You are here:

Iestādes, struktūras un aģentūras – kā ar tām sazināties un informācija apmeklētājiem

Iestādes un institūcijas

Eiropadome

Eiropadome

Adrese

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 281 61 11
Fakss
+32 2 281 69 34
Eiropas Administrācijas skola

Eiropas Administrācijas skola

Adrese

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 296 83 23
Eiropas Ārējās darbības dienests

Eiropas Ārējās darbības dienests

Adrese

1046 Brussels

Belgium

Ta-lr
+32 2 584 11 11
Eiropas Centrālā banka

Eiropas Centrālā banka

Adrese

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Ta-lr
+49 69 13 44 0
Fakss
+49 69 13 44 60 00
Saites
Sociālie tīkli
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: 2 informatīvo apmeklējumu veidi, būvlaukuma apmeklējums

Minimālais grupas lielums: 20 personas (mazākas grupas var pievienoties lielākai)

Iepriekšēja pieteikšanās: 3 mēnešus iepriekš

Apmeklētāju minimālais vecums: 18 gadi

Eiropas Centrālās bankas apmeklējums

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Adrese

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 283 19 00
Fakss
+32 2 283 19 50
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Adrese

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 546 90 11
Fakss
+32 2 513 48 93
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: informatīvs apmeklējums

Minimālais grupas lielums: nav norādīts

Iepriekšēja pieteikšanās: 3 nedēļas iepriekš

Apmeklētāju minimālais vecums: nav norādīts

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apmeklējums

Eiropas Investīciju banka

Eiropas Investīciju banka

Adrese

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Ta-lr
+352 43 79 1
Fakss
+352 43 77 04
Eiropas Investīciju fonds

Eiropas Investīciju fonds

Adrese

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

Ta-lr
+352 2485 1
Fakss
+352 2485 81301
Saites
Sociālie tīkli
Eiropas Komisija

Eiropas Komisija

Adrese

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 299 11 11
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: dažādi informatīvie apmeklējumi

Minimālais grupas lielums: 15 cilvēki

Iepriekšēja pieteikšanās: 10 nedēļas iepriekš

Apmeklētāju minimālais vecums: 15 gadi

Eiropas Komisijas apmeklējums

Eiropas Ombuds

Eiropas Ombuds

Adrese

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Ta-lr
+33 3 88 17 23 13
Fakss
+33 3 88 17 90 62
Eiropas Parlaments (Brisele)

Eiropas Parlaments (Brisele)

Adrese

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 284 21 11
Fakss
+32 2 284 69 74
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: apmeklējums gida pavadībā, informatīvs apmeklējums, individuāls apmeklējums, plenārsēde

Minimālais grupas lielums: 20–45 cilvēki (izņemot individuālos apmeklējumus un plenārsēdes).

Individuāli apmeklētāji: no pirmdienas līdz ceturtdienai apmeklējumi notiek plkst. 10.00 un 15.00, bet piektdien — plkst. 10.00

Iepriekšēja pieteikšanās: grupām 2 mēnešus iepriekš,. individuāliem apmeklētājiem 15 minūtes pirms apmeklējuma sākuma

Apmeklētāju minimālais vecums: 14 gadi

Eiropas Parlamenta apmeklējums Briselē

Eiropas Parlaments (Luksemburga)

Eiropas Parlaments (Luksemburga)

Adrese

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Ta-lr
+ 352 4300 1
Fakss
+ 352 4300 22457
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: informatīvs apmeklējums

Minimālais grupas lielums: nav norādīts

Iepriekšēja pieteikšanās: nav norādīts

Apmeklētāju minimālais vecums: nav norādīts

Eiropas Parlamenta apmeklējums Luksemburgā

Eiropas Parlaments (Strasbūra)

Eiropas Parlaments (Strasbūra)

Adrese

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Ta-lr
+33 3 88 17 40 01
Fakss
+33 3 88 17 51 84
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: gida vadīts apmeklējums, informatīvs apmeklējums, plenārsēde, “Euroscola” (skolām, skolēniem un skolotājiem)

Minimālais grupas lielums: 20–45 cilvēki (izņemot plenārsēdes)

Individuāli apmeklētāji: tikai uz plenārsēdēm

Iepriekšēja pieteikšanās: 3 mēnešus iepriekš (izņemot plenārsēdes)

Apmeklētāju minimālais vecums: 14 gadi

Eiropas Parlamenta apmeklējums Strasbūrā

Eiropas Personāla atlases birojs

Eiropas Personāla atlases birojs

Adrese

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 299 31 31
Fakss
+32 2 295 74 88
Sociālie tīkli
Eiropas Savienības Padome

Eiropas Savienības Padome

Adrese

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 281 61 11
Fakss
+32 2 281 73 97 / 81
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: informatīvs apmeklējums, seminārs

Minimālais grupas lielums: 20 cilvēki

Iepriekšēja pieteikšanās: 3 mēnešus iepriekš

Apmeklētāju minimālais vecums: 15 gadi

Eiropas Savienības Padomes apmeklējums

Eiropas Savienības Publikāciju birojs

Eiropas Savienības Publikāciju birojs

Adrese

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Ta-lr
+352 2929-1
Fakss
+352 2929-42758
Sociālie tīkli
Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Savienības Tiesa

Adrese

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Ta-lr
+352 4303 1
Fakss
+352 4303 2600
Sociālie tīkli
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: mācību apmeklējums, informatīvs apmeklējums, seminārs, atklāta tiesas sēde

Minimālais grupas lielums: 7 personas (izņemot atklātās tiesas sēdēs)

Individuāli apmeklētāji: tikai atklātās tiesas sēdēs

Iepriekšēja pieteikšanās: grupām 6 mēnešus iepriekš (izņemot atklātas tiesas sēdes). individuāliem apmeklētājiem 15 minūtes pirms atklātās tiesas sēdes sākuma

Apmeklētāju minimālais vecums: 18 gadi

Eiropas Savienības Tiesas apmeklējums

ES Revīzijas palāta

ES Revīzijas palāta

Adrese

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Ta-lr
+352 4398 1
Fakss
+352 4393 42
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: informatīvs apmeklējums

Minimālais grupas lielums: ne vairāk par 50 cilvēkiem

Iepriekšēja pieteikšanās: 2 mēnešus iepriekš

Apmeklētāju minimālais vecums: 14 gadi

Eiropas Savienības Revīzijas palātas apmeklējums

Reģionu komiteja

Reģionu komiteja

Adrese

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 282 22 11
Fakss
+32 2 282 23 25
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: informatīvs apmeklējums

Minimālais grupas lielums: 15 personas

Iepriekšēja pieteikšanās: 2 mēnešus iepriekš

Apmeklētāju minimālais vecums: 14 gadi

Reģionu komitejas apmeklējums

Aģentūras

Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Adrese

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Ta-lr
+32 2 221 81 52
Fakss
+32 2 221 81 50
Sociālie tīkli
EAAPI

EAAPI (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde)

Adrese

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Ta-lr
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fakss
+49 (0) 69 95 11 19 19
Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmām

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmām (eu-LISA)

Adrese

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Saites
Sociālie tīkli
Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)

Adrese

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Ta-lr
+48 22 205 95 00
Fakss
+48 22 205 95 01
Saites
Sociālie tīkli
Eiropas Aizsardzības aģentūra

Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)

Adrese

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 504 28 00
Fakss
+32 2 504 28 15
Saites
Eiropas Aviācijas drošības aģentūra

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)

Adrese

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Ta-lr
+49 221 8999 000
Fakss
+49 221 8999 099
Saites
Eiropas Banku iestāde

Eiropas Banku iestāde (EBI)

Adrese

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Ta-lr
+44 (0)207 382 1776
Fakss
+44 (0)207 382 1771
Sociālie tīkli
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

Adrese

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Ta-lr
+34 944-358-400
Fakss
+34 944-358-401
Eiropas Dzelzceļa aģentūra

Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)

Adrese

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Ta-lr
+33 3 27 09 65 00
Fakss
+33 3 27 33 40 65
Saites
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

Adrese

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Ta-lr
+370 5 215 7400
Saites
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Adrese

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Ta-lr
+353 1 204 31 00
Fakss
+353 1 282 64 56
Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (BEREC)

Adrese

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Ta-lr
+371 6611 7590
Saites
Sociālie tīkli
Eiropas GNSS aģentūra

Eiropas GNSS aģentūra (GSA)

Adrese

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Ta-lr
+420 234 766 000
Fakss
+32 2 296 72 38
Saites
Sociālie tīkli
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Adrese

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Ta-lr
+36 14 819 300
Saites
Eiropas Izglītības fonds

Eiropas Izglītības fonds (ETF)

Adrese

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Ta-lr
+39 011 630 22 22
Fakss
+39 011 630 22 00
Saites
Eiropas Jūras drošības aģentūra

Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)

Adrese

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Ta-lr
+351 21 1209 200
Fakss
+351 21 1209 210
Saites
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)

Adrese

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Ta-lr
+358 9 6861 80
Fakss
+358 9 6861 8210
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (ENNUC)

Adrese

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Ta-lr
+351 21 121 02 00
Fakss
+351 21 121 03 80
Saites
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

Adrese

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Ta-lr
+39 0521 036 111
Fakss
+39 0521 036 110
Sociālie tīkli
Eiropas Patvēruma atbalsta birojs

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

Adrese

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Ta-lr
+356 22487500
Saites
Eiropas Patvēruma atbalsta birojs

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (ACER)

Adrese

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Ta-lr
+386 8 205 34 00
Fakss
+386 8 205 34 13
Saites
Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)

Adrese

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fakss
+32 2 292 19 75
Saites
Eiropas Policijas birojs

Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

Adrese

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Ta-lr
+31 70 302 50 00
Fakss
+31 70 345 58 96
Saites
Sociālie tīkli
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

Adrese

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Ta-lr
+30 2310 490 111
Fakss
+30 2310 490 049
Sociālie tīkli
Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts (EUISS)

Adrese

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Ta-lr
+33 1 56 89 19 30
Fakss
+33 1 56 89 19 31
Eiropas Savienības institūciju tulkošanas centrs

Eiropas Savienības institūciju tulkošanas centrs (CdT)

Adrese

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Ta-lr
+352 421 71 11
Fakss
+352 421 71 12 20
Sociālie tīkli
Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Adrese

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Ta-lr
+34 96 513 91 00
Fakss
+34 96 513 13 44
Sociālie tīkli
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Adrese

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Ta-lr
+43 1 580 30 0
Fakss
+43 1 580 30 699
Eiropas Savienības Satelītcentrs

Eiropas Savienības Satelītcentrs (Satcen)

Ta-lr
+34 91 678 60 00
Fakss
+34 91 678 60 06
Saites
Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (CEPOL)

Adrese

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Ta-lr
+36 1 803 8030/8031
Fakss
+36 1 803 8032
Saites
Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības struktūrvienība

Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības struktūrvienība (Eurojust)

Adrese

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Ta-lr
+31 70 412 50 00
Fakss
+31 70 412 50 05
Saites
Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)

Adrese

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Ta-lr
+30 28 14 40 9710
Saites
Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs

Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)

Adrese

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Ta-lr
+46 8 586 010 00
Fakss
+46 8 586 010 01
Saites
Sociālie tīkli
Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)

Adrese

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

Ta-lr
+33 1 58 36 43 21
Fakss
+33 1 58 36 43 30
Sociālie tīkli
Eiropas Vides aģentūra

Eiropas Vides aģentūra (EEA)

Adrese

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Ta-lr
+45 33 36 71 00
Fakss
+45 33 36 71 99
Saites
Eiropas Zāļu aģentūra

Eiropas Zāļu aģentūra (Eiropas Zāļu aģentūra)

Adrese

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Ta-lr
+44 20 3660 6000
Fakss
+44 20 3660 5555
Saites
Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)

Adrese

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Ta-lr
+34 986 12 06 10
Fakss
+34 986 12 52 34
Saites
Sociālie tīkli
EURATOM Apgādes aģentūra

EURATOM Apgādes aģentūra

Adrese

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Ta-lr
+352 4301 36738
Fakss
+352 4301 38139
Saites
IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Adrese

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Ta-lr
+32 2 221 81 81
Sociālie tīkli
Inovācijas un tīklu izpildaģentūra

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)

Adrese

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 299 52 52
Fakss
+32 2 297 37 27
Saites
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)

Adrese

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 299 11 11
Kopienas Augu šķirņu birojs

Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO)

Adrese

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Ta-lr
+33 2 41 25 64 00
Fakss
+33 2 41 25 64 10
Sociālie tīkli
Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)

Adrese

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fakss
+32 2 292 18 92
Saites
Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA)

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA)

Adrese

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Ta-lr
+352 4301 32015
Fakss
+352 4301 30359
Saites
Pētniecības izpildaģentūra

Pētniecības izpildaģentūra (REA)

Adrese

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Saites
SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Adrese

SESAR Joint Undertaking 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Ta-lr
+32 2 507 80 00
Fakss
+32 2 507 80 01
Sociālie tīkli
Vienotā noregulējuma valde

Vienotā noregulējuma valde (Vnv)

Adrese

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Sociālie tīkli
“Fusion for Energy”

“Fusion for Energy”

Adrese

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Ta-lr
+34 93 320 18 00
Fakss
+34 93 320 18 51
Saites
Sociālie tīkli