You are here:

Institutioner, organer og agenturer – kontakt- og besøgsoplysninger

Institutioner og organer

Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Centralbank

Adresse

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Tlf.
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Links
Sociale netværk
Besøg

Former for besøg: 2 former for informationsbesøg, rundvisning på byggeplads

Minimumstørrelse på gruppe: 20 personer (mindre grupper kan slutte sig til større grupper)

Kram om forudbestilling: 3 måneder

Minimumsalder på besøgende: 18 år

Besøg Den Europæiske Centralbank

Den Europæiske Forvaltningsskole

Den Europæiske Forvaltningsskole

Adresse

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 296 83 23
Den Europæiske Investeringsbank

Den Europæiske Investeringsbank

Adresse

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tlf.
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04
Den Europæiske Investeringsfond

Den Europæiske Investeringsfond

Adresse

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

Tlf.
+352 2485 1
Fax
+352 2485 81301
Links
Sociale netværk
Den Europæiske Ombudsmand

Den Europæiske Ombudsmand

Adresse

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Tlf.
+33 3 88 17 23 13
Fax
+33 3 88 17 90 62
Den Europæiske Unions Domstol

Den Europæiske Unions Domstol

Adresse

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tlf.
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Sociale netværk
Besøg

Former for besøg: Studiebesøg, informationsbesøg, seminarer, offentlige retsmøder

Minimumstørrelse på gruppe: 7 personer (bortset fra ved offentlige retsmøder)

Enkeltpersoner: Kun ved offentlige retsmøder

Krav om forudbestilling: Grupper: 6 måneder (bortset fra ved offentlige retsmøder)Enkeltpersoner: 15 minutter inden det offentlige retsmøde

Minimumsalder på besøgende: 18 år

Besøg Den Europæiske Unions Domstol

Den Europæiske Unions Publikationskontor

Den Europæiske Unions Publikationskontor

Adresse

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Tlf.
+352 2929-1
Fax
+352 2929-42758
Sociale netværk
Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Adresse

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 546 90 11
Fax
+32 2 513 48 93
Besøg

Former for besøg: Informationsbesøg

Minimumstørrelse på gruppe: Ikke specificeret

Krav om forudbestilling: 3 uger

Minimumsalder på besøgende: Ikke specificeret

Besøg Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

EU's Personaleudvælgelseskontor

EU's Personaleudvælgelseskontor

Adresse

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 299 31 31
Fax
+32 2 295 74 88
Sociale netværk
EU's Revisionsret

EU's Revisionsret

Adresse

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tlf.
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Besøg

Former for besøg: Informationsbesøg

Minimumstørrelse på gruppe: højst 50 personer

Krav om forudbestilling: 2 måneder

Minimumsalder på besøgende: 14 år

Besøg Den Europæiske Revisionsret

EU's Udenrigstjeneste

EU's Udenrigstjeneste

Adresse

1046 Brussels

Belgium

Tlf.
+32 2 584 11 11
Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse

Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse

Adresse

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 283 19 00
Fax
+32 2 283 19 50
Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen

Adresse

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 299 11 11
Besøg

Former for besøg: Der findes forskellige former for besøg

Minimumstørrelse på gruppe: 15 personer

Krav om forudbestilling: 10 uger

Minimumsalder på besøgende: 15 år

Besøg Europa-Kommissionen

Europa-Parlamentet (Bruxelles)

Europa-Parlamentet (Bruxelles)

Adresse

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Besøg

Former for besøg: Rundvisninger, informationsbesøg, individuelle rundvisninger, plenarmøder

Minimumstørrelse på gruppe: 20-45 personer (bortset fra individuelle rundvisninger og plenarmøder)

Enkeltpersoner: Mandag til torsdag, rundvisning kl. 10.00 og kl. 15.00. Fredag, rundvisning kl. 10.00

Krav om forudbestilling: Grupper: 2 måneder. Enkeltpersoner: 15 minutter inden besøget

Minimumsalder på besøgende: 14 år

Besøg Europa-Parlamentet i Bruxelles

Europa-Parlamentet (Luxembourg)

Europa-Parlamentet (Luxembourg)

Adresse

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tlf.
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Besøg

Former for besøg: Informationsbesøg

Minimumstørrelse på gruppe: Ikke specificeret

Krav om forudbestilling: Ikke specificeret

Minimumsalder på besøgende: Ikke specificeret

Besøg Europa-Parlamentet i Luxembourg

Europa-Parlamentet (Strasbourg)

Europa-Parlamentet (Strasbourg)

Adresse

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tlf.
+33 3 88 17 40 01
Fax
+33 3 88 17 51 84
Besøg

Former for besøg: Rundvisninger, informationsbesøg, plenarmøder, Euroscola (for skoler, lærere og studerende)

Minimumstørrelse på gruppe: 20-45 personer (bortset fra ved plenarmøder)

Enkeltpersoner: Kun under plenarmøder

Krav om forudbestilling: 3 måneder (bortset fra ved plenarmøder)

Minimumsalder på besøgende: 14 år

Besøg Europa-Parlamentet i Strasbourg

Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union

Adresse

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 73 97 / 81
Besøg

Former for besøg: Informationsbesøg, seminarer

Minimumstørrelse på gruppe: 20 personer

Krav om forudbestilling: 3 måneder

Minimumsalder på besøgende: 15 år

Besøg Rådet for Den Europæiske Union

Regionsudvalget

Regionsudvalget

Adresse

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 282 22 11
Fax
+32 2 282 23 25
Besøg

Former for besøg: Informationsbesøg

Minimumstørrelse på gruppe: 15 personer

Krav om forudbestilling: 2 måneder

Minimumsalder på besøgende: 14 år

Besøg Regionsudvalget

Agenturer

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)

Adresse

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tlf.
+386 8 205 34 00
Fax
+386 8 205 34 13
Links
Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Adresse

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tlf.
+32 2 221 81 52
Fax
+32 2 221 81 50
Sociale netværk
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

Adresse

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Tlf.
+44 (0)207 382 1776
Fax
+44 (0)207 382 1771
Sociale netværk
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)

Adresse

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tlf.
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Sociale netværk
Den Europæiske Politienhed

Den Europæiske Politienhed (Europol)

Adresse

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tlf.
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Links
Sociale netværk
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Adresse

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tlf.
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed

Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)

Adresse

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tlf.
+30 28 14 40 9710
Links
Den Europæiske Unions agentur for store it-systemer

Den Europæiske Unions agentur for store it-systemer (eu-LISA)

Adresse

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Links
Sociale netværk
Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (CEPOL)

Adresse

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tlf.
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Links
Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier

Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier (EUISS)

Adresse

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tlf.
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel Ejendomsret

Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Adresse

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tlf.
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Sociale netværk
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

Adresse

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

Tlf.
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Sociale netværk
Den Fælles Afviklingsinstans

Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

Adresse

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Links
Sociale netværk
Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex)

Adresse

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tlf.
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Links
Sociale netværk
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

Adresse

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tlf.
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Det Europæiske Asylstøttekontor

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Adresse

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Tlf.
+356 22487500
Links
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)

Adresse

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tlf.
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Links
Sociale netværk
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Adresse

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tlf.
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Sociale netværk
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)

Adresse

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tlf.
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Links
Det Europæiske Forsvarsagentur

Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)

Adresse

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 504 28 00
Fax
+32 2 504 28 15
Links
Det Europæiske GNSS-agentur

Det Europæiske GNSS-agentur (GSA)

Adresse

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tlf.
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Links
Sociale netværk
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Adresse

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tlf.
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Det Europæiske Jernbaneagentur

Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)

Adresse

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tlf.
+33 3 27 09 65 00
Fax
+33 3 27 33 40 65
Links
Det Europæiske Kemikalieagentur

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

Adresse

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tlf.
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Det Europæiske Lægemiddelagentur

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

Adresse

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Tlf.
+44 20 3660 6000
Fax
+44 20 3660 5555
Links
Det Europæiske Ligestillingsinstitut

Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE)

Adresse

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tlf.
+370 5 215 7400
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

Adresse

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tlf.
+49 221 8999 000
Fax
+49 221 8999 099
Links
Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Adresse

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tlf.
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Links
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN)

Adresse

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tlf.
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Links
Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)

Adresse

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tlf.
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Links
EF-Sortsmyndigheden

EF-Sortsmyndigheden (OCVV)

Adresse

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tlf.
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Sociale netværk
EIOPA

EIOPA (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger)

Adresse

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tlf.
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
EU's Enhed for Retligt Samarbejde

EU's Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)

Adresse

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tlf.
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Links
EU-fiskerikontrolagenturet

EU-fiskerikontrolagenturet (EFCA)

Adresse

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Tlf.
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Links
Sociale netværk
Euratoms Forsyningsagentur

Euratoms Forsyningsagentur

Adresse

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Tlf.
+352 4301 36738
Fax
+352 4301 38139
Links
Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

Adresse

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tlf.
+36 14 819 300
Links
Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

Adresse

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tlf.
+371 6611 7590
Links
Sociale netværk
EU-Satellitcenter

EU-Satellitcenter (Satcen)

Tlf.
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Links
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

Adresse

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax
+32 2 292 19 75
Links
Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)

Adresse

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tlf.
+352 4301 32015
Fax
+352 4301 30359
Links
Forvaltningsorganet for Forskning

Forvaltningsorganet for Forskning (REA)

Adresse

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Links
Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk

Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA)

Adresse

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 299 52 52
Fax
+32 2 297 37 27
Links
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME)

Adresse

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax
+32 2 292 18 92
Links
Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)

Adresse

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 299 11 11
Fusion for Energy

Fusion for Energy

Adresse

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tlf.
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Links
Sociale netværk
IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Adresse

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Tlf.
+32 2 221 81 81
Sociale netværk
Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

Adresse

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tlf.
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Sociale netværk
SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Adresse

SESAR Joint Undertaking 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tlf.
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Sociale netværk