You are here:

Kontakt

Spørgsmål om EU

Har du spørgsmål om EU? Europe Direct kan hjælpe.

Europa Direct kommenterer ikke specifikke EU-politiske anliggender eller holdninger og behandler ikke klager (men vi kan fortælle dig, hvem du skal kontakte).

Hvis du har brug for hjælp eller juridisk rådgivning om specifikke EU-love, kan du tjekke vejledningen om EU-rettigheder for enkeltpersoner og virksomheder.

Telefon

Ring gratis til 00 800 6 7 8 9 10 11

  • – fra hele EU
  • på hverdage mellem 9 og 18
  • på alle EU's officielle sprog

e-mail

Få svar i løbet af 3 arbejdsdage (i gennemsnit) – mere komplekse spørgsmål kan tage længere.

Webchat

Få hjælp til at finde bestemte oplysninger på EU's sites. Du kan få hjælp på engelsk, tysk eller fransk (hverdage fra 9 til 18). 

Lokal informationsservice

Find et Europe Direct-center i nærheden af, hvor du bor, for at få information eller deltage i lokale arrangementer. Du kan også invitere eksperter fra EU til foredrag, workshops eller debatter.

Institutioner, organer og agenturer – kontakt- og besøgsoplysninger

Institutioner, organer og agenturer

Adresser, kontakt- og besøgsoplysninger for alle centrale EU-kontorer

Repræsentationer inden for EU

Arbejder i hvert EU-land. Skaber forbindelser fra den nationale politik og offentligheden til EU-Kommissionen. Offentliggør Kommissionens politikker og holder Kommissionen underrettet om situationen i værtslandet.

EU-delegationer uden for EU

Fremlægger, forklarer og gennemfører de eksterne EU-politikker, der vedrører værtslandet. I alt 139 kontorer, som administreres af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS). 

Europa-Parlamentets informationskontorer

Besvarer spørgsmål fra borgere og medier om EU-Parlamentet og EU's politikker. Har uddannelsesmateriale og organiserer foredrag og debatter om europæiske emner i alle EU-lande.

Pressekontakter i EU's institutioner og organer

For journalister og mediebranchen.

Kontakt webteamet

Har du haft problemer med EUROPA.EU? Fortæl os, hvad du var i gang med, og hvad der gik galt.