Navigation path

Zasady korzystania ze strony

Prosimy przeczytać uważnie zasady korzystania ze strony, gdyż zawierają one ważne informacje dotyczące praw i obowiązków użytkowników. Zasady mogą ulec zmianie – co jakiś czas należy sprawdzać, czy nie zostały zaktualizowane.

Właścicielem i administratorem strony „Europejski Rok Obywateli 2013” jest Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej w Komisji Europejskiej.

Wprowadzenie

W trosce o dobrą atmosferę w portalu opracowaliśmy podstawowe zasady korzystania ze strony. Zasady te mogą zostać zaktualizowane bez uprzedzenia. Wszyscy użytkownicy powinni je przeczytać, zaakceptować i ich przestrzegać. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami.

WAŻNE: Właściwe korzystanie z elementów graficznych (zawartych w dziale Materiały promocyjne)

Motto, logo i pozostałe elementy graficzne Europejskiego Roku Obywateli 2013 można wykorzystywać jedynie w związku z celami zgodnymi z zasadami i oficjalnymi założeniami Roku oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich.

Należy zapoznać się ze szczegółową informacją prawną Komisji Europejskiej, dostępną tutaj.

Materiały promocyjne z naszej strony mogą zostać użyte jako oficjalne symbole obchodów do zilustrowania wydarzeń i działań powiązanych z Europejskim Rokiem Obywateli 2013.

Nieodpowiednie treści

Poniżej wymieniono treści, które zostaną uznane za nieodpowiednie. Zamieszczenie tego rodzaju treści może skutkować zawieszeniem lub likwidacją konta użytkownika oraz usunięciem obraźliwych wpisów.

 • Wpisy lub obrazy o charakterze oszczerczym, obraźliwym, wulgarnym, nienawistnym, prześladowczym, nieprzyzwoitym lub bluźnierczym bądź zawierające pogróżki, w tym wszelkie komentarze i materiały o charakterze rasistowskim, wymierzone w mniejszości etniczne lub seksualne, obrażające uczucia religijne lub w inny sposób uwłaczające.
 • Wpisy lub obrazy naruszające przepisy i uregulowania.
 • Jawne reklamy produktów lub usług bez naszej zgody lub odpowiedniego kontekstu.
 • Rejestracja wyłącznie w celu ogłaszania/popierania/promowania działań dla osobistego zysku.
 • Dyskusje na temat nielegalnej działalności, takiej jak udostępnianie pirackiego oprogramowania i filmów, a także inne formy naruszania praw własności intelektualnej.
 • Zamieszczanie swoich danych kontaktowych lub danych innych osób (np. numer telefonu, adres itp.) na publicznie dostępnych forach. 
 • Wszelkie inne działania uznane przez nas za niewłaściwe.
 • Linki do materiałów wymienionych powyżej.

Zasady zachowania użytkowników i rady dotyczące wpisów

 • Wszelkie wpisy powinny dotyczyć tematu, w odniesieniu do którego zostały zamieszczone.
 • Tytuły powinny być krótkie i konkretne.
 • Treść powinna być sformułowana w możliwie najjaśniejszy sposób.
 • Nie należy używać dosadnego lub obraźliwego języka.
 • Wszelkie treści zamieszczone na stronie przez użytkowników są wyrazem poglądów autorów – administratorzy strony „Europejski Rok Obywateli 2013” nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 • Innych użytkowników strony „Europejski Rok Obywateli 2013” należy zawsze traktować z szacunkiem i zachowaniem zasad uprzejmości, nawet w przypadku różnicy poglądów.

Zasady te obejmują najczęstsze sytuacje, nie ujęto w nich jednak wszystkich możliwości. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, jakie uznamy za słuszne, aby zapewnić funkcjonowanie bez zakłóceń strony „Europejski Rok Obywateli 2013” i ochronić ją przed nadużyciami.

Zgłoś naruszenie zasad

Jeśli uważasz, że inny użytkownik strony „Europejski Rok Obywateli 2013” złamał zasady korzystania ze strony, prosimy o zgłoszenie tego administratorom (link „Kontakt”).

Środki dyscyplinarne

Zastrzegamy sobie prawo monitorowania wpisów zamieszczonych na stronie i usuwania wszelkich treści, które są niezgodnie z przedstawionymi zasadami i ogólnym regulaminem portalu. Dotyczy to również wpisów, które zakłócają funkcjonowanie strony.

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia konta użytkownika lub objęcia użytkownika zakazem zamieszczania wpisów, tymczasowo lub na stałe, bez uprzedzenia, we wszelkich przypadkach, w których uznamy to za stosowne.

Jeżeli użytkownik stwierdzi, że został potraktowany niesprawiedliwie, może się zwrócić w tej sprawie bezpośrednio do nas. W takim przypadku prosimy o podanie adresu e-mail użytego przy zamieszczaniu wpisu. Nie prowadzimy dyskusji z ogółem użytkowników na temat zawieszenia danego użytkownika portalu.

Informacja o prawach autorskich: właścicielem praw autorskich ilustracji zamieszczonych na tych stronach (z wyjątkiem tych przesłanych przez użytkowników) jest ©Komisja Europejska lub ©Dreamstime.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Na pytania ogólne

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Wybory do Parlamentu Europejskiego