You are here:

EU:n toimielimet, virastot ja muut elimet – yhteystiedot ja vierailut

Toimielimet ja muut elimet

Alueiden komitea

Alueiden komitea

Osoite

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 282 22 11
F.
+32 2 282 23 25
Vierailut

Vierailutyypit: esittelytilaisuus

Ryhmän vähimmäiskoko: 15 henkeä

Pakollinen etukäteisvaraus: 2 kuukautta etukäteen

Vierailijoiden vähimmäisikä: 14 vuotta

Vierailut alueiden komiteassa

EU:n henkilöstökoulutuskeskus

EU:n henkilöstökoulutuskeskus

Osoite

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 296 83 23
EU:n tilintarkastustuomioistuin

EU:n tilintarkastustuomioistuin

Osoite

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

P.
+352 4398 1
F.
+352 4393 42
Vierailut

Vierailutyypit: esittelytilaisuus

Ryhmän vähimmäiskoko: enintään 50 henkeä

Pakollinen etukäteisvaraus: 2 kuukautta etukäteen

Vierailijoiden vähimmäisikä: 14 vuotta

Vierailut Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa

Euroopan investointipankki

Euroopan investointipankki

Osoite

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

P.
+352 43 79 1
F.
+352 43 77 04
Euroopan investointirahasto

Euroopan investointirahasto

Osoite

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

P.
+352 2485 1
F.
+352 2485 81301
Linkit
Sosiaalinen media
Euroopan keskuspankki

Euroopan keskuspankki

Osoite

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

P.
+49 69 13 44 0
F.
+49 69 13 44 60 00
Linkit
Sosiaalinen media
Vierailut

Vierailutyypit: kaksi erilaista esittelytilaisuutta, kierros rakennustyömaalla

Ryhmän vähimmäiskoko: 20 henkeä (pienemmät ryhmät voivat liittyä suurempaan)

Pakollinen etukäteisvaraus: 3 kuukautta etukäteen

Vierailijoiden vähimmäisikä: 18 vuotta

Vierailu Euroopan keskuspankissa

Euroopan komissio

Euroopan komissio

Osoite

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 299 11 11
Vierailut

Vierailutyypit: erilaisia esittelytilaisuuksia

Ryhmän vähimmäiskoko: 15 henkeä

Pakollinen etukäteisvaraus: 10 viikkoa etukäteen

Vierailijoiden vähimmäisikä: 15 vuotta

Vierailut Euroopan komissiossa

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies

Osoite

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

P.
+33 3 88 17 23 13
F.
+33 3 88 17 90 62
Euroopan parlamentti (Bryssel)

Euroopan parlamentti (Bryssel)

Osoite

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 284 21 11
F.
+32 2 284 69 74
Vierailut

Vierailutyypit: opastettu kierros, esittelytilaisuus, opastamaton kierros, täysistunto

Ryhmän vähimmäiskoko: 20–45 henkeä (paitsi opastamattomilla kierroksilla ja täysistunnoissa)

Yksittäiset vierailijat: maanantaista torstaihin: kierros alkaa klo 10.00 ja klo 15.00, perjantaisin: kierros alkaa klo 10.00

Pakollinen etukäteisvaraus: ryhmät: 2 kuukautta etukäteen, yksittäiset vierailijat: 15 minuuttia ennen vierailua

Vierailijoiden vähimmäisikä: 14 vuotta

Vierailut Euroopan parlamentissa Brysselissä

Euroopan parlamentti (Luxemburg)

Euroopan parlamentti (Luxemburg)

Osoite

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

P.
+ 352 4300 1
F.
+ 352 4300 22457
Vierailut

Vierailutyypit: esittelytilaisuus

Ryhmän vähimmäiskoko: ei ilmoitettu

Pakollinen etukäteisvaraus: ei ilmoitettu

Vierailijoiden vähimmäisikä: ei ilmoitettu

Vierailut Euroopan parlamentissa Luxemburgissa

Euroopan parlamentti (Strasbourg)

Euroopan parlamentti (Strasbourg)

Osoite

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

P.
+33 3 88 17 40 01
F.
+33 3 88 17 51 84
Vierailut

Vierailutyypit: opastettu kierros, esittelytilaisuus, täysistunto, Euroscola (lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille ja opettajille)

Ryhmän vähimmäiskoko: 20–45 henkeä (paitsi täysistunnoissa)

Yksittäiset vierailijat: ainoastaan täysistuntojen aikana

Pakollinen etukäteisvaraus: 3 kuukautta etukäteen (paitsi täysistuntoihin)

Vierailijoiden vähimmäisikä: 14 vuotta

Vierailut Euroopan parlamentissa Strasbourgissa

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Osoite

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 546 90 11
F.
+32 2 513 48 93
Vierailut

Vierailutyypit: esittelytilaisuus

Ryhmän vähimmäiskoko: ei ilmoitettu

Pakollinen etukäteisvaraus: 3 viikkoa etukäteen

Vierailijoiden vähimmäisikä: ei ilmoitettu

Vierailut Euroopan sosiaali- ja talouskomiteassa

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Osoite

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 283 19 00
F.
+32 2 283 19 50
Euroopan ulkosuhdehallinto

Euroopan ulkosuhdehallinto

Osoite

1046 Brussels

Belgium

P.
+32 2 584 11 11
Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto

Osoite

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 299 31 31
F.
+32 2 295 74 88
Sosiaalinen media
Euroopan unionin julkaisutoimisto

Euroopan unionin julkaisutoimisto

Osoite

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

P.
+352 2929-1
F.
+352 2929-42758
Sosiaalinen media
Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto

Osoite

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 281 61 11
F.
+32 2 281 73 97 / 81
Vierailut

Vierailutyypit: esittelytilaisuus, seminaari

Ryhmän vähimmäiskoko: 20 henkeä

Pakollinen etukäteisvaraus: 3 kuukautta etukäteen

Vierailijoiden vähimmäisikä: 15 vuotta

Vierailut Euroopan unionin neuvostossa

Euroopan unionin tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin

Osoite

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

P.
+352 4303 1
F.
+352 4303 2600
Sosiaalinen media
Vierailut

Vierailutyypit: opintokäynti, esittelytilaisuus, seminaari, julkinen kuuleminen

Ryhmän vähimmäiskoko: 7 henkeä (paitsi julkisissa kuulemisissa)

Yksittäiset vierailijat: vain julkisiin kuulemisiin

Pakollinen etukäteisvaraus: ryhmät: 6 kuukautta etukäteen (paitsi julkisiin kuulemisiin). yksittäiset vierailijat: 15 minuuttia ennen julkisen kuulemisen alkua

Vierailijoiden vähimmäisikä: 18 vuotta

Vierailut Euroopan unionin tuomioistuimessa

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto

Osoite

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 281 61 11
F.
+32 2 281 69 34

Erillisvirastot

Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Osoite

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

P.
+32 2 221 81 52
F.
+32 2 221 81 50
Sosiaalinen media
Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)

Osoite

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

P.
+386 8 205 34 00
F.
+386 8 205 34 13
Linkit
Euratomin hankintakeskus

Euratomin hankintakeskus

Osoite

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

P.
+352 4301 36738
F.
+352 4301 38139
Linkit
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Osoite

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

P.
+30 2310 490 111
F.
+30 2310 490 049
Sosiaalinen media
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV)

Osoite

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

P.
+33 1 58 36 43 21
F.
+33 1 58 36 43 30
Sosiaalinen media
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Osoite

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

P.
+353 1 204 31 00
F.
+353 1 282 64 56
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Osoite

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

P.
+39 0521 036 111
F.
+39 0521 036 110
Sosiaalinen media
Euroopan GNSS-virasto

Euroopan GNSS-virasto (EGSA)

Osoite

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

P.
+420 234 766 000
F.
+32 2 296 72 38
Linkit
Sosiaalinen media
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Osoite

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

P.
+351 21 121 02 00
F.
+351 21 121 03 80
Linkit
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)

Osoite

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

P.
+36 14 819 300
Linkit
Euroopan kalastuksenvalvontavirasto

Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)

Osoite

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

P.
+34 986 12 06 10
F.
+34 986 12 52 34
Linkit
Sosiaalinen media
Euroopan kemikaalivirasto

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Osoite

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

P.
+358 9 6861 80
F.
+358 9 6861 8210
Euroopan koulutussäätiö

Euroopan koulutussäätiö (ETF)

Osoite

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

P.
+39 011 630 22 22
F.
+39 011 630 22 00
Linkit
Euroopan lääkevirasto

Euroopan lääkevirasto (EMA)

Osoite

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

P.
+44 20 3660 6000
F.
+44 20 3660 5555
Linkit
Euroopan lentoturvallisuusvirasto

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

Osoite

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

P.
+49 221 8999 000
F.
+49 221 8999 099
Linkit
Euroopan meriturvallisuusvirasto

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)

Osoite

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

P.
+351 21 1209 200
F.
+351 21 1209 210
Linkit
Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö

Euroopan oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)

Osoite

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

P.
+31 70 412 50 00
F.
+31 70 412 50 05
Linkit
Euroopan pankkiviranomainen

Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

Osoite

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

P.
+44 (0)207 382 1776
F.
+44 (0)207 382 1771
Sosiaalinen media
Euroopan poliisivirasto

Euroopan poliisivirasto (Europol)

Osoite

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

P.
+31 70 302 50 00
F.
+31 70 345 58 96
Linkit
Sosiaalinen media
Euroopan puolustusvirasto

Euroopan puolustusvirasto

Osoite

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 504 28 00
F.
+32 2 504 28 15
Linkit
Euroopan rautatievirasto

Euroopan rautatievirasto (ERA)

Osoite

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

P.
+33 3 27 09 65 00
F.
+33 3 27 33 40 65
Linkit
Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)

Osoite

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

P.
+371 6611 7590
Linkit
Sosiaalinen media
Euroopan tasa-arvoinstituutti

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)

Osoite

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

P.
+370 5 215 7400
Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus

Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC)

Osoite

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

P.
+46 8 586 010 00
F.
+46 8 586 010 01
Linkit
Sosiaalinen media
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)

Osoite

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

P.
+356 22487500
Linkit
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)

Osoite

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

F.
+32 2 292 19 75
Linkit
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

Osoite

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

P.
+34 944-358-400
F.
+34 944-358-401
Euroopan unionin elinten käännöskeskus

Euroopan unionin elinten käännöskeskus

Osoite

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

P.
+352 421 71 11
F.
+352 421 71 12 20
Sosiaalinen media
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)

Osoite

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

P.
+48 22 205 95 00
F.
+48 22 205 95 01
Linkit
Sosiaalinen media
Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL)

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (CEPOL)

Osoite

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

P.
+36 1 803 8030/8031
F.
+36 1 803 8032
Linkit
Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Osoite

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

P.
+43 1 580 30 0
F.
+43 1 580 30 699
Euroopan unionin satelliittikeskus

Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK)

P.
+34 91 678 60 00
F.
+34 91 678 60 06
Linkit
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Osoite

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

P.
+34 96 513 91 00
F.
+34 96 513 13 44
Sosiaalinen media
Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos (EUTT)

Osoite

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

P.
+33 1 56 89 19 30
F.
+33 1 56 89 19 31
Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto

Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Osoite

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

P.
+30 28 14 40 9710
Linkit
Euroopan ympäristökeskus

Euroopan ympäristökeskus (EEA)

Osoite

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

P.
+45 33 36 71 00
F.
+45 33 36 71 99
Linkit
EVLEV

EVLEV (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen)

Osoite

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

P.
+49 (0) 69 95 11 19 20
F.
+49 (0) 69 95 11 19 19
Fusion for Energy -yhteisyritys

Fusion for Energy -yhteisyritys

Osoite

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

P.
+34 93 320 18 00
F.
+34 93 320 18 51
Linkit
Sosiaalinen media
IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Osoite

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

P.
+32 2 221 81 81
Sosiaalinen media
Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA)

Osoite

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 299 52 52
F.
+32 2 297 37 27
Linkit
Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)

Osoite

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 299 11 11
kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (CHAFEA)

kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (CHAFEA)

Osoite

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

P.
+352 4301 32015
F.
+352 4301 30359
Linkit
Laajoista tietojärjestelmistä vastaava EU:n virasto

Laajoista tietojärjestelmistä vastaava EU:n virasto (eu-LISA)

Osoite

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Linkit
Sosiaalinen media
Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME)

Osoite

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

F.
+32 2 292 18 92
Linkit
SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Osoite

SESAR Joint Undertaking 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

P.
+32 2 507 80 00
F.
+32 2 507 80 01
Sosiaalinen media
Tutkimuksen toimeenpanovirasto

Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)

Osoite

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Linkit
Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)

Osoite

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Linkit
Sosiaalinen media
Yhteisön kasvilajikevirasto

Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)

Osoite

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

P.
+33 2 41 25 64 00
F.
+33 2 41 25 64 10
Sosiaalinen media