Navigation path

Partnerzy

Aby zapewnić sukces obchodom Europejskiego Roku, Komisja współpracuje z wieloma partnerami strategicznymi. Współpraca ta ma również umożliwić dotarcie z tą inicjatywą do jak największej grupy obywateli z różnych środowisk, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, jak i krajowym.

Komisję Europejską wspierają nie tylko jej poszczególne dyrekcje i przedstawicielstwa w krajach Unii, ale również inne instytucje UE oraz partnerzy zewnętrzni.

Europe Direct

Punkt informacyjny Europe Direct

Serwis informacyjny Komisji, który pomoże Ci znaleźć odpowiedź na Twoje pytania dotyczące Unii Europejskiej.
Zadzwoń pod numer 00 800 67 89 10 11 (połączenie bezpłatne w całej UE).

Europe Direct

Oddziały lokalne Europe Direct

Prawie 500 oddziałów we wszystkich krajach UE, w których można zasięgnąć informacji na temat UE

Parlament Europejski (i jego biura informacyjne w państwach członkowskich)

Organ Unii Europejskiej, którego członkowie wybierani są w głosowaniu bezpośrednim. Co pięć lat elektorat w państwach członkowskich UE wybiera 754 europosłów.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Reprezentuje europejskich pracodawców, pracowników i inne grupy interesu. Jako zgromadzenie doradcze wydaje opinie przeznaczone dla większych instytucji – zwłaszcza Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego.

Komitet Regionów

Unijne zgromadzenie przedstawicieli szczebla regionalnego i lokalnego. Umożliwia organom tych szczebli udział w procesie decyzyjnym na poziomie UE.

eyca

Stowarzyszenie Europejskiego Roku Obywateli

Stowarzyszenie reprezentuje około 60 organizacji i platform społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu europejskim.

Rada Europy

Rada propaguje poszanowanie takich wartości podstawowych jak prawa człowieka, demokracja i praworządność. Skupia 47 państw członkowskich, w tym prawie wszystkie państwa Europy.

Krajowe organy koordynujące - 2013

Niektóre kraje wyznaczyły organy koordynujące działania na szczeblu krajowym, które pomagają w promocji wydarzeń na poziomie lokalnym i regionalnym oraz zachęcają zainteresowane strony do udziału w obchodach Europejskiego Roku.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Na pytania ogólne

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Wybory do Parlamentu Europejskiego