Navigation path

21/05/2013 10:00 - 21/05/2013 15:00

Konferencja: Europejski Rok Obywateli. Różnorodność w klasie wyzwaniem dla szkoły | Warszawa (Poland)

21 maja 2013: Konferencja: Europejski Rok Obywateli Różnorodność w klasie wyzwaniem dla szkoły Celem konferencji jest aktywizacja środowiska oświatowego wokół problematyki przeciwdziałania dyskryminacji i nietolerancji. Podczas konferencji eksperci i praktycy w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i międzykulturowej zaprezentują szanse i wyzwania wynikające z różnorodności w polskiej szkole w dobie społeczeństw wielokulturowych, których częścią jesteśmy przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Related links

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contacto

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Para perguntas gerais

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Eleições europeias