Navigation path

Bakgrund till Europaåret för medborgarna 2013

Europaåret för medborgarna 2013 ska lyfta fram de rättigheter man automatiskt har som EU-medborgare.  Det är 500 miljoner människor – och den europeiska ekonomin – som varje dag har glädje av dessa rättigheter.

Varför ett Europaår för medborgarna?

Dina rättigheter som EU-medborgare är inskrivna i EU-fördraget och kompletterar de nationella rättigheterna. Om du känner till dina rättigheter och utnyttjar dem är det inte bara du själv som har glädje av det. Hela EU gynnas också, både ekonomiskt och i form av ett starkare stöd hos allmänheten för själva EU-projektet.

EU-kommissionens rapport om medborgarskap från 2010 visade att EU-medborgarna inte utnyttjar alla sina rättigheter eftersom de inte känner till dem – det gäller särskilt rätten att fritt röra sig och flytta inom EU.

Samma år uppmanade Europaparlamentet kommissionen att göra 2013 till Europaåret för medborgarna för att få fart på debatten om EU-medborgarskap och informera människor om deras rättigheter.

Politisk bakgrund

Europaåret för medborgarna 2013 ligger väl i tiden:

  • Ett år före Europaparlamentsvalet 2014: Europaåret kan bidra till att få folk att utnyttja sin rösträtt i nästa Europaparlamentsval.
  • EU-medborgarskapet fyller 20 år 2013: Konceptet lanserades genom EU:s Maastrichtfördrag som började gälla 1993.
  • Ny rapport om EU-medborgarskapet under 2013: Rapporten tar upp vad som hindrar människor från att utnyttja sina EU-rättigheter och föreslår hur man ska lösa problemen.Europaåret för medborgarna ska lyfta fram fördelarna med EU-medborgarskapet för alla i EU – vanliga invånare, konsumenter, studerande, arbetstagare och politiker.
  • Allmänhetens engagemang är viktigt: Så här säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso i sitt tal om tillståndet i unionen 2012: ”Den tid då den europeiska integrationen genomfördes med invånarnas tysta samförstånd är förbi. EU kan inte vara en teknokratisk, byråkratisk eller ens en diplomatisk organisation, utan måste bli mer demokratiskt.” Med tanke på den ekonomiska och finansiella krisen i EU är det viktigare än någonsin att öka EU-medborgarnas inflytande och göra EU mer medborgarinriktat. Allas engagemang i samhället – lokalt, regional, nationellt eller på EU-plan – är en förutsättning för en sund demokrati och för EU:s framtid.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

För allmänna EU-frågor

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Val till Europaparlamentet