Navigation path

23/11/2013 11:00 - 23/11/2013 17:00

Otevření Naučné stezky - Po stopách politických vězňů | Příbram, Lešetice (Czech Republic)

Návštěvníci mají možnost poznat a zažít jednotlivé příběhy pod mottem: „Příběhy, které se odehrály blíž, než si myslíte, poznejte jeden z nich…“ Pomocí QR kódů propojení na autentické rozhovory, fotografie a mnohem více… Nejedná se pouze o popis historických událostí, ale jde o to uvědomit si, co prožívali tito vězni a co prožívají dnes jiní lidé věznění z takzvaných politických důvodů kdekoliv na světě. Program 21. 11. TK Czech Tourism 10 hod. ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CZECHTOURISM , Vinohradská třída 46, 120 41 Praha 2 – Královské Vinohrady 23. 11. Mše svatá za oběti totalitních režimů, 11 hodin, Svatá Hora u Příbrami 23. 11. Odhalení panelu na Svaté Hoře, 12 hodin, Svatá Hora u Příbrami, Svatohorské náměstí - možnost prohlídek Svaté Hory s průvodcem po celý den 23. 11. Odhalení panelů, slavnostní otevření stezky pro veřejnost, 14 hodin, Lešetice Památník Vojna. - poté se návštěvníci mohou poznat další příběhy v okolí

 

Svatá Hora
Památník Vojna

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

V prípade všeobecných otázok

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Európske voľby