You are here:

Orgány, instituce a agentury – kontaktní údaje a informace pro návštěvníky

Orgány a instituce Evropské unie

Evropská centrální banka

Evropská centrální banka

Adresa

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Tel
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Odkazy
Sociální sítě
Navštívit

Typ návštěvy: 2 typy informačních prohlídek, návštěva staveniště nového sídla ECB

Minimální velikost skupiny: 20 osob (menší skupiny se mohou připojit k větší skupině)

Povinná rezervace: 3 měsíce předem

Minimální věk návštěvníků: 18 let

Evropská centrální banka – návštěvy pro veřejnost

Evropská investiční banka

Evropská investiční banka

Adresa

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04
Odkazy
Evropská komise

Evropská komise

Adresa

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Navštívit

Typ návštěvy: K dispozici jsou různé typy prohlídek

Minimální velikost skupiny: 15 osob

Povinná rezervace: 10 týdnů předem

Minimální věk návštěvníků: 15 let

Evropská komise – návštěvy pro veřejnost

Evropská rada

Evropská rada

Adresa

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 69 34
Evropská služba pro vnější činnost

Evropská služba pro vnější činnost

Adresa

1046 Brussels

Belgium

Tel
+32 2 584 11 11
Evropská správní škola

Evropská správní škola

Adresa

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 296 83 23
Odkazy
Evropský hospodářský a sociální výbor

Evropský hospodářský a sociální výbor

Adresa

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 546 90 11
Fax
+32 2 513 48 93
Navštívit

Typ návštěvy: informační prohlídka

Minimální velikost skupiny: Nespecifikováno

Povinná rezervace: 3 týdny předem

Minimální věk návštěvníků: Nespecifikováno

Evropský hospodářský a sociální výbor – návštěvy pro veřejnost

Evropský inspektor ochrany údajů

Evropský inspektor ochrany údajů

Adresa

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 283 19 00
Fax
+32 2 283 19 50
Evropský investiční fond

Evropský investiční fond

Adresa

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2485 1
Fax
+352 2485 81301
Odkazy
Sociální sítě
Evropský parlament (Brusel)

Evropský parlament (Brusel)

Adresa

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 284 21 11
Fax
+32 2 284 69 74
Navštívit

Typ návštěvy: Prohlídky s průvodcem, přednášky, individuální prohlídky, účast na plenárním zasedání

Minimální velikost skupiny: 20–45 osob (s výjimkou individuálních prohlídek a účasti na plenárním zasedání)

Návštěvy pro jednotlivce: pondělí až čtvrtek – začátek prohlídky vždy v 10:00 a 15:00; v pátek pouze v 10:00

Povinná rezervace: Skupiny: 2 měsíce předem. Jednotlivci: 15 minut předem

Minimální věk návštěvníků: 14 let

Navštivte budovu Evropského parlamentu v Bruselu

Evropský parlament (Lucembursko)

Evropský parlament (Lucembursko)

Adresa

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Tel
+ 352 4300 1
Fax
+ 352 4300 22457
Navštívit

Typ návštěvy: Informační prohlídka

Minimální velikost skupiny: Nespecifikováno

Povinná rezervace: Nespecifikováno

Minimální věk návštěvníků: Nespecifikováno

Navštivte budovu Evropského parlamentu v Lucemburku

Evropský parlament (Štrasburk)

Evropský parlament (Štrasburk)

Adresa

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Tel
+33 3 88 17 40 01
Fax
+33 3 88 17 51 84
Navštívit

Typ návštěvy: Prohlídka s průvodcem, přednáška, účast na plenárním zasedání, Euroscola (pro školní exkurze)

Minimální velikost skupiny: 20–45 osob (s výjimkou účasti na plenárním zasedání)

Návštěvy pro jednotlivce: Pouze během plenárního zasedání

Povinná rezervace: 3 měsíce předem (s výjimkou účasti na plenárním zasedání)

Minimální věk návštěvníků: 14 let

Navštivte budovu Evropského parlamentu ve Štrasburku

Evropský úřad pro výběr personálu

Evropský úřad pro výběr personálu

Adresa

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 31 31
Fax
+32 2 295 74 88
Sociální sítě
Evropský veřejný ochránce práv

Evropský veřejný ochránce práv

Adresa

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Tel
+33 3 88 17 23 13
Fax
+33 3 88 17 90 62
Rada Evropské unie

Rada Evropské unie

Adresa

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 73 97 / 81
Navštívit

Typ návštěvy: informační prohlídka, seminář

Minimální velikost skupiny: 20 osob

Povinná rezervace: 3 měsíce předem

Minimální věk návštěvníků: 15 let

Rada Evropské unie – návštěvy pro veřejnost

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie

Adresa

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Navštívit

Typ návštěvy: studijní návštěva, informační prohlídka, seminář, účast na veřejném slyšení

Minimální velikost skupiny: 7 osob (s výjimkou účasti na veřejném slyšení)

Návštěvy pro jednotlivce: Pouze účast na veřejných slyšeních

Povinná rezervace: Skupiny: 6 měsíců předem (s výjimkou účasti na veřejném slyšení). Jednotlivci: 15 minut před zahájením veřejného slyšení

Minimální věk návštěvníků: 18 let

Soudní dvůr Evropské unie – návštěvy pro veřejnost

Účetní dvůr Evropské unie

Účetní dvůr Evropské unie

Adresa

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Navštívit

Typ návštěvy: informační prohlídka

Maximální velikost skupiny: 50 osob

Povinná rezervace: 2 měsíce předem

Minimální věk návštěvníků: 14 let

Evropský účetní dvůr – návštěvy pro veřejnost

Úřad pro publikace Evropské unie

Úřad pro publikace Evropské unie

Adresa

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 2929-1
Fax
+352 2929-42758
Sociální sítě
Výbor regionů

Výbor regionů

Adresa

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 282 22 11
Fax
+32 2 282 23 25
Navštívit

Typ návštěvy: informační prohlídka

Minimální velikost skupiny: 15 osob

Povinná rezervace: 2 měsíce předem

Minimální věk návštěvníků: 14 let

Výbor regionů – návštěvy pro veřejnost

Agentury

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací

Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

Adresa

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Odkazy
Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (CEPOL)

Adresa

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Tel
+36 1 803 8030/8031
Fax
+36 1 803 8032
Odkazy
Agentura Evropské unie pro základní práva

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Adresa

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Odkazy
Agentura pro evropský GNSS

Agentura pro evropský GNSS (GSA)

Adresa

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Tel
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Odkazy
Sociální sítě
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)

Adresa

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel
+386 8 205 34 00
Fax
+386 8 205 34 13
Odkazy
Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Adresa

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel
+32 2 221 81 52
Fax
+32 2 221 81 50
Sociální sítě
EIOPA

EIOPA (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění)

Adresa

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Tel
+49 (0) 69 95 11 19 20
Fax
+49 (0) 69 95 11 19 19
Energie z jaderné syntézy

Energie z jaderné syntézy

Adresa

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Odkazy
Sociální sítě
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Adresa

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401
Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

Adresa

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Tel
+49 221 8999 000
Fax
+49 221 8999 099
Odkazy
Evropská agentura pro chemické látky

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Adresa

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

Adresa

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Tel
+34 986 12 06 10
Fax
+34 986 12 52 34
Odkazy
Sociální sítě
Evropská agentura pro léčiva

Evropská agentura pro léčiva (EMA)

Adresa

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Tel
+44 20 3660 6000
Fax
+44 20 3660 5555
Odkazy
Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)

Adresa

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Tel
+351 21 1209 200
Fax
+351 21 1209 210
Odkazy
Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů (eu-LISA)

Adresa

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Odkazy
Sociální sítě
Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (Frontex)

Adresa

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Odkazy
Sociální sítě
Evropská agentura pro železnice

Evropská agentura pro železnice (ERA)

Adresa

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Tel
+33 3 27 09 65 00
Fax
+33 3 27 33 40 65
Odkazy
Evropská agentura pro životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Adresa

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Odkazy
Evropská jednotka pro justiční spolupráci

Evropská jednotka pro justiční spolupráci (Eurojust)

Adresa

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Odkazy
Evropská nadace odborného vzdělávání

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

Adresa

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Tel
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Odkazy
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

Adresa

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Evropská obranná agentura

Evropská obranná agentura (EDA)

Adresa

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 504 28 00
Fax
+32 2 504 28 15
Odkazy
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Adresa

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Tel
+351 21 121 02 00
Fax
+351 21 121 03 80
Odkazy
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Adresa

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Odkazy
Sociální sítě
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Adresa

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Tel
+30 2310 490 111
Fax
+30 2310 490 049
Sociální sítě
Evropský inovační a technologický institut

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Adresa

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Tel
+36 14 819 300
Odkazy
Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)

Adresa

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Tel
+370 5 215 7400
Odkazy
Evropský orgán pro bankovnictví

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)

Adresa

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Tel
+44 (0)207 382 1776
Fax
+44 (0)207 382 1771
Sociální sítě
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

Adresa

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

Tel
+33 1 58 36 43 21
Fax
+33 1 58 36 43 30
Sociální sítě
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)

Adresa

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Tel
+356 22487500
Odkazy
Evropský policejní úřad

Evropský policejní úřad (Europol)

Adresa

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Tel
+31 70 302 50 00
Fax
+31 70 345 58 96
Odkazy
Sociální sítě
Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Adresa

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Sociální sítě
IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Adresa

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Tel
+32 2 221 81 81
Sociální sítě
Jednotný výbor pro řešení krizí

Jednotný výbor pro řešení krizí (SRB)

Adresa

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Sociální sítě
Odrůdový úřad Společenství

Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

Adresa

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Tel
+33 2 41 25 64 00
Fax
+33 2 41 25 64 10
Sociální sítě
Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

Adresa

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Tel
+352 421 71 11
Fax
+352 421 71 12 20
Sociální sítě
Satelitní středisko Evropské unie

Satelitní středisko Evropské unie (Satcen)

Tel
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06
Odkazy
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

Adresa

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590
Odkazy
Sociální sítě
SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Adresa

SESAR Joint Undertaking 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Tel
+32 2 507 80 00
Fax
+32 2 507 80 01
Sociální sítě
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Adresa

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Tel
+34 96 513 91 00
Fax
+34 96 513 13 44
Sociální sítě
Ústav Evropské unie pro bezpečnostní studia

Ústav Evropské unie pro bezpečnostní studia (EUISS)

Adresa

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Tel
+33 1 56 89 19 30
Fax
+33 1 56 89 19 31
Odkazy
Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

Adresa

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Fax
+32 2 292 19 75
Odkazy
Výkonná agentura pro malé a střední podniky

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EASME)

Adresa

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax
+32 2 292 18 92
Odkazy
Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA)

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA)

Adresa

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tel
+352 4301 32015
Fax
+352 4301 30359
Odkazy
Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (INEA)

Adresa

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 52 52
Fax
+32 2 297 37 27
Odkazy
Výkonná agentura pro výzkum

Výkonná agentura pro výzkum (REA)

Adresa

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Odkazy
Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

Adresa

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Odkazy
Zásobovácí agentura pro EURATOM

Zásobovácí agentura pro EURATOM

Adresa

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Tel
+352 4301 36738
Fax
+352 4301 38139
Odkazy