Navigation path

Finančna sredstva EU

Projekti na temo evropskega leta državljanov so lahko upravičeni do finančne podpore iz različnih programov in pobud EU.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Splošna vprašanja naslovite

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Evropske volitve