Navigation path

Vår vision om Europaåret för medborgarna

Om du känner till dina rättigheter och utnyttjar dem är det inte bara du själv som har glädje av det. Hela EU gynnas också, både ekonomiskt och socialt.

De som har den här kunskapen inser att de har en roll att spela i EU, och blir mer motiverade att engagera sig i EU-demokratin på alla nivåer. Tanken med Europaåret för medborgarna 2013 är att människor i hela EU ska kunna

 •  lära sig mer om sina rättigheter och möjligheter som EU-medborgare – särskilt rätten att bo och jobba var man vill i EU
 • diskutera vad som hindrar dem från att utnyttja rättigheterna och bidra till lösningar
 • delta i medborgarforum om EU-politiken
 • informera sig inför Europaparlamentsvalet 2014 och engagera sig mer i EU-demokratin.

De flesta evenemang kommer att hållas av medborgarna själva och organisationer i civilsamhället.

EU-kommissionen bidrar med

 • en informationskampanj, en webbplats på flera språk och kampanj-, press- och pr-material
 • lansering och ”kick-off” i november 2012
 • öppnings- och avslutningskonferens och en rad dialoger mellan EU-kommissionärer och invånare från alla samhällsgrupper
 • stöd till nationella, regionala och lokala evenemang i hela EU.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

För allmänna EU-frågor

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Val till Europaparlamentet