You are here:

Instituții, organisme și agenții - Date de contact, posibilități de vizitare

Instituţii şi organisme

Autorităţea Europeana pentru Protecţia Datelor

Autorităţea Europeana pentru Protecţia Datelor

Adresă

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 283 19 00
Fax
+32 2 283 19 50
Linkuri
Banca Centrală Europeană

Banca Centrală Europeană

Adresă

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Tel
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Linkuri
Rețele sociale
Vizite

Tipul de vizită: 2 tipuri de sesiuni de informare, vizitarea clădirii

Dimensiunea minimă a grupului: 20 de persoane (grupurile mai mici se pot alătura celor mai mari)

Rezervare: cu 3 luni înainte de data vizitei

Vârsta minimă a vizitatorilor: 18 ani

Vizitaţi Banca Centrală Europeană

Banca Europeană de Investiţii

Banca Europeană de Investiţii

Adresă

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04
Comisia Europeană

Comisia Europeană

Adresă

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Linkuri
Vizite

Tipul de vizită: mai multe tipuri de sesiuni de informare

Dimensiunea minimă a grupului: 15 de persoane

Rezervare: cu 10 săptămâni înainte de data vizitei

Vârsta minimă a vizitatorilor: 15 ani

Vizitaţi Comisia Europeană

Comitetul Economic şi Social European

Comitetul Economic şi Social European

Adresă

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 546 90 11
Fax
+32 2 513 48 93
Linkuri
Vizite

Tipul de vizită: sesiune de informare

Dimensiunea maximă a grupului: nespecificat

Rezervare: cu 3 săptămâni înainte de data vizitei

Vârsta minimă a vizitatorilor: nespecificat

Vizitaţi Comitetul Economic şi Social European

Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor

Adresă

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 282 22 11
Fax
+32 2 282 23 25
Linkuri
Vizite

Tipul de vizită: sesiune de informare

Dimensiunea minimă a grupului: 15 persoane

Rezervare: cu 2 luni înainte de data vizitei

Vârsta minimă a vizitatorilor: 14 ani

Vizitaţi Comitetul Regiunilor

Consiliul European

Consiliul European

Adresă

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Linkuri
Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene

Adresă

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 73 97 / 81
Linkuri
Vizite

Tipul de vizită: sesiune de informare, seminar

Dimensiunea minimă a grupului: 20 persoane

Rezervare: cu 3 luni înainte de data vizitei

Vârsta minimă a vizitatorilor: 15 ani

Vizitaţi Consiliul Uniunii Europene

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Adresă

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Linkuri
Vizite

Tipul de vizită: vizită de studiu, sesiune de informare, seminar, şedinţă publică

Dimensiunea minimă a grupului: 7 persoane (cu excepţia şedinţelor publice)

Vizitatori individuali: numai pentru şedinţele publice

Rezervare: Grupuri: cu 6 luni înainte de data vizitei (cu excepţia şedinţelor publice). Vizitatori individuali: cu 15 minute înainte de şedinţa publică

Vârsta minimă a vizitatorilor: 18 ani

Vizitaţi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Curtea Europeană de Conturi

Curtea Europeană de Conturi

Adresă

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Linkuri
Vizite

Tipul de vizită: sesiune de informare

Dimensiunea maximă a grupului: 50 de persoane

Rezervare: cu 2 luni înainte de data vizitei

Vârsta minimă a vizitatorilor: 14 ani

Vizitaţi Curtea de Conturi Europeană

Fondul European de Investiţii

Fondul European de Investiţii

Adresă

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2485 1
Fax
+352 2485 81301
Linkuri
Rețele sociale
Oficiul European pentru Selecţia Personalului

Oficiul European pentru Selecţia Personalului

Adresă

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 31 31
Fax
+32 2 295 74 88
Linkuri
Rețele sociale
Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene

Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene

Adresă

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2929-1
Fax
+352 2929-42758
Linkuri
Rețele sociale
Ombudsmanul European

Ombudsmanul European

Adresă

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Tel
+33 3 88 17 23 13
Fax
+33 3 88 17 90 62
Linkuri
Parlamentul European (Bruxelles)

Parlamentul European (Bruxelles)

Adresă

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Linkuri
Vizite

Tipul de vizită: tur ghidat, sesiune de informare, vizită individuală, asistare la şedinţele plenare

Dimensiunea grupului: 20-45 de persoane (cu excepţia vizitei individuale şi a şedinţei plenare)

Vizitatori individuali: de luni până joi, vizitele încep la ora 10 şi la ora 15. vinerea, vizitele încep la ora 10

Rezervare: Grupuri: cu 2 luni înainte de data vizitei. Vizitatori individuali: cu 15 minute înainte de vizită

Vârsta minimă a vizitatorilor: 14 ani

Vizitaţi Parlamentul European la Bruxelles

Parlamentul European (Luxemburg)

Parlamentul European (Luxemburg)

Adresă

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Linkuri
Vizite

Tipul de vizită: sesiune de informare

Dimensiunea grupului: nespecificat

Rezervare: nespecificat

Vârsta minimă a vizitatorilor: nespecificat

Vizitaţi Parlamentul European la Luxemburg

Parlamentul European (Strasbourg)

Parlamentul European (Strasbourg)

Adresă

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Fax
+33 3 88 17 51 84
Linkuri
Vizite

Tipul de vizită: tur ghidat, sesiune de informare, şedinţă plenară, Euroscola (pentru şcoli, cadre didactice şi elevi)

Dimensiunea grupului: 20-45 de persoane (cu excepţia şedinţei plenare)

Vizitatori individuali: numai pentru şedinţele plenare

Rezervare: cu 3 luni înainte de data vizitei (cu excepţia şedinţelor plenare)

Vârsta minimă a vizitatorilor: 14 ani

Vizitaţi Parlamentul European la Strasbourg

Şcoala Europeană de Administraţie

Şcoala Europeană de Administraţie

Adresă

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 296 83 23
Serviciul European de Acțiune Externă

Serviciul European de Acțiune Externă

Adresă

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11
Linkuri

Agenţii

AEAPO

AEAPO (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale)

Adresă

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Linkuri
Agenţia de Aprovizionare a EURATOM

Agenţia de Aprovizionare a EURATOM

Adresă

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Tel
+352 4301 36738
Fax
+352 4301 38139
Linkuri
Agenţia Europeană a Căilor Ferate

Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF)

Adresă

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Fax
+33 3 27 33 40 65
Linkuri
Agenţia Europeană de Apărare

Agenţia Europeană de Apărare (AEA)

Adresă

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 504 28 00
Fax
+32 2 504 28 15
Linkuri
Agenţia Europeană de Mediu

Agenţia Europeană de Mediu (AEM)

Adresă

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Linkuri
Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei

Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (AESA)

Adresă

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Fax
+49 221 8999 099
Linkuri
Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)

Adresă

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Linkuri
Rețele sociale
Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex)

Adresă

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Linkuri
Rețele sociale
Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă

Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă (eu-LISA)

Adresă

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Linkuri
Rețele sociale
Agenţia Europeană pentru Medicamente

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA)

Adresă

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Tel
+44 20 3660 6000
Fax
+44 20 3660 5555
Linkuri
Agenţia Europeană pentru Produse Chimice

Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

Adresă

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Linkuri
Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă

Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA)

Adresă

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Linkuri
Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă

Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă (EMSA)

Adresă

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Linkuri
Agenţia Executivă a Consiliului European pentru Cercetare

Agenţia Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)

Adresă

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax
+32 2 292 19 75
Linkuri
Agenţia Executivă pentru Cercetare

Agenţia Executivă pentru Cercetare (REA)

Adresă

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Linkuri
Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA)

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (CHAFEA)

Adresă

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tel
+352 4301 32015
Fax
+352 4301 30359
Linkuri
Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA)

Adresă

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele

Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)

Adresă

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 52 52
Fax
+32 2 297 37 27
Linkuri
Agenția Executivă pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Agenția Executivă pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (EASME)

Adresă

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax
+32 2 292 18 92
Linkuri
Agenţia GNSS European

Agenţia GNSS European (GSA)

Adresă

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Linkuri
Rețele sociale
Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei

Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)

Adresă

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel
+386 8 205 34 00
Fax
+386 8 205 34 13
Linkuri
Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Adresă

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)

Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) (CEPOL)

Adresă

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Linkuri
Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor

Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)

Adresă

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Linkuri
Autoritatea Bancară Europeană

Autoritatea Bancară Europeană (ABE)

Adresă

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Tel
+44 (0)207 382 1776
Fax
+44 (0)207 382 1771
Linkuri
Rețele sociale
Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară

Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA)

Adresă

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Rețele sociale
Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (AEVMP)

Adresă

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Linkuri
Rețele sociale
Biroul European de Sprijin pentru Azil

Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)

Adresă

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Tel
+356 22487500
Linkuri
Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

Adresă

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Linkuri
Rețele sociale
Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor

Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC)

Adresă

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Linkuri
Rețele sociale
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

Adresă

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Linkuri
Rețele sociale
Centrul Satelitar al Uniunii Europene

Centrul Satelitar al Uniunii Europene (Satcen)

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Linkuri
Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Adresă

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 52
Fax
+32 2 221 81 50
Linkuri
Rețele sociale
Comitetul unic de rezoluție

Comitetul unic de rezoluție (SRB)

Adresă

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Linkuri
Rețele sociale
Fundaţia Europeană de Formare

Fundaţia Europeană de Formare (ETF)

Adresă

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Linkuri
Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă

Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă (Eurofound)

Adresă

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Linkuri
Fusion for Energy

Fusion for Energy

Adresă

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Linkuri
Rețele sociale
IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Adresă

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Tel
+32 2 221 81 81
Linkuri
Rețele sociale
Institutul European de Inovare şi Tehnologie

Institutul European de Inovare şi Tehnologie (EIT)

Adresă

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Linkuri
Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

Institutul European pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (EIGE)

Adresă

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene

Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (ISSUE)

Adresă

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie

Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT)

Adresă

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Linkuri
Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante

Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)

Adresă

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Rețele sociale
Oficiul European de Poliţie

Oficiul European de Poliţie (Europol)

Adresă

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Linkuri
Rețele sociale
Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Adresă

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Linkuri
Rețele sociale
Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice

Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC)

Adresă

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Linkuri
Rețele sociale
SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Adresă

SESAR Joint Undertaking 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Linkuri
Rețele sociale
Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară

Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)

Adresă

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Linkuri