Navigation path

Idea Europejskiego Roku Obywateli

Im lepiej obywatele UE będą rozumieć, jakie mają prawa, i umieć z nich korzystać, tym więcej na tym zyskają, a wraz z nimi zyska gospodarka i społeczeństwo Unii.

Świadomi swoich praw obywatele będą zdawać sobie sprawę, że mogą współtworzyć Unię Europejską, dlatego też chętniej zaangażują się w życie demokratyczne Unii na wszystkich poziomach – taka wizja przyświeca obchodom Europejskiego Roku Obywateli 2013. Obchody te będą dla obywateli w całej Unii Europejskiej okazją do:

 • poznania swoich praw i odkrycia szans, jakie oferuje im obywatelstwo UE – zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do zamieszkania i podjęcia pracy w dowolnym kraju UE
 • wzięcia udziału w debatach na temat przeszkód, które utrudniają korzystanie z tych praw, i przedstawienia propozycji konkretnych  rozwiązań
 • uczestniczenia w forach obywatelskich na temat polityki UE i powiązanych z nią kwestii
 • przygotowania się do oddania głosu w eurowyborach w 2014 r. i zaangażowania w życie demokratyczne UE.

Możliwie jak najwięcej wydarzeń będzie organizowanych przez samych obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Komisja Europejska odpowiada natomiast za:

 • kampanię informacyjną obejmującą wielojęzyczną stronę internetową oraz materiały promocyjne i prasowe
 • konferencję służącą nagłośnieniu inicjatywy w mediach, przewidzianą na listopad 2012 r.
 • konferencję otwierającą i zamykającą, jak również szereg dyskusji, w których uczestniczyć będą przedstawiciele Komisji Europejskiej i obywatele reprezentujący różne środowiska
 • wspieranie wydarzeń organizowanych w całej UE, zarówno na szczeblu krajowym, regionalnym, jak i lokalnym.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Na pytania ogólne

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Wybory do Parlamentu Europejskiego