Navigation path

Vključite se v razpravoVključite se v razpravo

Evropsko leto državljanov 2013 je bilo namenjeno pravicam, ki izhajajo iz državljanstva EU. Nekatere dejavnosti iz evropskega leta državljanov bomo nadaljevali tudi leta 2014, le da bo tokrat poudarek bolj na evropskih volitvah (ki bodo potekale od 22. do 25. maja). Zavzemali se bomo za dialog med organi javne uprave na vseh ravneh, civilno družbo in gospodarstvom. Razne prireditve in konference bodo prostor razprav o pomenu predstavniške in participativne demokracije v Evropski uniji ter seznanjanja z obstoječimi ukrepi za večje udejstvovanje državljanov v evropskem demokratičnem procesu.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Videoposnetki

Evropske volitve

Imate vprašanje o EU? Vprašajte nas!