

Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)

Adresa

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Odkazy
Agentúra Európskej únie pre základné práva

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Adresa

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Agentúra pre európsky GNSS

Agentúra pre európsky GNSS (GSA)

Adresa

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Odkazy
Sociálne siete
Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)

Adresa

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel
+386 8 205 34 00
Fax
+386 8 205 34 13
Odkazy
Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Adresa

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 52
Fax
+32 2 221 81 50
Sociálne siete
EIOPA

EIOPA (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)

Adresa

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

Adresa

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)

Adresa

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Fax
+49 221 8999 099
Odkazy
Európska agentúra pre chemické látky

Európska agentúra pre chemické látky (ECHA)

Adresa

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Európska agentúra pre lieky

Európska agentúra pre lieky (EMA)

Adresa

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Tel
+44 20 3660 6000
Fax
+44 20 3660 5555
Odkazy
Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských (Frontex)

Adresa

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Odkazy
Sociálne siete
Európska environmentálna agentúra

Európska environmentálna agentúra (EEA)

Adresa

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Odkazy
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

Adresa

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Odkazy
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

Adresa

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Európska námorná bezpečnostná agentúra

Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)

Adresa

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Odkazy
Európska rybárska agentúra

Európska rybárska agentúra (EFCA)

Adresa

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Odkazy
Sociálne siete
Európska železničná agentúra

Európska železničná agentúra (ERA)

Adresa

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Fax
+33 3 27 33 40 65
Odkazy
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)

Adresa

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Odkazy
Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami

Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami (ECDC)

Adresa

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Odkazy
Sociálne siete
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

Adresa

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Sociálne siete
Európsky inovačný a technologický inštitút

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Adresa

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Odkazy
Európsky inštitút pre bezpečnostné štúdie

Európsky inštitút pre bezpečnostné štúdie (ISS)

Adresa

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)

Adresa

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Odkazy
Európsky orgán pre bankovníctvo

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)

Adresa

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Tel
+44 (0)207 382 1776
Fax
+44 (0)207 382 1771
Sociálne siete
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Adresa

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Sociálne siete
Európsky podporný úrad pre azyl

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

Adresa

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Tel
+356 22487500
Odkazy
Európsky policajný úrad

Európsky policajný úrad (Europol)

Adresa

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Odkazy
Sociálne siete
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Adresa

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Sociálne siete
Evropská obranná agentura

Evropská obranná agentura (EDA)

Adresa

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 504 28 00
Fax
+32 2 504 28 15
Odkazy
IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Adresa

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Tel
+32 2 221 81 81
Sociálne siete
Jadrová syntéza pre energiu

Jadrová syntéza pre energiu

Adresa

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Odkazy
Sociálne siete
Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie

Jednotka pre súdnu spoluprácu Európskej únie (Eurojust)

Adresa

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Odkazy
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Adresa

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Sociálne siete
Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

Adresa

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Odkazy
Sociálne siete
Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

Adresa

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Sociálne siete
Satelitné stredisko Európskej únie

Satelitné stredisko Európskej únie (Satcen)

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Odkazy
SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Adresa

SESAR Joint Undertaking 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Sociálne siete
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Adresa

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Sociálne siete
Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

Adresa

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Sociálne siete
Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)

Adresa

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax
+32 2 292 19 75
Odkazy
Výkonná agentúra pre inovácie a siete

Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA)

Adresa

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 52 52
Fax
+32 2 297 37 27
Odkazy
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)

Adresa

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax
+32 2 292 18 92
Odkazy
Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA)

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA)

Adresa

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tel
+352 4301 32015
Fax
+352 4301 30359
Odkazy
Výkonná agentúra pre výskum

Výkonná agentúra pre výskum (REA)

Adresa

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Odkazy
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru (EACEA)

Adresa

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11