Navigation path

Vilket EU vill du ha?Vilket EU vill du ha?

Europaåret för medborgarna 2013 lyfte fram de rättigheter vi har som EU-medborgare. Under 2014 kommer vi att fortsätta vissa av projekten från Europaåret 2013 – denna gång med särskilt fokus på valet till Europaparlamentet den 22–25 maj. Vi vill se en dialog mellan beslutsfattare, civilsamhälle och företag. Runtom i Europa hålls under året olika evenemang och konferenser för att diskutera vikten av demokrati och informera om hur du själv kan delta och påverka.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Videoklipp

Val till Europaparlamentet

Har du frågor om EU? Kontakta oss!