You are here:

Институции, органи и агенции — информация за контакти и посещения

Институции и органи

Европейска инвестиционна банка

Европейска инвестиционна банка

Адрес

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Тел
+352 43 79 1
Факс
+352 43 77 04
Европейска комисия

Европейска комисия

Адрес

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 299 11 11
Посетете

Вид посещение: Различни видове информационни сесии

Минимален размер на групата: 15 души

Изискване за предварителна резервация: 10 седмици

Минимална възраст на посетителите: 15 години

Посетете Европейската комисия

Европейска служба за външна дейност

Европейска служба за външна дейност

Адрес

1046 Brussels

Belgium

Тел
+32 2 584 11 11
Европейска служба за подбор на персонал

Европейска служба за подбор на персонал

Адрес

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 299 31 31
Факс
+32 2 295 74 88
социални мрежи
Европейска централна банка

Европейска централна банка

Адрес

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Тел
+49 69 13 44 0
Факс
+49 69 13 44 60 00
Връзки
социални мрежи
Посетете

Вид посещение: 2 вида информационни сесии, обиколка на сградата в строеж

Минимален размер на групата: 20 души (по-малки групи могат да се присъединят към по-голяма група)

Изискване за предварителна резервация: 3 месеца

Минимална възраст на посетителите: 18 години

Посетете Европейската централна банка

Европейски икономически и социален комитет

Европейски икономически и социален комитет

Адрес

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 546 90 11
Факс
+32 2 513 48 93
Посетете

Вид посещение: информационна сесия

Минимален размер на групата: Не е посочено

Изискване за предварителна резервация: 3 седмици

Минимална възраст на посетителите: Не е посочено

Посетете Европейския икономически и социален комитет

Европейски инвестиционен фонд

Европейски инвестиционен фонд

Адрес

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

Тел
+352 2485 1
Факс
+352 2485 81301
Връзки
социални мрежи
Европейски надзорен орган за защита на данните

Европейски надзорен орган за защита на данните

Адрес

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 283 19 00
Факс
+32 2 283 19 50
Европейски омбудсман

Европейски омбудсман

Адрес

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Тел
+33 3 88 17 23 13
Факс
+33 3 88 17 90 62
Европейски парламент (Брюксел)

Европейски парламент (Брюксел)

Адрес

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 284 21 11
Факс
+32 2 284 69 74
Посетете

Вид посещение: Обиколка с екскурзовод, информационна сесия, индивидуална обиколка, пленарно заседание
Минимален размер на групата: 20-45 души (с изключение на индивидуалните обиколки и пленарните заседания)
Отделни посетители: понеделник-четвъртък, обиколката започва в 10:00 и в 15:00 ч. в петък в 10:00 ч.
Изискване за предварителна резервация: Групи: 2 месеца. Отделни посетители: 15 минути преди посещението
Минимална възраст на посетителите: 14 години
Посетете Европейския парламент в Брюксел

Европейски парламент (Люксембург)

Европейски парламент (Люксембург)

Адрес

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Тел
+ 352 4300 1
Факс
+ 352 4300 22457
Посетете

Вид посещение: информационна сесия

Минимален размер на групата: Не е посочено

Изискване за предварителна резервация: Не е посочено

Минимална възраст на посетителите: Не е посочено

Посетете Европейския парламент в Люксембург

Европейски парламент (Страсбург)

Европейски парламент (Страсбург)

Адрес

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Тел
+33 3 88 17 40 01
Факс
+33 3 88 17 51 84
Посетете

Вид посещение: Обиколка с екскурзовод, информационна сесия, пленарно заседание, Euroscola (за училища, учители и студенти)

Минимален размер на групата: 20-45 души (с изключение на пленарните заседания)

Отделни посетители: Само по време на пленарните заседания

Изискване за предварителна резервация: 3 месеца (с изключение на пленарните заседания)

Минимална възраст на посетителите: 14 години

Посетете Европейския парламент в Страсбург

Европейски съвет

Европейски съвет

Адрес

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 281 61 11
Факс
+32 2 281 69 34
социални мрежи
Европейско училище по администрация

Европейско училище по администрация

Адрес

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 296 83 23
Комитет на регионите

Комитет на регионите

Адрес

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 282 22 11
Факс
+32 2 282 23 25
Посетете

Вид посещение: информационна сесия

Минимален размер на групата: 15 души

Изискване за предварителна резервация: 2 месеца

Минимална възраст на посетителите: 14 години

Посетете Комитета на регионите

Службата за публикации на Европейския съюз

Службата за публикации на Европейския съюз

Адрес

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Тел
+352 2929-1
Факс
+352 2929-42758
социални мрежи
Сметна палата на ЕС

Сметна палата на ЕС

Адрес

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Тел
+352 4398 1
Факс
+352 4393 42
Посетете

Вид посещение: информационна сесия

Минимален размер на групата: максимум 50 души

Изискване за предварителна резервация: 2 месеца

Минимална възраст на посетителите: 14 години

Посетете Европейската сметна палата

Съвет на Европейския съюз

Съвет на Европейския съюз

Адрес

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 281 61 11
Факс
+32 2 281 73 97 / 81
Посетете

Вид посещение: информационна сесия, семинар

Минимален размер на групата: 20 души

Изискване за предварителна резервация: 3 месеца

Минимална възраст на посетителите: 15 години

Посетете Съвета на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Адрес

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Тел
+352 4303 1
Факс
+352 4303 2600
социални мрежи
Посетете

Вид посещение: учебно посещение, информационна сесия, семинар, открито съдебно заседание

Минимален размер на групата: 7 души (с изключение на откритите съдебни заседания)

Отделни посетители: Само за открити съдебни заседания

Изискване за предварителна резервация: Групи: 6 месеца (с изключение на откритите съдебни заседания). Отделни посетители: 15 минути преди откритото съдебно заседание

Минимална възраст на посетителите 18 години

Посетете Съда на Европейския съюз

Агенции

European Banking Authority

European Banking Authority (EBA)

Адрес

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Тел
+44 (0)207 382 1776
Факс
+44 (0)207 382 1771
социални мрежи
Агенция за опазване на морския транспорт

Агенция за опазване на морския транспорт (EMSA)

Адрес

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Тел
+351 21 1209 200
Факс
+351 21 1209 210
Връзки
Агенция за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия

Агенция за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия

Адрес

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Тел
+352 4301 36738
Факс
+352 4301 38139
Връзки
Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Адрес

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Тел
+30 28 14 40 9710
Връзки
социални мрежи
Агенция на Европейския съюз за широкомащабни информационни системи

Агенция на Европейския съюз за широкомащабни информационни системи (eu-LISA)

Адрес

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Връзки
социални мрежи
ЕОЗППО

ЕОЗППО (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване)

Адрес

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Тел
+49 (0) 69 95 11 19 20
Факс
+49 (0) 69 95 11 19 19
Европейска агенция за ГНСС

Европейска агенция за ГНСС (GSA)

Адрес

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Тел
+420 234 766 000
Факс
+32 2 296 72 38
Връзки
социални мрежи
Европейска агенция за авиационна безопасност

Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)

Адрес

Ottoplatz 1

D-50679 Köln

Deutschland

Тел
+49 221 8999 000
Факс
+49 221 8999 099
Връзки
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

Адрес

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Тел
+34 944-358-400
Факс
+34 944-358-401
социални мрежи
Европейска агенция за задълбочаване на сътрудничеството в областта на правосъдието

Европейска агенция за задълбочаване на сътрудничеството в областта на правосъдието (Евроюст)

Адрес

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Тел
+31 70 412 50 00
Факс
+31 70 412 50 05
Връзки
Европейска агенция за контрол на рибарството

Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

Адрес

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Тел
+34 986 12 06 10
Факс
+34 986 12 52 34
Връзки
социални мрежи
Европейска агенция за околната среда

Европейска агенция за околната среда (EAОС)

Адрес

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Тел
+45 33 36 71 00
Факс
+45 33 36 71 99
Връзки
Европейска агенция за сътрудничество на енергийните регулатори

Европейска агенция за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER)

Адрес

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Тел
+386 8 205 34 00
Факс
+386 8 205 34 13
Връзки
Европейска агенция за управление на операционно сътрудничество в периферните райони

Европейска агенция за управление на операционно сътрудничество в периферните райони (Frontex)

Адрес

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Тел
+48 22 205 95 00
Факс
+48 22 205 95 01
Връзки
социални мрежи
Европейска агенция за фундаментални права

Европейска агенция за фундаментални права (FRA)

Адрес

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Тел
+43 1 580 30 0
Факс
+43 1 580 30 699
социални мрежи
Европейска агенция по лекарствата

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Адрес

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Тел
+44 20 3660 6000
Факс
+44 20 3660 5555
Връзки
Европейска агенция по отбрана

Европейска агенция по отбрана (EDA)

Адрес

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 504 28 00
Факс
+32 2 504 28 15
Връзки
Европейска агенция по химикалите

Европейска агенция по химикалите (ECHA)

Адрес

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Тел
+358 9 6861 80
Факс
+358 9 6861 8210
Европейска железопътна агенция

Европейска железопътна агенция (ERA)

Адрес

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Тел
+33 3 27 09 65 00
Факс
+33 3 27 33 40 65
Връзки
Европейска полицейска службаc

Европейска полицейска службаc (Европол)

Адрес

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Тел
+31 70 302 50 00
Факс
+31 70 345 58 96
Връзки
социални мрежи
Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

Адрес

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Тел
+356 22487500
Връзки
Европейска фондация за обучение

Европейска фондация за обучение (ETF)

Адрес

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Тел
+39 011 630 22 22
Факс
+39 011 630 22 00
Връзки
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

Адрес

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Тел
+353 1 204 31 00
Факс
+353 1 282 64 56
социални мрежи
Европейски банков орган

Европейски банков орган (EBA)

Адрес

Tower 42 (level 18) 
25 Old Broad Street 
London EC2N 1HQ 
UK

Тел
+44 (0)207 382 1776
Факс
+44 (0)207 382 1771
Европейски институт за изследване на сигурността

Европейски институт за изследване на сигурността (ЕИИС)

Адрес

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Тел
+33 1 56 89 19 30
Факс
+33 1 56 89 19 31
Европейски институт за равенство на половете

Европейски институт за равенство на половете (EIGE)

Адрес

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Тел
+370 5 215 7400
Европейски орган за безопасност на храните

Европейски орган за безопасност на храните (EОБХ)

Адрес

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Тел
+39 0521 036 111
Факс
+39 0521 036 110
социални мрежи
Европейски орган за ценни книжа и пазари

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

Адрес

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

Тел
+33 1 58 36 43 21
Факс
+33 1 58 36 43 30
социални мрежи
Европейски полицейски колеж

Европейски полицейски колеж (СЕПОЛ)

Адрес

European Police College
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Тел
+36 1 803 8030/8031
Факс
+36 1 803 8032
Връзки
Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН)

Адрес

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Тел
+351 21 121 02 00
Факс
+351 21 121 03 80
Връзки
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

Адрес

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Тел
+46 8 586 010 00
Факс
+46 8 586 010 01
Връзки
социални мрежи
Европейски център за развитие на професионалното обучение

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Адрес

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Тел
+30 2310 490 111
Факс
+30 2310 490 049
социални мрежи
Европейският институт за иновации и технологии

Европейският институт за иновации и технологии (EIT)

Адрес

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Тел
+36 14 819 300
Връзки
Единен съвет за преструктуриране

Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

Адрес

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Връзки
социални мрежи
Изпълнителна агенция за иновации и мрежи

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)

Адрес

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 299 52 52
Факс
+32 2 297 37 27
Връзки
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)

Адрес

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Факс
+32 2 292 18 92
Връзки
Изпълнителна агенция за научни изследвания

Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

Адрес

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Връзки
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

Адрес

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 299 11 11
Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA)

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA)

Адрес

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Тел
+352 4301 32015
Факс
+352 4301 30359
Връзки
Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания

Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)

Адрес

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Факс
+32 2 292 19 75
Връзки
Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)

Адрес

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Тел
+371 6611 7590
Връзки
социални мрежи
Сателитен център на Европейския съюз

Сателитен център на Европейския съюз (Satcen)

Тел
+34 91 678 60 00
Факс
+34 91 678 60 06
Връзки
Служба за хармонизиране на Вътрешния пазар (търговски марки и модели)

Служба за хармонизиране на Вътрешния пазар (търговски марки и модели) (OHIM)

Адрес

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Тел
+34 96 513 91 00
Факс
+34 96 513 13 44
Служба на Общността за сортовете растения

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

Адрес

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Тел
+33 2 41 25 64 00
Факс
+33 2 41 25 64 10
социални мрежи
Съвместно предприятие „Fusion for Energy“

Съвместно предприятие „Fusion for Energy“

Адрес

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Тел
+34 93 320 18 00
Факс
+34 93 320 18 51
Връзки
социални мрежи
Център за преводи за органите на Европейския съюз

Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

Адрес

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Тел
+352 421 71 11
Факс
+352 421 71 12 20
социални мрежи