You are here:

Institutsioonid, asutused ja ametid – kontaktandmed ja külastamine

Institutsioonid ja asutused

Euroopa andmekaitseinspektor

Euroopa andmekaitseinspektor

Aadress

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 283 19 00
Faks
+32 2 283 19 50
Euroopa Haldusjuhtimise Kool

Euroopa Haldusjuhtimise Kool

Aadress

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 296 83 23
Euroopa Investeerimisfond

Euroopa Investeerimisfond

Aadress

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2485 1
Faks
+352 2485 81301
Viidad
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa Investeerimispank

Euroopa Investeerimispank

Aadress

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Faks
+352 43 77 04
Euroopa Keskpank

Euroopa Keskpank

Aadress

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Tel
+49 69 13 44 0
Faks
+49 69 13 44 60 00
Viidad
Suhtlusvõrgustikud
Külastused

Külastuste liigid: Kahte liiki teabekülastused, ringkäik ehitusel

Minimaalne rühma suurus: 20 inimest (väiksemad rühmad võivad suurematega liituda)

Kohustus eelnevalt registreerida: 3 kuud ette

Minimaalne külastajate vanus: 18 aastat

Külastage Euroopa Keskpanka

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon

Aadress

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Külastused

Külastuste liigid: Võimalikud on erinevad teabekülastused

Minimaalne rühma suurus: 15 inimest

Kohustus eelnevalt registreerida: 10 nädalat ette

Minimaalne külastajate vanus: 15 aastat

Külastage Euroopa Komisjoni

Euroopa Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikoda

Aadress

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Faks
+352 4393 42
Külastused

Külastuste liigid: Teabekülastus

Minimaalne rühma suurus: Kuni 50 inimest

Kohustus eelnevalt registreerida: 2 kuud ette

Minimaalne külastajate vanus: 14 aastat

Külastage Euroopa Kontrollikoda

Euroopa Liidu Kohus

Euroopa Liidu Kohus

Aadress

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4303 1
Faks
+352 4303 2600
Suhtlusvõrgustikud
Külastused

Külastuste liigid: Õppekülastus, teabekülastus, seminar, avalik istung

Minimaalne rühma suurus: 7 inimest (välja arvatud avaliku istungi korral)

Eraviisiline külastus: Ainult avaliku istungi korral

Kohustus eelnevalt registreerida: Rühmad: 6 kuud ette (välja arvatud avaliku istungi korral)Eraviisiline külastus: 15 minutit enne avalikku istungit

Minimaalne külastajate vanus: 18 aastat

Külastage Euroopa Liidu Kohut

Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Nõukogu

Aadress

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Faks
+32 2 281 73 97 / 81
Külastused

Külastuste liigid: Teabekülastus, seminar

Minimaalne rühma suurus: 20 inimest

Kohustus eelnevalt registreerida: 3 kuud ette

Minimaalne külastajate vanus: 15 aastat

Külastage Euroopa Liidu Nõukogu

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus

Aadress

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2929-1
Faks
+352 2929-42758
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Aadress

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 546 90 11
Faks
+32 2 513 48 93
Külastused

Külastuste liigid: Teabekülastus

Minimaalne rühma suurus: -

Kohustus eelnevalt registreerida: 3 nädalat ette

Minimaalne külastajate vanus: -

Külastage Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed

Euroopa Ombudsman

Euroopa Ombudsman

Aadress

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Tel
+33 3 88 17 23 13
Faks
+33 3 88 17 90 62
Euroopa Parlament (Brüssel)

Euroopa Parlament (Brüssel)

Aadress

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 284 21 11
Faks
+32 2 284 69 74
Külastused

Külastuste liigid: Ringkäik giidiga, teabekülastus, eraviisiline ringkäik, täiskogu istung

Minimaalne rühma suurus: 20–45 inimest (välja arvatud eraviisilise ringkäigu ja täiskogu istungi puhul)

Eraviisiline külastus: Esmaspäevast neljapäevani algavad ringkäigud kell 10:00 ja 15:00. Reedel algab ringkäik kell 10:00.

Vajadus eelnevalt registreerida: Rühmad: 2 kuud enne rühma külastust. Eraviisiline külastus: 15 minutit enne külastust

Minimaalne külastajate vanus: 14 aastat

Külastage Euroopa Parlamenti Brüsselis

Euroopa Parlament (Luksemburg)

Euroopa Parlament (Luksemburg)

Aadress

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Faks
+ 352 4300 22457
Külastused

Külastuste liigid: Teabekülastus

Minimaalne rühma suurus: -

Vajadus eelnevalt registreerida: -

Minimaalne külastajate vanus: -

Külastage Euroopa Parlamenti Luxembourgis

Euroopa Parlament (Strasbourg)

Euroopa Parlament (Strasbourg)

Aadress

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Faks
+33 3 88 17 51 84
Külastused

Külastuste liigid: Ringkäik giidiga, teabekülastus, täiskogu istung, Euroscala (koolidele, õpetajatele ja üliõpilastele)

Minimaalne rühma suurus: 20–45 inimest (välja arvatud täiskogu istungi puhul)

Eraviisiline külastus: Ainult täiskogu istungi ajal

Kohustus eelnevalt registreerida: 3 kuud ette (välja arvatud täiskogu istungi korral)

Minimaalne külastajate vanus: 14 aastat

Külastage Euroopa Parlamenti Strasbourgis

Euroopa Personalivaliku Amet

Euroopa Personalivaliku Amet

Aadress

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 31 31
Faks
+32 2 295 74 88
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogu

Aadress

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Faks
+32 2 281 69 34
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa välisteenistus

Euroopa välisteenistus

Aadress

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11
Regioonide Komitee

Regioonide Komitee

Aadress

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 282 22 11
Faks
+32 2 282 23 25
Külastused

<pKülastuste liigid: Teabekülastus

Minimaalne rühma suurus: 15 inimest

Kohustus eelnevalt registreerida: 2 kuud ette

Minimaalne külastajate vanus: 14 aastat

Külastage Regioonide Komiteed

Asutused ja ametid

Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Aadress

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 52
Faks
+32 2 221 81 50
Suhtlusvõrgustikud
EIOPA

EIOPA (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve)

Aadress

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Faks
+49 (0) 69 95 11 19 19
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC)

Aadress

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Viidad
Suhtlusvõrgustikud
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)

Aadress

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel
+386 8 205 34 00
Faks
+386 8 205 34 13
Viidad
Euratomi Tarneagentuur

Euratomi Tarneagentuur

Aadress

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Tel
+352 4301 36738
Faks
+352 4301 38139
Viidad
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

Aadress

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Faks
+353 1 282 64 56
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa GNSSi Agentuur

Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)

Aadress

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Faks
+32 2 296 72 38
Viidad
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Aadress

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Viidad
Euroopa Julgeoleku-uuringute Instituut

Euroopa Julgeoleku-uuringute Instituut (EUISS)

Aadress

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Faks
+33 1 56 89 19 31
Euroopa Kaitseagentuur

Euroopa Kaitseagentuur (EDA)

Aadress

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 504 28 00
Faks
+32 2 504 28 15
Viidad
Euroopa Kalanduskontrolli Amet

Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)

Aadress

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Tel
+34 986 12 06 10
Faks
+34 986 12 52 34
Viidad
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa Kemikaalide Amet

Euroopa Kemikaalide Amet (ECHA)

Aadress

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Faks
+358 9 6861 8210
Euroopa Keskkonnaamet

Euroopa Keskkonnaamet (EEA)

Aadress

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Faks
+45 33 36 71 99
Viidad
Euroopa Koolitusfond

Euroopa Koolitusfond (ETF)

Aadress

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Faks
+39 011 630 22 00
Viidad
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

Aadress

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Faks
+30 2310 490 049
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa Lennundusohutusamet

Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

Aadress

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Faks
+49 221 8999 099
Viidad
Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

Aadress

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Faks
+352 421 71 12 20
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Aadress

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Faks
+34 96 513 13 44
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa Liidu õigusalase koostöö üksus

Euroopa Liidu õigusalase koostöö üksus (Eurojust)

Aadress

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Faks
+31 70 412 50 05
Viidad
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (CEPOL)

Aadress

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Faks
+36 1 803 8032
Viidad
Euroopa Liidu Satelliidikeskus

Euroopa Liidu Satelliidikeskus (Satcen)

Tel
+34 91 678 60 00
Faks
+34 91 678 60 06
Viidad
Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur

Euroopa Liidu välispiiridel tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex)

Aadress

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Faks
+48 22 205 95 01
Viidad
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Aadress

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Viidad
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)

Aadress

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Faks
+351 21 1209 210
Viidad
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

Aadress

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Faks
+351 21 121 03 80
Viidad
Euroopa Pangandusjärelevalve

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)

Aadress

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Tel
+44 (0)207 382 1776
Faks
+44 (0)207 382 1771
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa Põhiõiguste Amet

Euroopa Põhiõiguste Amet (FRA)

Aadress

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Faks
+43 1 580 30 699
Euroopa Politseiamet

Euroopa Politseiamet (Europol)

Aadress

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Faks
+31 70 345 58 96
Viidad
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa Raudteeagentuur

Euroopa Raudteeagentuur (ERA)

Aadress

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Faks
+33 3 27 33 40 65
Viidad
Euroopa Ravimiamet

Euroopa Ravimiamet (EMA)

Aadress

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Tel
+44 20 3660 6000
Faks
+44 20 3660 5555
Viidad
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)

Aadress

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)

Aadress

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Faks
+32 2 292 19 75
Viidad
Euroopa Toiduohutusamet

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)

Aadress

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Faks
+39 0521 036 110
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)

Aadress

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Faks
+34 944-358-401
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)

Aadress

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Faks
+33 1 58 36 43 30
Suhtlusvõrgustikud
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

Aadress

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Tel
+356 22487500
Viidad
Fusion for Energy

Fusion for Energy

Aadress

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Faks
+34 93 320 18 51
Viidad
Suhtlusvõrgustikud
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)

Aadress

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Faks
+46 8 586 010 01
Viidad
Suhtlusvõrgustikud
IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Aadress

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Tel
+32 2 221 81 81
Suhtlusvõrgustikud
Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)

Aadress

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 52 52
Faks
+32 2 297 37 27
Viidad
SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Aadress

SESAR Joint Undertaking 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Faks
+32 2 507 80 01
Suhtlusvõrgustikud
Suuremahuliste IT-süsteemide Euroopa amet

Suuremahuliste IT-süsteemide Euroopa amet (eu-LISA)

Aadress

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Viidad
Suhtlusvõrgustikud
Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (CHAFEA)

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (CHAFEA)

Aadress

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tel
+352 4301 32015
Faks
+352 4301 30359
Viidad
Teadusuuringute Rakendusamet

Teadusuuringute Rakendusamet (REA)

Aadress

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Viidad
Ühenduse sordiamet

Ühenduse sordiamet (CPVO)

Aadress

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Faks
+33 2 41 25 64 10
Suhtlusvõrgustikud
Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB)

Aadress

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Viidad
Suhtlusvõrgustikud
Uus Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus

Uus Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA)

Aadress

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)

Aadress

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Faks
+32 2 292 18 92
Viidad