You are here:

Võtke ELiga ühendust

Küsimused ELi kohta

Telefon

Helistage tasuta numbril 00 800 6 7 8 9 10 11

  • kust tahes ELis
  • tööpäeviti 09.00–18.00 Kesk-Euroopa aja järgi
  • mis tahes ELi ametlikus keeles

e-post

Vastus saadetakse (keskmiselt) 3 tööpäeva jooksul, kuigi keerukamad küsimused võivad võtta rohkem aega.

Veebivestlus

Saate abi konkreetse teabe leidmiseks ELi veebisaitidelt. Teenus toimib inglise, saksa või prantsuse keeles (tööpäeviti 9.00–18.00 Kesk-Euroopa aja järgi). 

Kohalikud infoteenused

Leidke lähim keskus Europe Direct, et saada teavet või osaleda kohalikul üritusel. Samuti võite kutsuda ELi eksperte esinema esitlustele, seminaridele või aruteludele.

Institutsioonid, asutused ja ametid – kontaktandmed ja külastamine

Institutsioonid, asutused ja ametid

Kõigi peamiste ELi asutuste aadressid, kontaktandmed ning teave nende külastamise kohta

ELi esindused

Tegutsevad kõigis ELi liikmesriikides. Nad on ühenduslüliks riikliku poliitika ja avalikkuse ning Euroopa Komisjoni vahel. Nad tutvustavad komisjoni poliitikat ja teavitavad komisjoni aktuaalsetest teemadest asukohariigis.

ELi delegatsioonid väljaspool ELi

Tutvustavad, selgitavad ja rakendavad ELi välispoliitikat oma asukohariigis. Euroopa välisteenistuse alluvuses tegutseb kokku 139 asjaomast delegatsiooni. 

Euroopa Parlamendi infobürood

Avalikkus ja meedia saavad esitada küsimusi Euroopa Parlamendi ning ELi poliitika kohta. Bürood pakuvad haridusalaseid materjale ja korraldavad ELi liikmesriikides Euroopa-teemalisi arutelusid.

Pressikontaktid ELi institutsioonides ja asutustes

Ajakirjanikele ja meediatöötajatele.

Võtke ühendust meie veebimeeskonnaga

Kas veebisaidil europa.eu on midagi valesti? Andke meile teada, mida te tegite ja mis läks valesti.