You are here:

Институции, органи и агенции — информация за контакти и посещения

Институции и органи

Европейска инвестиционна банка

Европейска инвестиционна банка

Адрес

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Тел
+352 43 79 1
Факс
+352 43 77 04
Европейска комисия

Европейска комисия

Адрес

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 299 11 11
Посетете

Вид посещение: Различни видове информационни сесии

Минимален размер на групата: 15 души

Изискване за предварителна резервация: 10 седмици

Минимална възраст на посетителите: 15 години

Посетете Европейската комисия

Европейска служба за външна дейност

Европейска служба за външна дейност

Адрес

1046 Brussels

Belgium

Тел
+32 2 584 11 11
Европейска служба за подбор на персонал

Европейска служба за подбор на персонал

Адрес

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 299 31 31
Факс
+32 2 295 74 88
социални мрежи
Европейска централна банка

Европейска централна банка

Адрес

Sonnemannstrasse 20

DE-60314 Frankfurt am Main

Deutschland

Тел
+49 69 13 44 0
Факс
+49 69 13 44 60 00
Връзки
социални мрежи
Посетете

Вид посещение: 2 вида информационни сесии, обиколка на сградата в строеж

Минимален размер на групата: 20 души (по-малки групи могат да се присъединят към по-голяма група)

Изискване за предварителна резервация: 3 месеца

Минимална възраст на посетителите: 18 години

Посетете Европейската централна банка

Европейски икономически и социален комитет

Европейски икономически и социален комитет

Адрес

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 546 90 11
Факс
+32 2 513 48 93
Посетете

Вид посещение: информационна сесия

Минимален размер на групата: Не е посочено

Изискване за предварителна резервация: 3 седмици

Минимална възраст на посетителите: Не е посочено

Посетете Европейския икономически и социален комитет

Европейски инвестиционен фонд

Европейски инвестиционен фонд

Адрес

96, boulevard Konrad Adenauer

L-2968 Luxembourg

Luxembourg

Тел
+352 2485 1
Факс
+352 2485 81301
Връзки
социални мрежи
Европейски надзорен орган за защита на данните

Европейски надзорен орган за защита на данните

Адрес

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 283 19 00
Факс
+32 2 283 19 50
Европейски омбудсман

Европейски омбудсман

Адрес

1 avenue du Président Robert Schuman

CS 30403

F-67001 Strasbourg Cedex

France

Тел
+33 3 88 17 23 13
Факс
+33 3 88 17 90 62
Европейски парламент (Брюксел)

Европейски парламент (Брюксел)

Адрес

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60

B-1047 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 284 21 11
Факс
+32 2 284 69 74
Посетете

Вид посещение: Обиколка с екскурзовод, информационна сесия, индивидуална обиколка, пленарно заседание
Минимален размер на групата: 20-45 души (с изключение на индивидуалните обиколки и пленарните заседания)
Отделни посетители: понеделник-четвъртък, обиколката започва в 10:00 и в 15:00 ч. в петък в 10:00 ч.
Изискване за предварителна резервация: Групи: 2 месеца. Отделни посетители: 15 минути преди посещението
Минимална възраст на посетителите: 14 години
Посетете Европейския парламент в Брюксел

Европейски парламент (Люксембург)

Европейски парламент (Люксембург)

Адрес

Plateau du Kirchberg

B.P. 1601

L-2929 Luxembourg

Тел
+ 352 4300 1
Факс
+ 352 4300 22457
Посетете

Вид посещение: информационна сесия

Минимален размер на групата: Не е посочено

Изискване за предварителна резервация: Не е посочено

Минимална възраст на посетителите: Не е посочено

Посетете Европейския парламент в Люксембург

Европейски парламент (Страсбург)

Европейски парламент (Страсбург)

Адрес

1, avenue du Président Robert Schuman

CS 91024

F-67070 Strasbourg Cedex

Тел
+33 3 88 17 40 01
Факс
+33 3 88 17 51 84
Посетете

Вид посещение: Обиколка с екскурзовод, информационна сесия, пленарно заседание, Euroscola (за училища, учители и студенти)

Минимален размер на групата: 20-45 души (с изключение на пленарните заседания)

Отделни посетители: Само по време на пленарните заседания

Изискване за предварителна резервация: 3 месеца (с изключение на пленарните заседания)

Минимална възраст на посетителите: 14 години

Посетете Европейския парламент в Страсбург

Европейски съвет

Европейски съвет

Адрес

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 281 61 11
Факс
+32 2 281 69 34
социални мрежи
Европейско училище по администрация

Европейско училище по администрация

Адрес

rue De Mot/de Motstraat 24

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 296 83 23
Комитет на регионите

Комитет на регионите

Адрес

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 282 22 11
Факс
+32 2 282 23 25
Посетете

Вид посещение: информационна сесия

Минимален размер на групата: 15 души

Изискване за предварителна резервация: 2 месеца

Минимална възраст на посетителите: 14 години

Посетете Комитета на регионите

Службата за публикации на Европейския съюз

Службата за публикации на Европейския съюз

Адрес

2 rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Luxembourg

Тел
+352 2929-1
Факс
+352 2929-42758
социални мрежи
Сметна палата на ЕС

Сметна палата на ЕС

Адрес

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Тел
+352 4398 1
Факс
+352 4393 42
Посетете

Вид посещение: информационна сесия

Минимален размер на групата: максимум 50 души

Изискване за предварителна резервация: 2 месеца

Минимална възраст на посетителите: 14 години

Посетете Европейската сметна палата

Съвет на Европейския съюз

Съвет на Европейския съюз

Адрес

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 281 61 11
Факс
+32 2 281 73 97 / 81
Посетете

Вид посещение: информационна сесия, семинар

Минимален размер на групата: 20 души

Изискване за предварителна резервация: 3 месеца

Минимална възраст на посетителите: 15 години

Посетете Съвета на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Адрес

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Тел
+352 4303 1
Факс
+352 4303 2600
социални мрежи
Посетете

Вид посещение: учебно посещение, информационна сесия, семинар, открито съдебно заседание

Минимален размер на групата: 7 души (с изключение на откритите съдебни заседания)

Отделни посетители: Само за открити съдебни заседания

Изискване за предварителна резервация: Групи: 6 месеца (с изключение на откритите съдебни заседания). Отделни посетители: 15 минути преди откритото съдебно заседание

Минимална възраст на посетителите 18 години

Посетете Съда на Европейския съюз

Агенции

Clean Sky 2 Joint Undertaking

Clean Sky 2 Joint Undertaking (Clean Sky 2 Joint Undertaking)

Адрес

Clean Sky 2 Joint Undertaking
White Atrium Building TO56
4th floor
B – 1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Тел
+32 2 221 81 52
Факс
+32 2 221 81 50
социални мрежи
IMI 2 Joint Undertaking

IMI 2 Joint Undertaking (IMI 2 Joint Undertaking )

Адрес

IMI 2 Joint Undertaking
Avenue de la Toison d'Or 56-60
1060 Bruxelles / Brussel
Belgique / België

Тел
+32 2 221 81 81
социални мрежи
SESAR Joint Undertaking

SESAR Joint Undertaking (SESAR Joint Undertaking)

Адрес

SESAR Joint Undertaking 
Avenue de Cortenberg 100
1000 Bruxelles/Brussel 
Belgique / België

Тел
+32 2 507 80 00
Факс
+32 2 507 80 01
социални мрежи
Агенция за опазване на морския транспорт

Агенция за опазване на морския транспорт (EMSA)

Адрес

Praça Europa 4

1249-206 Lisbon

Portugal

Тел
+351 21 1209 200
Факс
+351 21 1209 210
Връзки
Агенция за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия

Агенция за снабдяване на Европейската общност за атомна енергия

Адрес

Complexe Euroforum

10 rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Тел
+352 4301 36738
Факс
+352 4301 38139
Връзки
Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност

Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Адрес

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Тел
+30 28 14 40 9710
Връзки
социални мрежи
Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (СЕПОЛ)

Адрес

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
1903 Budapest
Pf.314
Hungary

Тел
+36 1 803 8030/8031
Факс
+36 1 803 8032
Връзки
Агенция на Европейския съюз за широкомащабни информационни системи

Агенция на Европейския съюз за широкомащабни информационни системи (eu-LISA)

Адрес

EU House-Rävala pst 4
10143 Tallinn
Estonia

Връзки
социални мрежи
ЕОЗППО

ЕОЗППО (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване)

Адрес

Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Germany

Тел
+49 (0) 69 95 11 19 20
Факс
+49 (0) 69 95 11 19 19
Европейска агенция за ГНСС

Европейска агенция за ГНСС (GSA)

Адрес

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Тел
+420 234 766 000
Факс
+32 2 296 72 38
Връзки
социални мрежи
Европейска агенция за авиационна безопасност

Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ)

Адрес

Konrad-Adenauer-Ufer 3
D-50668 Köln

Тел
+49 221 8999 000
Факс
+49 221 8999 099
Връзки
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

Адрес

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Тел
+34 944-358-400
Факс
+34 944-358-401
социални мрежи
Европейска агенция за задълбочаване на сътрудничеството в областта на правосъдието

Европейска агенция за задълбочаване на сътрудничеството в областта на правосъдието (Евроюст)

Адрес

Maanweg 174

NL-2516 AB Den Haag

Nederland

Тел
+31 70 412 50 00
Факс
+31 70 412 50 05
Връзки
Европейска агенция за контрол на рибарството

Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

Адрес

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Тел
+34 986 12 06 10
Факс
+34 986 12 52 34
Връзки
социални мрежи
Европейска агенция за околната среда

Европейска агенция за околната среда (EAОС)

Адрес

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Тел
+45 33 36 71 00
Факс
+45 33 36 71 99
Връзки
Европейска агенция за сътрудничество на енергийните регулатори

Европейска агенция за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER)

Адрес

Trg republike 3

1000 Ljubljana

Slovenija

Тел
+386 8 205 34 00
Факс
+386 8 205 34 13
Връзки
Европейска агенция за управление на операционно сътрудничество в периферните райони

Европейска агенция за управление на операционно сътрудничество в периферните райони (Frontex)

Адрес

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Тел
+48 22 205 95 00
Факс
+48 22 205 95 01
Връзки
социални мрежи
Европейска агенция за фундаментални права

Европейска агенция за фундаментални права (FRA)

Адрес

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Тел
+43 1 580 30 0
Факс
+43 1 580 30 699
социални мрежи
Европейска агенция по лекарствата

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Адрес

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Тел
+44 20 3660 6000
Факс
+44 20 3660 5555
Връзки
Европейска агенция по отбрана

Европейска агенция по отбрана (EDA)

Адрес

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 504 28 00
Факс
+32 2 504 28 15
Връзки
Европейска агенция по химикалите

Европейска агенция по химикалите (ECHA)

Адрес

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Тел
+358 9 6861 80
Факс
+358 9 6861 8210
Европейска железопътна агенция

Европейска железопътна агенция (ERA)

Адрес

120 rue Marc Lefrancq

F-59300 Valenciennes

France

Тел
+33 3 27 09 65 00
Факс
+33 3 27 33 40 65
Връзки
Европейска полицейска службаc

Европейска полицейска службаc (Европол)

Адрес

Eisenhowerlaan 73

NL-2517 KK Den Haag

Nederland

Тел
+31 70 302 50 00
Факс
+31 70 345 58 96
Връзки
социални мрежи
Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

Адрес

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Тел
+356 22487500
Връзки
Европейска фондация за обучение

Европейска фондация за обучение (ETF)

Адрес

Villa Gualino

Viale Settimio Severo 65

I-10133 Torino

Italia

Тел
+39 011 630 22 22
Факс
+39 011 630 22 00
Връзки
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound)

Адрес

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Тел
+353 1 204 31 00
Факс
+353 1 282 64 56
социални мрежи
Европейски банков орган

Европейски банков орган (EBA)

Адрес

One Canada Square (Floor 46)
Canary Wharf
London E14 5AA| UK

Тел
+44 (0)207 382 1776
Факс
+44 (0)207 382 1771
социални мрежи
Европейски институт за изследване на сигурността

Европейски институт за изследване на сигурността (ЕИИС)

Адрес

100 avenue de Suffren

F-75015 Paris

France

Тел
+33 1 56 89 19 30
Факс
+33 1 56 89 19 31
Европейски институт за равенство на половете

Европейски институт за равенство на половете (EIGE)

Адрес

Gedimino pr. 16 
LT-01103 Vilnius
Lietuva

Тел
+370 5 215 7400
Европейски орган за безопасност на храните

Европейски орган за безопасност на храните (EОБХ)

Адрес

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Тел
+39 0521 036 111
Факс
+39 0521 036 110
социални мрежи
Европейски орган за ценни книжа и пазари

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

Адрес

CS 60747 
103 rue de Grenelle 
75345 Paris Cedex 07 
France

Тел
+33 1 58 36 43 21
Факс
+33 1 58 36 43 30
социални мрежи
Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН)

Адрес

Praça Europa 1

Cais do Sodré

P-1249-289 Lisboa

Portugal

Тел
+351 21 121 02 00
Факс
+351 21 121 03 80
Връзки
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

Адрес

Tomtebodavägen 11A

Solna

Sverige

Тел
+46 8 586 010 00
Факс
+46 8 586 010 01
Връзки
социални мрежи
Европейски център за развитие на професионалното обучение

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Адрес

Europe 123

GR-57001 Thessaloniki (Pylea)

Greece

Тел
+30 2310 490 111
Факс
+30 2310 490 049
социални мрежи
Европейският институт за иновации и технологии

Европейският институт за иновации и технологии (EIT)

Адрес

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Тел
+36 14 819 300
Връзки
Единен съвет за преструктуриране

Единен съвет за преструктуриране (ЕСП)

Адрес

Rue de la Science 27
1049 Brussels
Belgium

Връзки
социални мрежи
Изпълнителна агенция за иновации и мрежи

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)

Адрес

Chaussée de Wavre/Waversesteenweg 910

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 299 52 52
Факс
+32 2 297 37 27
Връзки
Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)

Адрес

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Факс
+32 2 292 18 92
Връзки
Изпълнителна агенция за научни изследвания

Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

Адрес

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Връзки
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

Адрес

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 299 11 11
Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA)

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA)

Адрес

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Тел
+352 4301 32015
Факс
+352 4301 30359
Връзки
Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания

Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)

Адрес

Covent Garden

Place Charles Rogier/Charles Rogierplein 16

B-1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Факс
+32 2 292 19 75
Връзки
Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)

Адрес

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Тел
+371 6611 7590
Връзки
социални мрежи
Сателитен център на Европейския съюз

Сателитен център на Европейския съюз (Satcen)

Тел
+34 91 678 60 00
Факс
+34 91 678 60 06
Връзки
Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Адрес

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

España

Тел
+34 96 513 91 00
Факс
+34 96 513 13 44
социални мрежи
Служба на Общността за сортовете растения

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

Адрес

3 boulevard Maréchal Foch

F–49101 Angers Cedex 02

France

Тел
+33 2 41 25 64 00
Факс
+33 2 41 25 64 10
социални мрежи
Съвместно предприятие „Fusion for Energy“

Съвместно предприятие „Fusion for Energy“

Адрес

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Тел
+34 93 320 18 00
Факс
+34 93 320 18 51
Връзки
социални мрежи
Център за преводи за органите на Европейския съюз

Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

Адрес

Bâtiment Drosbach
12E rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Тел
+352 421 71 11
Факс
+352 421 71 12 20
социални мрежи