Navigation path

Zapoj sa do diskusieZapoj sa do diskusie

Európsky rok občanov 2013 bol venovaný právam, ktoré sú spojené s občianstvom EÚ. V roku 2014 budeme pokračovať v niektorých činnostiach Európskeho roka občanov, tentoraz viac zameraných na voľby do Európskeho parlamentu (22. – 25. mája). Počas tohto roka budeme podporovať dialóg medzi všetkými úrovňami vlády, občianskou spoločnosťou a podnikmi na podujatiach a konferenciách v celej Európe. Cieľom je diskutovať najmä o význame zastupiteľskej a participatívnej demokracie v Európskej únii a informovať o existujúcich nástrojoch na lepšie zapojenie sa do európskeho demokratického procesu.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Videá

Európske voľby

Máte otázky o EÚ? Opýtajte sa nás!