You are here:

Institiúidí, comhlachtaí & gníomhaireachtaí – sonraí teagmhála & maidir le cuairteanna

Institiúidí agus comhlachtaí

An Banc Ceannais Eorpach

An Banc Ceannais Eorpach

Seoladh

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Teileafón
+49 69 13 44 0
Facs
+49 69 13 44 60 00
Naisc
Líonraí sóisialta
Cuairt

Cineál cuairte: 2 chineál seisiún eolais, cuairt ar an láithreán tógála

Íosmhéid an ghrúpa: 20 duine (is féidir le grúpa níos lú dul in éineacht le grúpa níos mó)

Riachtanas réamháirithinte: 3 mhí

Aois íosta na gcuairteoirí: 18 mbliana d'aois

Tabhair cuairt ar an mBanc Ceannais Eorpach

An Banc Eorpach Infheistíochta

An Banc Eorpach Infheistíochta

Seoladh

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Teileafón
+352 43 79 1
Facs
+352 43 77 04
An Chomhairle Eorpach

An Chomhairle Eorpach

Seoladh

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 281 61 11
Facs
+32 2 281 69 34
An Coimisiún Eorpach

An Coimisiún Eorpach

Seoladh

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 299 11 11
Cuairt

Cineál cuairte: Na cineálacha éagsúla seisiún eolais atá ar fáil

Íosmhéid an ghrúpa: 15 duine

Riachtanas réamháirithinte: 10 seachtaine

Aois íosta na gcuairteoirí: 15 bliana d'aois

Tabhair cuairt ar an gCoimisiún Eorpach

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Seoladh

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 283 19 00
Facs
+32 2 283 19 50
An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

Seoladh

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 299 31 31
Facs
+32 2 295 74 88
Líonraí sóisialta
An tOmbudsman Eorpach

An tOmbudsman Eorpach

Seoladh

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Teileafón
+33 3 88 17 23 13
Facs
+33 3 88 17 90 62
An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

Seoladh

1046 Brussels

Belgium

Teileafón
+32 2 584 11 11
Ciste Infheistíochta na hEorpa

Ciste Infheistíochta na hEorpa

Seoladh

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

Teileafón
+352 2485 1
Facs
+352 2485 81301
Naisc
Líonraí sóisialta
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Seoladh

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 546 90 11
Facs
+32 2 513 48 93
Cuairt

Cineál cuairte: Seisiún eolais

Íosmhéid an ghrúpa: Níl sonraithe

Riachtanas réamháirithinte: 3 seachtaine

Aois íosta na gcuairteoirí: Níl sonraithe

Tabhair cuairt ar Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Coiste na Réigiún

Coiste na Réigiún

Seoladh

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 282 22 11
Facs
+32 2 282 23 25
Cuairt

Cineál cuairte: seisiún eolais

Íosmhéid an ghrúpa: 15 duine

Riachtanas réamháirithinte: 2 mhí

Aois íosta na gcuairteoirí: 14 bliana d'aois

Tabhair cuairt ar Choiste na Réigiún

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Seoladh

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 281 61 11
Facs
+32 2 281 73 97 / 81
Cuairt

Cineál cuairte: seisiún eolais, seimineár

Íosmhéid an ghrúpa: 20 duine

Riachtanas réamháirithinte: 3 mhí

Aois íosta na gcuairteoirí: 15 bliana d'aois

Cuairt ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Seoladh

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Teileafón
+352 4303 1
Facs
+352 4303 2600
Cuairt

Cineál cuairte: cuairt staidéir, seisiún eolais, seimineár, éisteacht phoiblí

Íosmhéid an ghrúpa: seachtar (seachas éisteachtaí poiblí)

Daoine aonair: Éisteachtaí poiblí amháin

Riachtanas réamháirithinte: Grúpaí: 6 mhí (seachas éisteachtaí poiblí). Daoine aonair: 15 nóiméad roimh éisteacht phoiblí

Aois íosta na gcuairteoirí: 18 mbliana d'aois

Tabhair cuairt ar Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Cúirt Iniúchóirí an AE

Cúirt Iniúchóirí an AE

Seoladh

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Teileafón
+352 4398 1
Facs
+352 4393 42
Cuairt

Cineál cuairte: seisiún eolais

Íosmhéid an ghrúpa: 50 duine ar a mhéad

Riachtanas réamháirithinte: 2 mhí

Aois íosta na gcuairteoirí: 14 bliana d'aois

Tabhair cuairt ar Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh

Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh

Seoladh

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Teileafón
+352 2929-1
Facs
+352 2929-42758
Líonraí sóisialta
Parlaimint na hEorpa (an Bhruiséil)

Parlaimint na hEorpa (an Bhruiséil)

Seoladh

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 284 21 11
Facs
+32 2 284 69 74
Cuairt

Cineál cuairte: Turas treoraithe, seisiún eolais, turas pearsanta, cruinniú iomlánach

Íosmhéid an ghrúpa: 20-45 duine (seachas an turas pearsanta agus cruinniú iomlánach)

Daoine aonair: Dé Luain go Déardaoin, bíonn turas ag 10:00 agus 15:00. Dé hAoine, bíonn turas ag 10:00

Riachtanas réamháirithinte: Grúpaí: 2 mhí. Daoine aonair: 15 nóiméad roimh an gcuairt

Aois íosta na gcuairteoirí: 14 bliana d'aois

Tabhair cuairt ar Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil

Parlaimint na hEorpa (Lucsamburg)

Parlaimint na hEorpa (Lucsamburg)

Seoladh

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Teileafón
+ 352 4300 1
Facs
+ 352 4300 22457
Cuairt

Cineál cuairte: Seisiún eolais

Íosmhéid an ghrúpa: Níl sonraithe

Riachtanas réamháirithinte: Níl sonraithe

Aois íosta na gcuairteoirí: Níl sonraithe

Tabhair cuairt ar Pharlaimint na hEorpa i Lucsamburg

Parlaimint na hEorpa (Strasbourg)

Parlaimint na hEorpa (Strasbourg)

Seoladh

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Teileafón
+33 3 88 17 40 01
Facs
+33 3 88 17 51 84
Cuairt

Cineál cuairte: Turas treoraithe, seisiún eolais, cruinniú iomlánach, Euroscola (do scoileanna, múinteoirí agus daltaí)

Íosmhéid an ghrúpa: 20-45 duine (seachas i gcruinniú iomlánach)

Daoine aonair: Le linn cruinnithe iomlánacha amháin

Riachtanas réamháirithinte: 3 mhí (seachas cruinniú iomlánach)

Aois íosta na gcuairteoirí: 14 bliana d'aois

Tabhair cuairt ar Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg

Scoil Riaracháin na hEorpa

Scoil Riaracháin na hEorpa

Seoladh

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 296 83 23

Gníomhaireachtaí

An Bord Réitigh Aonair

An Bord Réitigh Aonair (BRA)

Seoladh

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Líonraí sóisialta
An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna

An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (EFT)

Seoladh

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Teileafón
+39 011 630 22 22
Facs
+39 011 630 22 00
Naisc
An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound)

Seoladh

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Teileafón
+353 1 204 31 00
Facs
+353 1 282 64 56
Líonraí sóisialta
An Foras Eorpach um Staidéar Slándála

An Foras Eorpach um Staidéar Slándála (EUISS)

Seoladh

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Teileafón
+33 1 56 89 19 30
Facs
+33 1 56 89 19 31
An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil

An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (GCE)

Seoladh

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Teileafón
+45 33 36 71 00
Facs
+45 33 36 71 99
Naisc
An Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh

An Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (Frontex)

Seoladh

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Teileafón
+48 22 205 95 00
Facs
+48 22 205 95 01
Naisc
Líonraí sóisialta
An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS

An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS (GSA)

Seoladh

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Teileafón
+420 234 766 000
Facs
+32 2 296 72 38
Naisc
Líonraí sóisialta
An Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid

An Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid (GEI)

Seoladh

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Teileafón
+33 3 27 09 65 00
Facs
+33 3 27 33 40 65
Naisc
An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC)

Seoladh

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 504 28 00
Facs
+32 2 504 28 15
Naisc
An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA)

Seoladh

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Teileafón
+34 986 12 06 10
Facs
+34 986 12 52 34
Naisc
Líonraí sóisialta
An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA)

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta (EASA)

Seoladh

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Teileafón
+49 221 8999 000
Facs
+49 221 8999 099
Naisc
An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA)

Seoladh

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Teileafón
+351 21 1209 200
Facs
+351 21 1209 210
Naisc
An Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise

An Ghníomhaireacht Eorpach um Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise (ENISA)

Seoladh

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Teileafón
+30 28 14 40 9710
Naisc
Líonraí sóisialta
An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA)

Seoladh

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 299 11 11
An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde (REA)

Seoladh

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Naisc
An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME)

Seoladh

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Facs
+32 2 292 18 92
Naisc
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia (CHAFEA)

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia (CHAFEA)

Seoladh

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Teileafón
+352 4301 32015
Facs
+352 4301 30359
Naisc
An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA)

Seoladh

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Teileafón
+44 20 3660 6000
Facs
+44 20 3660 5555
Naisc
An Ghníomhaireacht um Chomhoibriú na Rialtóirí Fuinnimh

An Ghníomhaireacht um Chomhoibriú na Rialtóirí Fuinnimh (ACER)

Seoladh

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Teileafón
+386 8 205 34 00
Facs
+386 8 205 34 13
Naisc
An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE)

Seoladh

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Teileafón
+370 5 215 7400
An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC)

Seoladh

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Teileafón
+46 8 586 010 00
Facs
+46 8 586 010 01
Naisc
Líonraí sóisialta
An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí

An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO)

Seoladh

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Teileafón
+33 2 41 25 64 00
Facs
+33 2 41 25 64 10
Líonraí sóisialta
An Oifig Eorpach Póilíní

An Oifig Eorpach Póilíní (Europol)

Seoladh

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Teileafón
+31 70 302 50 00
Facs
+31 70 345 58 96
Naisc
Líonraí sóisialta
An Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí)

An Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (EUIPO)

An tAonad Eorpach um Chomhar Breithiúnach

An tAonad Eorpach um Chomhar Breithiúnach (Eurojust)

Seoladh

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Teileafón
+31 70 412 50 00
Facs
+31 70 412 50 05
Naisc
an tÚdarás Eorpach Baincéireachta

an tÚdarás Eorpach Baincéireachta (UBE)

Seoladh

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Teileafón
+44 (0)207 382 1776
Facs
+44 (0)207 382 1771
Líonraí sóisialta
An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA)

Seoladh

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Teileafón
+39 0521 036 111
Facs
+39 0521 036 110
Líonraí sóisialta
an tÚdarás Eorpach Urrús agus Margaí

an tÚdarás Eorpach Urrús agus Margaí (ESMA)

Seoladh

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

Teileafón
+33 1 58 36 43 21
Facs
+33 1 58 36 43 30
Líonraí sóisialta
Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Seoladh

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Teileafón
+32 2 221 81 52
Facs
+32 2 221 81 50
Líonraí sóisialta
Comhlacht na Rialtóirí Eorpacha Cumarsáide Leictreonaí

Comhlacht na Rialtóirí Eorpacha Cumarsáide Leictreonaí (BEREC)

Seoladh

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Teileafón
+371 6611 7590
Naisc
Líonraí sóisialta
Comhleá le haghaidh Fuinnimh

Comhleá le haghaidh Fuinnimh

Seoladh

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Teileafón
+34 93 320 18 00
Facs
+34 93 320 18 51
Naisc
Líonraí sóisialta
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA)

Seoladh

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Teileafón
+43 1 580 30 0
Facs
+43 1 580 30 699
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um chórais mhórscála TF

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um chórais mhórscála TF (eu-LISA)

Seoladh

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Naisc
Líonraí sóisialta
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL)

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL) (CEPOL)

Seoladh

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Teileafón
+36 1 803 8030/8031
Facs
+36 1 803 8032
Naisc
Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Chomhairle Taighde na hEorpa

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Chomhairle Taighde na hEorpa (ERCEA)

Seoladh

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Facs
+32 2 292 19 75
Naisc
Gníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht & Gréasáin

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht & Gréasáin (INEA)

Seoladh

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 299 52 52
Facs
+32 2 297 37 27
Naisc
Gníomhaireacht Soláthair EURATOM

Gníomhaireacht Soláthair EURATOM

Seoladh

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Teileafón
+352 4301 36738
Facs
+352 4301 38139
Naisc
IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Seoladh

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Teileafón
+32 2 221 81 81
Líonraí sóisialta
Institiúid Eorpach um Nuáil agus Teicneolaíocht

Institiúid Eorpach um Nuáil agus Teicneolaíocht (EIT)

Seoladh

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Teileafón
+36 14 819 300
Naisc
Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh

Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh (CdT)

Seoladh

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Teileafón
+352 421 71 11
Facs
+352 421 71 12 20
Líonraí sóisialta
Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí

Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí (EMCDDA)

Seoladh

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Teileafón
+351 21 121 02 00
Facs
+351 21 121 03 80
Naisc
Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh

Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh (Satcen)

Teileafón
+34 91 678 60 00
Facs
+34 91 678 60 06
Naisc
Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn

Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn (EASO)

Seoladh

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Teileafón
+356 22487500
Naisc
SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Seoladh

SESAR Joint Undertaking 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Teileafón
+32 2 507 80 00
Facs
+32 2 507 80 01
Líonraí sóisialta
UAPGE

UAPGE (Údarás Árachais agus Pinsin Ghairme Eorpach)

Seoladh

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Teileafón
+49 (0) 69 95 11 19 20
Facs
+49 (0) 69 95 11 19 19