Navigation path

Regler för webbplatsen

Läs reglerna noga – de innehåller viktig information om dina rättigheter och skyldigheter. Reglerna kan komma att uppdateras, så du bör gå in på sidan med jämna mellanrum.

Webbplatsen för Europaåret för medborgarna 2013 ägs och drivs av generaldirektoratet för kommunikation vid EU-kommissionen.

Inledning

Vi vill gärna att portalen ska hålla en trevlig och vänlig ton och har därför infört några grundläggande regler. Vi kan komma att ändra reglerna vid behov, utan att meddela det i förväg. Alla som använder webbplatsen förväntas läsa och följa reglerna.

VIKTIGT: Regler för att få använda vårt kampanjmaterial

Europaårets slogan, logotyp och annat kampanjmaterial får bara användas för syften som är förenliga med Europaårets mål och principer. Du måste också respektera upphovsrättsskyddet.

Läs mer i kommissionens rättsliga meddelande

Med vårt kampanjmaterial kan du märka och illustrera dina egna evenemang under Europaåret genom att anpassa mallarna i det officiella materialet.

Olämpligt innehåll

Nedanstående innehåll bedöms vara olämpligt. Om du lägger ut olämpligt innehåll kan det hända att vi tar bort det och stänger ditt konto.

 • Inlägg eller bilder med nedsättande, grovt, vulgärt, hatiskt, ofredande, obscent, hädiskt eller hotfullt innehåll. Det gäller t.ex. material som upplevs som stötande, kränkande eller förnedrande av olika folkgrupper, nationaliteter eller religioner eller av sexuella skäl.
 • Inlägg eller bilder som bryter mot lagar och förordningar.
 • Uppenbar reklam för produkter eller tjänster utan vårt tillstånd och utanför sitt rätta sammanhang.
 • Att registrera dig enbart för att lägga ut material eller göra reklam för något för din egen personliga vinning.
 • Diskussioner om olaglig verksamhet som piratkopering av program och filmer och andra immaterialrättsintrång.
 • Att lägga ut andras personuppgifter (t.ex. telefonnummer och adress) i öppna forum.
 • Annat material som vi anser vara olämpligt.
 • Länkar till något av ovanstående.

Uppföranderegler och tips för dina inlägg

 • Håll dig till ämnet.
 • Skriv korta rubriker.
 • Försök att uttrycka dig så tydligt som möjligt.
 • Använd inte grovt eller stötande språk.
 • Allt innehåll som användarna lägger ut speglar upphovsmannens åsikter. Europaårswebbplatsen tar inget ansvar för andras material.
 • Var alltid hövlig och respektfull mot alla andra som använder webbplatsen, även om ni inte är överens.

De här reglerna täcker de flesta situationer, men vi kan inte förutse allt. Vi förbehåller oss därför rätten att på olika sätt försöka undvika störningar på Europaårswebbplatsen och se till att den inte missbrukas.

Rapportera regelbrott

Om du anser att någon bryter mot webbplatsens policy och regler ber vi dig att rapportera det till Europaårsteamet via kontaktformuläret.

Disciplinåtgärder

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera alla inlägg på webbplatsen och radera de inlägg som inte följer reglerna för portalen. Det gäller även orsaka driftsstörningar eller andra tekniska problem.

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller permanent blockera eller förbjuda inlägg om vi anser det nödvändigt, utan att meddela det på förhand.

Om du anser att du har blivit orättvist behandlad ska du kontakta oss direkt. Använd då den mejladress du använde för att lägga ut materialet. Vi diskuterar inte din eventuella avstängning med allmänheten.

Upphovsrätt: Bilderna på webbplatsen (utom de som användarna skickar in) tillhör ©Europeiska kommissionen eller ©Dreamstime.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

För allmänna EU-frågor

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Val till Europaparlamentet