Navigation path

Vizija: evropsko leto državljanov 2013

Če državljani EU poznajo in uresničujejo svoje pravice EU, se to čedalje bolj obrestuje njim samim ter gospodarstvu in družbi EU.

Ozaveščeni državljani se zavedajo pomena Evropske unije in se  udejstvujejo v demokratičnem življenju Unije na vseh ravneh. Takšna je vizija evropskega leta državljanov 2013. V tem letu bodo imeli prebivalci Evropske unije priložnost:

 • spoznati pravice in priložnosti, ki jim jih daje državljanstvo EU – zlasti pravico, da živijo in delajo povsod v EU;
 • udeležiti se razprav o ovirah za uresničevanje teh pravic in predstaviti svoje predloge za njihovo odpravljanje;
 • sodelovati na državljanskih forumih o politikah in vprašanjih EU;
 • se pripraviti na evropske volitve 2014 in se udejstvovati v demokratičnem življenju EU.

Kar največ dejavnosti bodo organizirali državljani in organizacije civilne družbe.

Evropska komisija je odgovorna za:

 • pripravo informativne kampanje in večjezično spletišče z gradivom za kampanje in medije ter promocijskim gradivom;
 • organizacijo medijskega dogodka ob začetku leta novembra 2012;
 • pripravo uvodne in sklepne konference ter niza dialogov med evropskimi komisarji in državljani iz vseh slojev družbe;
 • podporo nacionalnim, regionalnim in lokalnim dogodkom po vsej EU.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Splošna vprašanja naslovite

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Evropske volitve