You are here:

Institucijų, įstaigų ir agentūrų kontaktiniai duomenys ir informacija apie galimybes apsilankyti

Institucijos ir įstaigos

ES Audito Rūmai

ES Audito Rūmai

Adresas

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Apsilankymai

Apsilankymo pobūdis: Informacinė paskaita

Maksimalus grupės dydis: Ne daugiau kaip 50 asmenų

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Prieš 2 mėnesius

Minimalus lankytojų amžius: 14 metų

Apsilankykite Europos Audito Rūmuose

Europos administravimo mokykla

Europos administravimo mokykla

Adresas

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 296 83 23
Nuorodos
Europos Centrinis Bankas

Europos Centrinis Bankas

Adresas

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Tel
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Nuorodos
Socialiniai tinklai
Apsilankymai

Apsilankymo pobūdis: 2 rūšių informacinės paskaitos, ekskursija po pastatą

Minimalus grupės dydis: 20 asmenų (mažesnės grupės gali prisijungti prie didesnių)

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Prieš 3 mėnesius

Minimalus lankytojų amžius: 18 metų

Apsilankykite Europos Centriniame Banke

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Adresas

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 283 19 00
Fax
+32 2 283 19 50
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Adresas

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 546 90 11
Fax
+32 2 513 48 93
Apsilankymai

Apsilankymo pobūdis: Informacinė paskaita

Minimalus grupės dydis: Nenurodyta

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Prieš 3 savaites

Minimalus lankytojų amžius: Nenurodyta

Apsilankykite Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete

Europos investicijų bankas

Europos investicijų bankas

Adresas

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04
Nuorodos
Europos investicijų fondas

Europos investicijų fondas

Adresas

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2485 1
Fax
+352 2485 81301
Nuorodos
Europos išorės veiksmų tarnyba

Europos išorės veiksmų tarnyba

Adresas

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11
Europos Komisija

Europos Komisija

Adresas

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Apsilankymai

Apsilankymo pobūdis: Organizuojamos įvairios informacinės paskaitos

Minimalus grupės dydis: 15 asmenų

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Prieš 10 savaičių

Minimalus lankytojų amžius: 15 metų

Apsilankykite Europos Komisijoje

Europos ombudsmenas

Europos ombudsmenas

Adresas

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Tel
+33 3 88 17 23 13
Fax
+33 3 88 17 90 62
Europos Parlamentas (Briuselis)

Europos Parlamentas (Briuselis)

Adresas

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Apsilankymai

Apsilankymo pobūdis: Ekskursija su gidu, informacinė paskaita, individuali ekskursija, plenarinis posėdis

Grupės dydis: 20–45 asmenys (netaikoma individualioms ekskursijoms ir plenariniams posėdžiams)

Individualūs lankytojai: Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio ekskursijos prasideda 10 val. ir 15 val., penktadieniais – 10 val.

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Grupės: prieš 2 mėnesius. Individualūs lankytojai: 15 minučių prieš apsilankymą

Minimalus lankytojų amžius: 14 metų

Apsilankykite Europos Parlamente Briuselyje

Europos Parlamentas (Liuksemburgas)

Europos Parlamentas (Liuksemburgas)

Adresas

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Apsilankymai

Apsilankymo pobūdis: Informacinė paskaita

Minimalus grupės dydis: Nenurodyta

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Nenurodyta

Minimalus lankytojų amžius: Nenurodyta

Apsilankykite Europos Parlamente Liuksemburge

Europos Parlamentas (Strasbūras)

Europos Parlamentas (Strasbūras)

Adresas

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Fax
+33 3 88 17 51 84
Apsilankymai

Apsilankymo pobūdis: Ekskursija su gidu, informacinė paskaita, plenarinis posėdis, „Euroscola“ (mokykloms, mokytojams ir mokiniams)

Grupės dydis: 20–45 asmenys (netaikoma plenariniams posėdžiams)

Individualūs lankytojai: Dalyvavimas tik plenariniuose posėdžiuose

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Prieš 3 mėnesius (netaikoma plenariniams posėdžiams)

Minimalus lankytojų amžius: 14 metų

Apsilankykite Europos Parlamente Strasbūre

Europos personalo atrankos tarnyba

Europos personalo atrankos tarnyba

Adresas

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 31 31
Fax
+32 2 295 74 88
Europos Sąjungos leidinių biuras

Europos Sąjungos leidinių biuras

Adresas

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2929-1
Fax
+352 2929-42758
Europos Sąjungos Taryba

Europos Sąjungos Taryba

Adresas

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 73 97 / 81
Apsilankymai

Apsilankymo pobūdis: Informacinė paskaita, seminaras

Minimalus grupės dydis: 20 asmenų

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Prieš 3 mėnesius

Minimalus lankytojų amžius: 15 metų

Apsilankykite Europos Sąjungos Taryboje

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Adresas

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Apsilankymai

Apsilankymo pobūdis: Pažintinis vizitas, informacinė paskaita, seminaras, viešas Teismo posėdis

Minimalus grupės dydis: 7 asmenys (netaikoma viešiems Teismo posėdžiams)

Individualūs lankytojai: Dalyvavimas tik viešuose Teismo posėdžiuose

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Grupės: prieš 6 mėnesius (netaikoma viešiems Teismo posėdžiams). Individualūs lankytojai: 15 minučių prieš viešą Teismo posėdį

Minimalus lankytojų amžius: 18 metų

Apsilankykite Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Taryba

Adresas

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Regionų komitetas

Regionų komitetas

Adresas

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 282 22 11
Fax
+32 2 282 23 25
Apsilankymai

Apsilankymo pobūdis: Informacinė paskaita

Minimalus grupės dydis: 15 asmenų

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Prieš 2 mėnesius

Minimalus lankytojų amžius: 14 metų

Apsilankykite Regionų komitete

Agentūros

Bendra pertvarkymo valdyba

Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)

Adresas

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Socialiniai tinklai
Bendrijos augalų veislių tarnyba

Bendrijos augalų veislių tarnyba (BAVT)

Adresas

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Socialiniai tinklai
Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Adresas

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Nuorodos
Socialiniai tinklai
Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Adresas

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 52
Fax
+32 2 221 81 50
Socialiniai tinklai
EDPPI

EDPPI (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija)

Adresas

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Adresas

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Nuorodos
Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)

Adresas

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel
+386 8 205 34 00
Fax
+386 8 205 34 13
Nuorodos
Europos aplinkos agentūra

Europos aplinkos agentūra (EAA)

Adresas

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Nuorodos
Europos aviacijos saugos agentūra

Europos aviacijos saugos agentūra (EASA)

Adresas

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Fax
+49 221 8999 099
Nuorodos
Europos bankininkystės institucija

Europos bankininkystės institucija (EBI)

Adresas

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Tel
+44 (0)207 382 1776
Fax
+44 (0)207 382 1771
Socialiniai tinklai
Europos cheminių medžiagų agentūra

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Adresas

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EERRI)

Adresas

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Nuorodos
Socialiniai tinklai
Europos geležinkelių agentūra

Europos geležinkelių agentūra (EGA)

Adresas

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Fax
+33 3 27 33 40 65
Nuorodos
Europos GNSS agentūra

Europos GNSS agentūra (GSA)

Adresas

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Nuorodos
Socialiniai tinklai
Europos gynybos agentūra

Europos gynybos agentūra (EGA)

Adresas

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 504 28 00
Fax
+32 2 504 28 15
Nuorodos
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)

Adresas

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Socialiniai tinklai
Europos inovacijos ir technologijos institutas

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

Adresas

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Nuorodos
Europosjūrų saugumoagenta

Europosjūrų saugumoagenta (EMSA)

Adresas

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Nuorodos
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)

Adresas

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Nuorodos
Socialiniai tinklai
Europos lyčių lygybės institutas

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

Adresas

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Europos maisto saugos tarnyba

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

Adresas

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Socialiniai tinklai
Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ERCEA)

Adresas

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax
+32 2 292 19 75
Nuorodos
Europos mokymo fondas

Europos mokymo fondas (ETF)

Adresas

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Nuorodos
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)

Adresas

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Nuorodos
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (Frontex)

Adresas

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Nuorodos
Socialiniai tinklai
Europos policijos biuras

Europos policijos biuras (Europolas)

Adresas

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Nuorodos
Socialiniai tinklai
Europos prieglobsčio paramos biuras

Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

Adresas

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Tel
+356 22487500
Nuorodos
Europos profesinio mokymo plėtros centras

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop)

Adresas

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Socialiniai tinklai
Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų agentūra

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų agentūra (eu-LISA)

Adresas

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Nuorodos
Socialiniai tinklai
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)

Adresas

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Socialiniai tinklai
Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centras

Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centras (CdT)

Adresas

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Socialiniai tinklai
Europos Sąjungos palydovų centras

Europos Sąjungos palydovų centras (Satcen)

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Nuorodos
Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) (CEPOL)

Adresas

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Nuorodos
Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra

Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA)

Adresas

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Nuorodos
Socialiniai tinklai
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA)

Adresas

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Europos saugumo studijų institutas

Europos saugumo studijų institutas (ESSSI)

Adresas

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Nuorodos
Europos teisinio bendradarbiavimo institucija

Europos teisinio bendradarbiavimo institucija (Eurojust)

Adresas

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Nuorodos
Europos vaistų agentūra

Europos vaistų agentūra (EMA)

Adresas

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Tel
+44 20 3660 6000
Fax
+44 20 3660 5555
Nuorodos
Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI)

Adresas

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Socialiniai tinklai
Europos žuvininkystės kontrolės agentūra

Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EFCA)

Adresas

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Nuorodos
Socialiniai tinklai
IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Adresas

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Tel
+32 2 221 81 81
Socialiniai tinklai
Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga

Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA)

Adresas

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 52 52
Fax
+32 2 297 37 27
Nuorodos
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME)

Adresas

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax
+32 2 292 18 92
Nuorodos
Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

Adresas

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Nuorodos
SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Adresas

SESAR Joint Undertaking 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Socialiniai tinklai
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)

Adresas

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Nuorodos
Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (CHAFEA)

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (CHAFEA)

Adresas

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tel
+352 4301 32015
Fax
+352 4301 30359
Nuorodos
„Euratomo“ tiekimo agentūra

„Euratomo“ tiekimo agentūra

Adresas

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Tel
+352 4301 36738
Fax
+352 4301 38139
Nuorodos