Navigation path

Pomen: evropsko leto državljanov 2013

Evropsko leto državljanov 2013 bo poudarilo pravice, ki jih prebivalcem Evropske unije prinaša državljanstvo EU. Vsakodnevnih ugodnosti zaradi teh pravic je deležnih 500 milijonov Evropejcev – kakor tudi evropsko gospodarstvo.

V evropskem letu državljanstva bomo spodbujali dialog na vseh ravneh uprave, civilne družbe in gospodarstva ter poskušali ugotoviti, kakšen razvoj si državljani želimo v Evropski uniji do leta 2020: kakšne pravice, politike in upravljanje.

Zakaj evropsko leto državljanov

Pravice državljanov EU so zapisane v Pogodbi o Evropski uniji in dopolnjujejo nacionalne pravice. Če jih državljani poznajo in jih uresničujejo, to koristi ne le njim temveč tudi Evropski uniji, in sicer z ekonomskega vidika in vidika močnejše državljanske podpore projektu Evropske unije.

Iz ugotovitev poročila Evropske komisije o državljanstvu EU za leto 2010 je razvidno, da državljani EU svojih pravic ne uresničujejo v celoti, ker jih ne poznajo – zlasti ne pravice do selitve in prebivanja v drugi državi EU.

Leta 2010 je Evropski parlament pozval Evropsko komisijo, da leto 2013 razglasi za evropsko leto državljanov ter tako začne razpravo o državljanstvu EU in seznani državljane EU z njihovimi pravicami.

Politični pomen

Evropsko leto državljanov 2013 bo potekalo v pomembnem času:

  • leto dni pred evropskimi volitvami leta 2014: evropsko leto državljanov bo dopolnilo prizadevanje institucij in držav EU, da bi državljani uresničili svojo volilno pravico in se udeležili volitev.
  • 20. obletnica državljanstva EU: pojem državljanstva je uvedla Maastrichtska pogodba, ki je začela veljati leta 1993.
  • objava poročila o državljanstvu EU za leto 2013: poročilo bo obravnavalo primere, ko je državljanom preprečeno uživati pravice EU, ter predlagalo ukrepe za odpravo teh ovir.
  • evropsko leto državljanov bo opozorilo na prednosti državljanstva EU – za posameznike, potrošnike, prebivalce, študente, delavce in politične akterje.
  • sodelovanje splošne javnosti je ključnega pomena: predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2012 dejal: „Minili so časi, ko je evropsko povezovanje temeljilo na implicitni privolitvi državljanov. Evropa ne sme biti tehnokratska, birokratska, še diplomatska ne.  Biti mora čedalje bolj demokratična.“ Države članice EU se spopadajo z gospodarskimi in finančnimi izzivi, zato je toliko pomembneje opolnomočiti evropske državljane in okrepiti Unijo po meri državljanov. Delovanje posameznikov v skupnosti in družbi, na lokalni, regionalni, nacionalni ravni in tudi na ravni EU je bistveno za zdravo demokratično življenje in prihodnost Evropske unije.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Splošna vprašanja naslovite

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Evropske volitve