You are here:

Instytucje, organy i agencje – kontakt i wizyty

Instytucje i organy UE

Europejska Szkoła Administracji

Europejska Szkoła Administracji

Adres

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 296 83 23
Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Adres

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11
Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny

Adres

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Tel
+49 69 13 44 0
Faks
+49 69 13 44 60 00
Linki
Sieci społecznościowe
Zwiedzanie

Rodzaj wizyty: 2 rodzaje sesji informacyjnych, zwiedzanie nowej siedziby w budowie

Minimalna wielkość grupy: 20 osób (mniejsze grupy mogą dołączyć do większych)

Wymóg rezerwacji: 3 miesiące wcześniej

Minimalny wiek odwiedzających: 18 lat

Wizyty w Europejskim Banku Centralnym

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny

Adres

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Faks
+352 43 77 04
Europejski Fundusz Inwestycyjny

Europejski Fundusz Inwestycyjny

Adres

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2485 1
Faks
+352 2485 81301
Linki
Sieci społecznościowe
Europejski inspektor ochrony danych

Europejski inspektor ochrony danych

Adres

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 283 19 00
Faks
+32 2 283 19 50
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Adres

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 546 90 11
Faks
+32 2 513 48 93
Zwiedzanie

Rodzaj wizyty: Sesja informacyjna

Minimalna wielkość grupy: Brak informacji

Wymóg rezerwacji: 3 tygodnie wcześniej

Minimalny wiek odwiedzających: Brak informacji

Wizyty w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Tel
+33 3 88 17 23 13
Faks
+33 3 88 17 90 62
Europejski Urząd Doboru Kadr

Europejski Urząd Doboru Kadr

Adres

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 31 31
Faks
+32 2 295 74 88
Sieci społecznościowe
Komisja Europejska

Komisja Europejska

Adres

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Zwiedzanie

Rodzaj wizyty: Dostępne różne rodzaje sesji informacyjnych

Minimalna wielkość grupy: 15 osób

Wymóg rezerwacji: 10 tygodni wcześniej

Minimalny wiek odwiedzających: 15 lat

Wizyty w Komisji Europejskiej

Komitet Regionów

Komitet Regionów

Adres

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 282 22 11
Faks
+32 2 282 23 25
Zwiedzanie

Rodzaj wizyty: Sesja informacyjna

Minimalna wielkość grupy: 15 osób

Wymóg rezerwacji: 2 miesiące wcześniej

Minimalny wiek odwiedzających: 14 lat

Wizyty w Komitecie Regionów

Parlament Europejski (Bruksela)

Parlament Europejski (Bruksela)

Adres

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 284 21 11
Faks
+32 2 284 69 74
Zwiedzanie

Rodzaj wizyty: Zwiedzanie z przewodnikiem, sesja informacyjna, wizyta indywidualna, udział w posiedzeniu plenarnym

Minimalna wielkość grupy: 20–45 osób (nie dotyczy wizyt indywidualnych i posiedzeń plenarnych)

Wizyty indywidualne: Poniedziałek–czwartek: początek o godz. 10 i 15. Piątek: początek o godz. 10

Wymóg rezerwacji: Grupy: 2 miesiące wcześniej. Wizyty indywidualne: 15 minut przed wizytą

Minimalny wiek odwiedzających: 14 lat

Wizyty w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Parlament Europejski (Luksemburg)

Parlament Europejski (Luksemburg)

Adres

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Faks
+ 352 4300 22457
Zwiedzanie

Rodzaj wizyty: Sesja informacyjna

Minimalna wielkość grupy: Brak informacji

Wymóg rezerwacji: Brak informacji

Minimalny wiek odwiedzających: Brak informacji

Wizyty w Parlamencie Europejskim w Luksemburgu

Parlament Europejski (Strasburg)

Parlament Europejski (Strasburg)

Adres

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Faks
+33 3 88 17 51 84
Zwiedzanie

Rodzaj wizyty: Zwiedzanie z przewodnikiem, sesja informacyjna, udział w posiedzeniu plenarnym, Euroscola (dla szkół, nauczycieli i uczniów)

Minimalna wielkość grupy: 20–45 osób (nie dotyczy posiedzeń plenarnych)

Wizyty indywidualne: Wyłącznie podczas posiedzeń plenarnych

Wymóg rezerwacji: 3 miesiące wcześniej (nie dotyczy posiedzeń plenarnych)

Minimalny wiek odwiedzających: 14 lat

Wizyty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

Rada Europejska

Rada Europejska

Adres

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Faks
+32 2 281 69 34
Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej

Adres

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Faks
+32 2 281 73 97 / 81
Zwiedzanie

Rodzaj wizyty: Sesja informacyjna, szkolenie

Minimalna wielkość grupy: 20 osób

Wymóg rezerwacji: 3 miesiące wcześniej

Minimalny wiek odwiedzających: 15 lat

Wizyty w Radzie Unii Europejskiej

Trybunał Obrachunkowy UE

Trybunał Obrachunkowy UE

Adres

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Faks
+352 4393 42
Zwiedzanie

Rodzaj wizyty: Sesja informacyjna

Maksymalna wielkość grupy: 50 osób

Wymóg rezerwacji: 2 miesiące wcześniej

Minimalny wiek odwiedzających: 14 lat

Wizyty w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Adres

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4303 1
Faks
+352 4303 2600
Zwiedzanie

Rodzaj wizyty: Wizyta studyjna, sesja informacyjna, szkolenie, udział w posiedzeniu jawnym

Minimalna wielkość grupy: 7 osób (nie dotyczy posiedzeń jawnych)

Wizyty indywidualne: Tylko w przypadku posiedzeń jawnych

Wymóg rezerwacji: Grupy: 6 miesięcy wcześniej (nie dotyczy posiedzeń jawnych). Wizyty indywidualne: 15 minut przed posiedzeniem jawnym

Minimalny wiek odwiedzających: 18 lat

Wizyty w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Urząd Publikacji Unii Europejskiej

Adres

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2929-1
Faks
+352 2929-42758
Sieci społecznościowe

Agencje

Agencja Dostaw Euratomu

Agencja Dostaw Euratomu

Adres

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Tel
+352 4301 36738
Faks
+352 4301 38139
Linki
Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

Adres

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel
+386 8 205 34 00
Faks
+386 8 205 34 13
Linki
Agencja Europejskiego GNSS

Agencja Europejskiego GNSS (GSA)

Adres

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Faks
+32 2 296 72 38
Linki
Sieci społecznościowe
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

Adres

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Faks
+43 1 580 30 699
Sieci społecznościowe
Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

Adres

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Linki
Sieci społecznościowe
Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (CEPOL)

Adres

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Faks
+36 1 803 8032
Linki
Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi

Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi (eu-LISA)

Adres

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Linki
Sieci społecznościowe
Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

Adres

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Linki
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)

Adres

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)

Adres

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 52 52
Faks
+32 2 297 37 27
Linki
Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA)

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA)

Adres

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tel
+352 4301 32015
Faks
+352 4301 30359
Linki
Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)

Adres

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Faks
+32 2 292 18 92
Linki
Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA)

Adres

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Faks
+32 2 292 19 75
Linki
Centrum Satelitarne Unii Europejskiej

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (Satcen)

Tel
+34 91 678 60 00
Faks
+34 91 678 60 06
Linki
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

Adres

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Faks
+352 421 71 12 20
Sieci społecznościowe
Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Adres

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 52
Faks
+32 2 221 81 50
Sieci społecznościowe
EUNUiPPE

EUNUiPPE (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych)

Adres

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Faks
+49 (0) 69 95 11 19 19
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

Adres

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Faks
+34 944-358-401
Sieci społecznościowe
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

Adres

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Faks
+49 221 8999 099
Linki
Europejska Agencja Chemikaliów

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Adres

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Faks
+358 9 6861 8210
Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA)

Adres

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Faks
+351 21 1209 210
Linki
Europejska Agencja ds. Leków

Europejska Agencja ds. Leków (EMA)

Adres

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Tel
+44 20 3660 6000
Faks
+44 20 3660 5555
Linki
Europejska Agencja Kolejowa

Europejska Agencja Kolejowa (ERA)

Adres

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Faks
+33 3 27 33 40 65
Linki
Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)

Adres

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Tel
+34 986 12 06 10
Faks
+34 986 12 52 34
Linki
Sieci społecznościowe
Europejska Agencja Obrony

Europejska Agencja Obrony (EDA)

Adres

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 504 28 00
Faks
+32 2 504 28 15
Linki
Europejska Agencja Środowiska

Europejska Agencja Środowiska (EEA)

Adres

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Faks
+45 33 36 71 99
Linki
Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich

Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (Frontex)

Adres

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Faks
+48 22 205 95 01
Linki
Sieci społecznościowe
Europejska Fundacja Kształcenia

Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)

Adres

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Faks
+39 011 630 22 00
Linki
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound)

Adres

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Faks
+353 1 282 64 56
Sieci społecznościowe
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Adres

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Faks
+46 8 586 010 01
Linki
Sieci społecznościowe
Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Adres

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Faks
+351 21 121 03 80
Linki
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

Adres

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Faks
+30 2310 490 049
Sieci społecznościowe
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)

Adres

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Linki
Europejski Instytut Innowacji i Technologii

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Adres

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Linki
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Adres

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Faks
+39 0521 036 110
Sieci społecznościowe
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)

Adres

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Tel
+44 (0)207 382 1776
Faks
+44 (0)207 382 1771
Sieci społecznościowe
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW)

Adres

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Faks
+33 1 58 36 43 30
Sieci społecznościowe
Europejski Urząd Policji

Europejski Urząd Policji (Europol)

Adres

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Faks
+31 70 345 58 96
Linki
Sieci społecznościowe
Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

Adres

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Tel
+356 22487500
Linki
IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Adres

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Tel
+32 2 221 81 81
Sieci społecznościowe
Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (EUISS)

Adres

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Faks
+33 1 56 89 19 31
Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB)

Adres

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Sieci społecznościowe
Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)

Adres

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Linki
Sieci społecznościowe
SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Adres

SESAR Joint Undertaking 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Faks
+32 2 507 80 01
Sieci społecznościowe
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Adres

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Faks
+34 96 513 13 44
Sieci społecznościowe
Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

Adres

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Faks
+33 2 41 25 64 10
Sieci społecznościowe
Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej

Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej (Eurojust)

Adres

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Faks
+31 70 412 50 05
Linki
„Fusion for Energy”

„Fusion for Energy”

Adres

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Faks
+34 93 320 18 51
Linki
Sieci społecznościowe