Navigation path

Kontext – Európsky rok občanov 2013

Európsky rok občanov 2013 sa zameria na práva, ktoré majú všetci občania EÚ. Tieto práva prinášajú úžitok nielen 500 miliónom Európanov, ktorí ich využívajú každý deň, ale aj ekonomike EÚ.

Európsky rok bude príležitosťou pre dialóg na všetkých úrovniach verejnej správy, občianskej spoločnosti a podnikateľskej sféry s cieľom preskúmať, ako by  mala EÚ vyzerať v roku 2020 z hľadiska práv, politík a správy.

Prečo sa organizuje Európsky rok občanov?

Práva občanov EÚ sú zakotvené v Zmluve o Európskej únii a dopĺňajú vnútroštátne práva. Ak ľudia vedia o týchto právach a ak ich dokážu uplatniť, majú z nich úžitok nielen oni, ale aj ekonomika EÚ a projekt európskej integrácie.

Zo Správy o občianstve EÚ za rok 2010 (Európska komisia) vyplýva, že občania EÚ nevyužívajú svoje práva v plnej miere, pretože o nich nemajú dostatočné vedomosti. Ide najmä o právo na voľný pohyb a pobyt v iných krajinách EÚ.

Európsky parlament preto v roku 2010 vyzval Európsku komisiu, aby rok 2013 vyhlásila za Európsky rok občianstva, čím sa podporí diskusia o občianstve a zlepší informovanosť občanov EÚ o ich právach.

Politický kontext

Európsky rok občanov 2013 prebieha v dôležitom období:

  • Jeden rok pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2014: Európsky rok dopĺňa úsilie inštitúcií EÚ a členských štátov zamerané na propagáciu volieb do Európskeho parlamentu.
  • 20. výročie občianstva EÚ: Práva vyplývajúce z občianstva EÚ boli ustanovené v Maastrichtskej zmluve, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1993.
  • Uverejní sa správa o občianstve EÚ za rok 2013: Táto správa bude analyzovať prípady, v ktorých sa občania stretli pri uplatňovaní svojich práv s prekážkami, a navrhne opatrenia na ich odstránenie.
  • Aj samotný Európsky rok občanov bude vyzdvihovať prínosy, ktoré občianstvo EÚ ponúka  jednotlivcom, spotrebiteľom, osobám s pobytom, študentom, pracovníkom alebo politickým aktérom.
  • Účasť širokej verejnosti má kľúčový význam. Ako uviedol predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vo svojom prejave o stave Únie 2012: „Časy európskej integrácie prostredníctvom implicitného súhlasu občanov sú za nami.  Európa nemôže byť technokratická, byrokratická ba ani diplomatická.  Európa musí byť ešte demokratickejšia“. Vzhľadom na hospodárske a finančné výzvy, ktorým čelia členské štáty EÚ, je posilnenie práv a postavenia európskych občanov v súčasnosti dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Účasť každého jednotlivého občana EÚ na živote spoločnosti a komunity, ktorej je súčasťou (na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni), je nevyhnutná pre zdravý demokraticky život a budúcnosť Európskej únie.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

V prípade všeobecných otázok

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Európske voľby