Navigation path

Ditt EU rättigheter

EU-medborgarskapet medför en rad rättigheter – du kan t.ex. studera eller jobba var du vill i EU.

Dina rättigheter som EU-medborgare

EU vill att du känner till dina rättigheter som EU-medborgare så att du kan utnyttja dem fullt ut i din vardag. I EU:s rapport om medborgarskapet beskrivs 25 åtgärder som ska bidra till detta. De medborgerliga rättigheterna anges i del två i fördraget om EU:s funktionssätt. De står också i kapitel V i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Du har rätt att röra dig fritt i EU och får inte diskrimineras på grund av din nationalitet

Som EU-medborgare har du rätt att bo, jobba och resa var du vill i EU. Det finns dock vissa villkor. Om du till exempel åker in i ett annat EU-land kan du behöva visa legitimation och om du bor i ett annat EU-land i mer än tre månader måste du uppfylla vissa villkor beroende på om du arbetar, studerar eller gör något annat.

Rösta och ställa upp i val

Om du bor i ett annat EU-land har du som EU-medborgare rätt att rösta och ställa upp i kommunalval och Europaparlamentsval som hålls i det landet, på samma villkor som landets invånare.

Framställning till Europaparlamentet

Tack vare rätten att göra framställningar kan du framföra ett klagomål eller en begäran till Europaparlamentet. Det kan gälla både dina egna klagomål och frågor av allmänt intresse. Det måste dock vara något som påverkar dig direkt och som handlar om EU.

Klaga hos EU-ombudsmannen
Om du anser att en EU-institution eller ett EU-organ missköter sig kan du klaga hos EU-ombudsmannen.
Du kan också kontakta EU:s institutioner och organ direkt och har då rätt att få svar på något av de 23 officiella EU-språken.

Konsulärt skydd av andra EU-länder om ditt eget land saknar ambassad

Om du befinner dig i ett land utanför EU och behöver hjälp har du som EU-medborgare rätt till konsulärt skydd från andra EU-länders ambassader och konsulat på samma villkor som ländernas invånare. Du kan få hjälp vid dödsfall, olycksfall eller sjukdom, gripande eller frihetsberövande, våldsbrott och med hemtransport. Om ditt land har en ambassad eller ett konsulat i landet ska du förstås vända dig dit.

Uppmana kommissionen att föreslå nya lagar

Genom ett EU-medborgarinitiativ kan du be EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag. Initiativet måste skrivas under av minst en miljon medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna.

Grundläggande rättigheter

EU:s värdegrund är frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekten för människans värdighet och de mänskliga rättigheterna, bland annat för personer som tillhör en minoritet.

Andra rättigheter i EU

Sociala förmåner

När du flyttar inom EU betalar du bara sociala avgifter i ett land åt gången, även om du arbetar i flera länder. I regel betalas dina sociala förmåner av samma land.

Sjukvård utomlands

Enligt EU-lagstiftningen kan du söka vård i ett annat EU-land och få dina kostnader ersatta av ditt lands försäkringskassa.

Studera utomlands

Som EU-medborgare har du rätt att studera i vilket EU-land som helst på samma villkor som landets invånare.

Handla på nätet

När du handlar på nätet i Europa skyddas du av EU-lagstiftningen.

Rättigheter på resan

Om du reser till eller från ett EU-land med tåg eller flyg och får problem på resan kan du få pengarna tillbaka och eventuellt också kompensation.

Billigare mobilsamtal

När du använder din mobiltelefon i ett annat EU-land finns det en övre gräns för hur mycket din operatör kan ta betalt av dig.

Trygg och säker energi till rimligt pris

Tack vare EU har du ett bättre konsumentskydd och kan välja det gas- och elavtal som passar dig bäst.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

För allmänna EU-frågor

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Val till Europaparlamentet