Navigation path

Context: Anul european al cetăţenilor 2013

Anul european al cetăţenilor 2013 va aduce în prim-plan drepturile care le revin, automat, tuturor locuitorilor Uniunii Europene, în calitate de cetăţeni ai acesteia. Toţi cei 500 de milioane de cetăţeni europeni beneficiază de aceste drepturi în viaţa de fiecare zi, iar avantajele pe care le conferă acestea se răsfrâng şi asupra economiei UE.

Anul european va încuraja dialogul dintre toate nivelurile administraţiei publice, societatea civilă şi întreprinderi, pentru a înţelege cum vă doriţi dumneavoastră, cetăţenii, să arate UE în 2020, din perspectiva drepturilor, a politicilor şi a guvernanţei.

De ce este nevoie de un An european al cetăţenilor?

Drepturile cetăţenilor UE sunt înscrise în Tratatul UE şi vin în completarea drepturilor naţionale. De valorificarea acestora beneficiază, pe de o parte, cetăţenii şi, pe de altă parte, UE în general, atât din punct de vedere economic cât şi din punctul de vedere al sprijinului manifestat de populaţie faţă de proiectul european. 

Raportul Comisiei Europene din 2010 privind cetăţenia UE indică faptul că cetăţenii europeni nu profită din plin de drepturile lor întrucât nu le cunosc. Este vorba în special de dreptul la liberă circulaţie şi dreptul de stabilire în alte ţări ale Uniunii.

Tot în 2010, Parlamentul European a cerut Comisiei Europene ca 2013 să devină Anul european al cetăţeniei, pentru a relansa dezbaterile privind cetăţenia UE şi pentru a-i informa pe cetăţenii Uniunii despre drepturile care le revin.

Context politic

Anul european al cetăţenilor 2013 are loc într-un moment important:

  • cu doar un an înaintea alegerilor europene din 2014: Anul european vine în completarea eforturilor depuse de instituţiile europene şi de ţările UE pentru a aduce în prim-plan drepturile de vot al populaţiei din UE şi pentru a încuraja cetăţenii să participe la vot
  • cea de-a 20-a aniversare a cetăţeniei UE: conceptul este înscris în Tratatul de la Maastricht privind UE, care a intrat în vigoare în 1993
  • publicarea ediţiei din 2013 a Raportului privind cetăţenia UE: în acest raport vor fi analizate situaţiile în care unele persoane sunt împiedicate să-şi exercite drepturile care le revin în calitate de cetăţeni europeni şi sunt propuse acţiuni menite să soluţioneze aceste obstacole
  • Anul european al cetăţenilor este el însuşi menit să evidenţieze avatantajele pe care cetăţenia UE le oferă cetăţenilor, consumatorilor, rezidenţilor, studenţilor, lucrătorilor sau reprezentanţilor politici
  • implicarea publicului general este crucială: aşa cum a declarat preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, în discursul său din 2012 privind starea uniunii,  „Vremurile în care integrarea europeană se făcea cu consimțământul implicit al cetățenilor au trecut. Europa nu poate fi tehnocrată sau birocratică. Nici măcar diplomatică. Europa trebuie să fie din ce în ce mai democratică.” Având în vedere provocările de ordin economic şi financiar cu care se confruntă statele membre ale UE, este necesar, mai mult ca niciodată, să responsabilizăm cetăţenii europeni şi să consolidăm dimensiunea cetăţenească a Uniunii. Implicarea fiecăruii cetăţean european la nivelul comunităţii şi societăţii de care aparţine, pe plan local, regional, naţional sau european, este esenţială pentru menţinerea unei vieţi democratice solide şi pentru viitorul UE.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Pentru întrebări generale

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Alegerile europene