You are here:

Istituzzjonijiet, korpi u aġenziji – kuntatt u dettalji għal żjara

Istituzzjonijiet u entitajiet

il-Bank Ċentrali Ewropew

il-Bank Ċentrali Ewropew

Indirizz

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Tel
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Links
Netwerks soċjali
Żur

Tip ta’ żjara: 2 tipi ta' sessjoni ta' informazzjoni, żjara tas-sit ta' kostruzzjoni

Daqs minimu tal-grupp: 20 persuna (gruppi iżgħar jistgħu jingħaqdu ma' wieħed ikbar)

Rekwiżit tar-Riżervazzjoni bil-quddiem: Ħmistax-il (3-il) xahar

L-età minima tal-viżitaturi: 18-il sena

Żur il-Bank Ċentrali Ewropew

il-Bank Ewropew tal-Investiment

il-Bank Ewropew tal-Investiment

Indirizz

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04
il-Fond Ewropew għall-Investiment

il-Fond Ewropew għall-Investiment

Indirizz

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2485 1
Fax
+352 2485 81301
Links
Netwerks soċjali
il-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta

il-Kontrollur Ewropew tal-Protezzjoni tad-Dejta

Indirizz

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 283 19 00
Fax
+32 2 283 19 50
il-Kummissjoni Ewropea

il-Kummissjoni Ewropea

Indirizz

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Żur

Tip ta’ żjara: Tipi differenti ta’ sessjonijiet ta’ informazzjoni disponibbli

Daqs minimu tal-grupp: 15 ruħ

Rekwiżit tar-Riżervazzjoni bil-quddiem: 10 ġimgħat

L-età minima ta’ viżitaturi: 15-il sena

Żur il-Kummissjoni Ewropea

il-Kunsill Ewropew

il-Kunsill Ewropew

Indirizz

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Netwerks soċjali
il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Indirizz

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 73 97 / 81
Żur

Tip ta’ żjara: sessjoni ta' informazzjoni, seminar

Daqs minimu tal-grupp: 20 ruħ

Rekwiżit tar-Riżervazzjoni bil-quddiem: Ħmistax-il (3-il) xahar

L-età minima tal-viżitaturi: 15-il sena

Żur il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Indirizz

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Netwerks soċjali
Żur

Tip ta’ żjara: Żjara ta’ studju, sessjoni ta’ informazzjoni, seminar, smigħ pubbliku

Daqs minimu ta’ grupp: 7 persuni (ħlief għal seduti pubbliċi)

Viżitaturi individwali: Biss għal seduti pubbliċi

Ħtieġa ta' riżervazzjoni bil-quddiem: Gruppi: 6 xhur (ħlief għal seduti pubbliċi). Viżitaturi individwali: 15-il minuta qabel is-smigħ pubbliku

Età minima tal-viżitaturi: 18-il sena

Żur il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Indirizz

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 546 90 11
Fax
+32 2 513 48 93
Żur

Tip ta’ żjara: Sessjoni ta’ informazzjoni

Daqs minimu ta’ grupp: Mhux speċifikat

Ħtieġa ta' riżervazzjoni bil-quddiem: 3 ġimgħat

Età minima tal-viżitaturi: Mhux speċifikat

Żur il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Kumitat tar-Reġjuni

Kumitat tar-Reġjuni

Indirizz

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 282 22 11
Fax
+32 2 282 23 25
Żur

Tip ta’ żjara: sessjoni ta' informazzjoni

Daqs minimu tal-grupp: 15-il persuna

Rekwiżit tar-Riżervazzjoni bil-quddiem: Ħmistax-il (2-il) xahar

L-età minima tal-viżitaturi: 14-il sena

Żur il-Kumitat tar-Reġjuni

l-Iskola Ewropea tal-Amministrazzjoni

l-Iskola Ewropea tal-Amministrazzjoni

Indirizz

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 296 83 23
l-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal

l-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal

Indirizz

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 31 31
Fax
+32 2 295 74 88
Netwerks soċjali
l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea

Indirizz

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2929-1
Fax
+352 2929-42758
Netwerks soċjali
Ombudsman Ewropew

Ombudsman Ewropew

Indirizz

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Tel
+33 3 88 17 23 13
Fax
+33 3 88 17 90 62
Parlament Ewropew (Brussell)

Parlament Ewropew (Brussell)

Indirizz

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Żur

Tip ta’ żjara: Żjara gwidata, sessjoni ta’ informazzjoni, żjara individwali, seduta plenarja

Daqs minimu ta’ grupp: 20-45 persuna (ħlief għal żjara individwali u s-seduta plenarja)

Viżitaturi individwali: Mit-Tnejn sal-Ħamis, iż-żjara tibda fl-10: 00 u 15: 00. Il-Ġimgħa, iż-żjara tibda fl-10:00

Ħtieġa ta' riżervazzjoni bil-quddiem: Gruppi: Xahrejn għal gruppi ta’ viżitaturi. Viżitaturi individwali: 15-il minuta qabel iż-żjara

Età minima tal-viżitaturi: 14-il sena

Iżżur il-Parlament Ewropew fi Brussell

Parlament Ewropew (il-Lussemburgu)

Parlament Ewropew (il-Lussemburgu)

Indirizz

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Żur

Tip ta’ żjara: Sessjoni ta’ informazzjoni

Daqs minimu ta’ grupp: Mhux speċifikat

Ħtieġa ta' riżervazzjoni bil-quddiem: Mhux speċifikat

Età minima tal-viżitaturi: Mhux speċifikat

Żur il-Parlament Ewropew fil-Lussemburgu

Parlament Ewropew (Strasburgu)

Parlament Ewropew (Strasburgu)

Indirizz

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Fax
+33 3 88 17 51 84
Żur

Tip ta’ żjara: Żjara gwidata, sessjoni ta' informazzjoni, seduta plenarja, Euroscola (għall-iskejjel, l-għalliema u l-istudenti)

Daqs minimu ta’ grupp: 20-45 persuna (ħlief għas-seduta plenarja)

Viżitaturi individwali: Matul is-seduti plenarji biss

Ħtieġa ta' riżervazzjoni bil-quddiem: 3 xhur (ħlief għal seduti plenarji)

Età minima tal-viżitaturi: 14-il sena

Żur il-Parlament Ewropew fi Strasburgu

Qorti tal-Awdituri tal-UE

Qorti tal-Awdituri tal-UE

Indirizz

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Żur

Tip ta’ żjara: sessjoni ta' informazzjoni

Daqs minimu tal-grupp: 50 persuna massimu

Rekwiżit tar-Riżervazzjoni bil-quddiem: Ħmistax-il (2-il) xahar

L-età minima tal-viżitaturi: 14-il sena

Żur il-Qorti tal-Awdituri tal-UE

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

Indirizz

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11

Aġenziji

AEAPX

AEAPX (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol)

Indirizz

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Aġenzija Ewropea għad-Difiża

Aġenzija Ewropea għad-Difiża (AED)

Indirizz

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 504 28 00
Fax
+32 2 504 28 15
Links
Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji

Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji (AFE)

Indirizz

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Fax
+33 3 27 33 40 65
Links
Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija

Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)

Indirizz

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel
+386 8 205 34 00
Fax
+386 8 205 34 13
Links
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA)

Indirizz

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Links
Awtorità Bankarja Ewropea

Awtorità Bankarja Ewropea (ABE)

Indirizz

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Tel
+44 (0)207 382 1776
Fax
+44 (0)207 382 1771
Netwerks soċjali
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq

Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (AETS)

Indirizz

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Netwerks soċjali
Ċentru Ewropew għal Prevenzjoni u Kontroll tal-Mard

Ċentru Ewropew għal Prevenzjoni u Kontroll tal-Mard (ECDC)

Indirizz

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Links
Netwerks soċjali
Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Indirizz

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 52
Fax
+32 2 221 81 50
Netwerks soċjali
Fużjoni għall-Enerġija

Fużjoni għall-Enerġija

Indirizz

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Links
Netwerks soċjali
iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali

iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali (Cedefop)

Indirizz

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Netwerks soċjali
iċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi

iċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ dwar id-Drogi u d-Dipendenza fuq id-Drogi (EMCDDA)

Indirizz

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Links
iċ-Ċentru Satellitari ta' l-Unjoni Ewropea

iċ-Ċentru Satellitari ta' l-Unjoni Ewropea (Satcen)

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Links
iċ-Ċentru ta' Traduzzjoni għall-Korpi ta' l-Unjoni Ewropea

iċ-Ċentru ta' Traduzzjoni għall-Korpi ta' l-Unjoni Ewropea (CdT)

Indirizz

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Netwerks soċjali
il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni

il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (BUR)

Indirizz

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Links
Netwerks soċjali
il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ

il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF)

Indirizz

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Links
il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet ta' l-Għajxien u tax-Xogħol

il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet ta' l-Għajxien u tax-Xogħol (Eurofound)

Indirizz

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Indirizz

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Tel
+32 2 221 81 81
Netwerks soċjali
Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT)

Indirizz

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Links
Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi

Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC)

Indirizz

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Links
Netwerks soċjali
l-Aġenzija Ewropea GNSS

l-Aġenzija Ewropea GNSS (GSA)

Indirizz

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Links
Netwerks soċjali
l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (AEA)

Indirizz

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Links
l-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni

l-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni (Frontex)

Indirizz

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Links
Netwerks soċjali
l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd

l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA)

Indirizz

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Links
Netwerks soċjali
l-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol

l-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OSHA)

Indirizz

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA)

Indirizz

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Links
l-Aġenzija Ewropea tal-Kimika

l-Aġenzija Ewropea tal-Kimika (ECHA)

Indirizz

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini

l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (EMA)

Indirizz

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Tel
+44 20 3660 6000
Fax
+44 20 3660 5555
Links
l-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni

l-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà ta' l-Avjazzjoni (EASA)

Indirizz

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Fax
+49 221 8999 099
Links
l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA)

Indirizz

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 52 52
Fax
+32 2 297 37 27
Links
l-Aġenzija Eżekuttiva għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju

l-Aġenzija Eżekuttiva għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (EASME)

Indirizz

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax
+32 2 292 18 92
Links
l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka

l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (REA)

Indirizz

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Links
l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (CHAFEA)

l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel (CHAFEA)

Indirizz

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tel
+352 4301 32015
Fax
+352 4301 30359
Links
l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka

l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka (ERCEA)

Indirizz

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax
+32 2 292 19 75
Links
l-Aġenzija Eżekuttiva ta’ l-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura

l-Aġenzija Eżekuttiva ta’ l-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA)

Indirizz

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
l-Aġenzija Fornitriċi tal-EURATOM

l-Aġenzija Fornitriċi tal-EURATOM

Indirizz

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Tel
+352 4301 36738
Fax
+352 4301 38139
Links
l-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea

l-Aġenzija tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea (FRA)

Indirizz

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal sistemi tal-IT fuq skala kbira

l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għal sistemi tal-IT fuq skala kbira (eu-LISA)

Indirizz

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Links
Netwerks soċjali
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL)

l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) (CEPOL)

Indirizz

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Links
l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà ta' l-Ikel

l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà ta' l-Ikel (EFSA)

Indirizz

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Netwerks soċjali
l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE)

Indirizz

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
l-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji dwar is-Sigurtà

l-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji dwar is-Sigurtà (EUISS)

Indirizz

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulzija

l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulzija (Europol)

Indirizz

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Links
Netwerks soċjali
l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil

l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)

Indirizz

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Tel
+356 22487500
Links
l-Uffi ċċju Komunitarju tal-Varjetajiet ta' Pjanti

l-Uffi ċċju Komunitarju tal-Varjetajiet ta' Pjanti (CPVO)

Indirizz

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Netwerks soċjali
l-Unità ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja ta' l-Unjoni Ewropea

l-Unità ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja ta' l-Unjoni Ewropea (Eurojust)

Indirizz

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Links
SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Indirizz

SESAR Joint Undertaking 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Netwerks soċjali
Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)

Indirizz

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Netwerks soċjali