Navigation path

19/06/2013

Tydzień Obywatelski ***** Celebrating the Civil Week in Warsaw

W ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013 oraz Tygodnia Obywatelskiego w Warszawie, w dniach 3-9 czerwca odbył się szereg wydarzeń mających na celu promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego. ****** To mark the European Year of Citizens 2013 and Civil Week in Warsaw, a series of events were held to promote the idea of civil society from 3-9 June.

6 czerwca 2013 r. Kancelaria Prezydenta RP oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zorganizowały konferencję „Europa: projekt rządów czy obywateli?”. Tematyka wydarzenia skupiona była na roli aktywności obywateli we współczesnych państwach demokratycznych oraz na idei społeczeństwa obywatelskiego. W dyskusji udział wzięli goście reprezentujący instytucje Unii Europejskiej oraz organizacje pozarządowe z Polski i innych państw europejskich, którzy dyskutowali o roli jaką odgrywają w Europie stowarzyszenia, fundacje oraz różnorodne inicjatywy obywatelskie. Gospodarzem konferencji był Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Ponadto Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowało cykl „Lekcje Demokracji”, w ramach którego odbyło się spotkanie na temat praw człowieka w PRL z prawnikiem konstytucjonalistą, Wiktorem Osiatyńskim oraz spotkanie z premierem Tadeuszem Mazowieckim, który opowiedział o transformacji ustrojowej oraz czasach przełomu. Lekcje odbywają się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Kolejny element obchodów Tygodnia Obywatelskiego stanowił zorganizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka wykład „Billingi kontrolowane. Obywatel-dziennikarz w sporze z CBA”, który został wygłoszony przez Bogdana Wróblewskiego, dziennikarza i sprawozdawcę sądowego „Gazety Wyborczej”.

 

Natomiast w dniach 7–8 czerwca  młodzi społecznicy, naukowcy, artyści, studenci, dziennikarze oraz przedsiębiorcy spotkali się podczas II Kongresu Wolności organizowanego przez Projekt: Polska wraz z partnerami, aby przedstawić swoją wizję kraju i pomysły na wspólne działania.

 

© Center for Citizenship Education: Meeting with the Prime minister Tadeusz Mazowiecki

 ***************************

Organised by the President’s Office and the National Federation of NGOs, a conference held on 6 June, titled ‘Europe: The project of governments or citizens?’, focused on the role of active citizens in modern democracies and the concept of civil society. The discussion was attended by guests representing the EU institutions and NGOs for Poland and other European countries, who discussed the role they play in Europe and various civic initiatives. The event was hosted by the President of Poland,
Bronislaw Komorowski.

Other events that took place throughout the week included a series of ‘Lessons in Democracy’, organised by The Centre for Civic Education, within the framework of which a meeting with Tadeusz Mazowiecki, formerly one of the leaders of the Solidarity movement, and the first non-communist prime minister in Central and Eastern Europe after World War II took place.

From 7-8 June, young social activists, scientists, artists, students, journalists and entrepreneurs met at the Second Congress of Freedom, organised by Design: Poland and its partners, to present their vision for the country and ideas for joint action.

 

© Center for Citizenship Education: Meeting with the Prime minister Tadeusz Mazowiecki

           

© Center for Citizenship Education: Meeting with the Prime minister Tadeusz Mazowiecki

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

V prípade všeobecných otázok

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Európske voľby