Navigation path

Weź udział w debacie!Weź udział w debacie!

Europejski Rok Obywateli 2013 upłynął pod znakiem praw związanych z obywatelstwem w UE. W 2014 r. będziemy kontynuować niektóre działania realizowane w ramach Europejskiego Roku Obywateli, tym razem koncentrując się głównie na wyborach do Parlamentu Europejskiego (które odbędą się 22-25 maja). W ciągu tego roku, na organizowanych w całej Europie wydarzeniach, będziemy uczestniczyć w dialogu z udziałem przedstawicieli władz różnego szczebla, społeczeństwa obywatelskiego i sektora biznesu. Tematem dyskusji będzie znaczenie zarówno demokracji przedstawicielskiej, jak i uczestniczącej, w Unii Europejskiej. Będziemy też informować o narzędziach, które umożliwiają obywatelom uczestnictwo w procesach demokratycznych w Europie.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Materiały wideo

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Masz pytanie na temat UE? Zapytaj nas!