Navigation path

Knižnica

Publikácie a videá o Európskom roku občanov a súvisiacich témach vrátane participatívneho občianstva a práv vyplývajúcich z občianstva EÚ.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

V prípade všeobecných otázok

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Európske voľby