Navigation path

Bakgrundsmaterial

Hitta publikationer och videoklipp om Europaåret för medborgarna, samhällsengagemang, EU-rättigheter och liknande ämnen.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

För allmänna EU-frågor

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Val till Europaparlamentet