Navigation path

Partner

Kommissionen samarbetar med flera strategiska partner för att Europaåret ska bli en framgång och för att bättre nå ut till människor i hela samhället och på lokal, regional och nationell nivå.

Förutom kommissionens olika avdelningar och kontoren i EU-länderna deltar även de övriga EU-institutionerna och andra aktörer i arbetet med Europaåret.

Europa direkt

Europa direkt

Här kan du få svar på allmänna frågor om EU.
Ring gratisnumret 00 800 67 89 10 11 från hela EU.

Europa direkts informationskontor

Europa direkts informationskontor

Europa direkt har nästan 500 kontor i hela EU där du kan få information om EU.

Europaparlamentet (med informationskontor i medlemsländerna)

Europaparlamentet (med informationskontor i medlemsländerna)

Europaparlamentet är EU:s folkvalda institution. De 754 parlamentsledamöterna väljs var femte år i allmänna val i alla EU-länder.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper i EU. Den har en rådgivande funktion och lämnar yttranden om lagförslag till rådet, kommissionen och Europaparlamentet.

Regionkommittén

Regionkommittén

Regionkommittén är de regionala och lokala myndigheternas röst i EU:s beslutsprocess.

Alliansen för Europaåret för medborgarna (EYCA)

Alliansen för Europaåret för medborgarna (EYCA)

Den här alliansen för civilsamhällets aktörer samlar 60 organisationer och plattformar på EU-nivå.

Europarådet

Europarådet

Europarådet arbetar för grundläggande värderingar – mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Med sina 47 medlemsländer omfattar Europarådet i princip hela Europa.

Nationella samordningsorgan

Nationella samordningsorgan - 2013

En del länder har utsett en nationell samordnare som ska hjälpa till med att anordna nationella initiativ, lyfta fram lokala och regionala projekt och få alla relevanta aktörer att delta i Europaåret.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

För allmänna EU-frågor

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Val till Europaparlamentet