Navigation path

Partnerji

Komisija sodeluje s številnimi strateškimi partnerji, da bi se evropsko leto državljanov uspešno odvijalo in bi pritegnilo državljane vseh družbenih slojev in na vseh ravneh: lokalni, regionalni in nacionalni.

Komisija ima poleg podpore svojih služb in predstavništev v državah EU tudi močno podporo drugih institucij EU in zunanjih partnerjev.

Kontaktni centri  Europe Direct

Kontaktni centri Europe Direct

Služba Komisije, ki vam pomaga odgovoriti na vprašanja o Evropski komisiji
Pokličite 00 800 67 89 10 11 kjer koli v EU.

Informacijske točke Europe Direct

Informacijske točke Europe Direct

Skoraj 500 uradov v državah EU zagotavlja informacije o EU.

Evropski parlament (in njegove informacijske pisarne v državah članicah)

Evropski parlament (in njegove informacijske pisarne v državah članicah)

Neposredno izvoljeni organ Evropske unije. Državljani držav članic EU volijo 754 članov Evropskega parlamenta vsakih pet let.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Odbor zastopa evropske delodajalce, delavce in druge interesne skupine. Posvetovalna skupščina daje mnenja večjim institucijam – zlasti Svetu, Komisiji in Evropskemu parlamentu.

Odbor regij

Odbor regij

V odboru so zastopniki regionalnih in lokalnih organov, ki sodelujejo v procesu odločanja na ravni EU.

Zveza za evropsko leto državljanov  (EYCA)

Zveza za evropsko leto državljanov (EYCA)

Zveza povezuje šestdeset evropskih organizacij in platform civilne družbe.

Svet Evrope

Svet Evrope

Svet Evrope uveljavlja temeljne vrednote: človekove pravice, demokracijo in vladavino prava. S svojimi 47 državami članicama pokriva skoraj vso Evropo.

Nacionalni usklajevalni organi

Nacionalni usklajevalni organi - 2013

Nekatere države so imenovale nacionalnega koordinatorja, ki bo organiziral nacionalne dejavnosti, spodbujal lokalne in regionalne dejavnosti ter k sodelovanju pritegnil vse pomembne deležnike.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Splošna vprašanja naslovite

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Evropske volitve