Navigation path

Finansowanie ze środków unijnych

Projekty powiązane z tematyką Europejskiego roku mogą kwalifikować się do uzyskania wsparcia finansowego dostępnego w ramach różnych programów i inicjatyw UE.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Na pytania ogólne

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Wybory do Parlamentu Europejskiego