Navigation path

Kontekst Europejskiego Roku Obywateli 2013

Europejski Rok Obywateli 2013 upłynie pod znakiem praw, które przysługują automatycznie wszystkim tym w Unii Europejskiej, którzy mają status obywateli UE. Prawa te przynoszą na co dzień korzyści nie tylko 500 milionom Europejczyków, ale i gospodarce europejskiej.

W ramach Europejskiego Roku promowany będzie dialog wszystkich szczebli rządu ze społeczeństwem obywatelskim i przedsiębiorcami, po to by każdy – jako obywatel UE – zastanowił się, jak powinna wyglądać Unia w roku 2020, zarówno pod względem praw, polityki, jak i sposobu sprawowania rządów.

Skąd pomysł Europejskiego Roku Obywateli?

Prawa obywateli UE są zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej. Uzupełniają one prawa przysługujące na poziomie krajowym. Jeśli wszyscy będziemy znać swoje prawa i umieć z nich korzystać, zyskamy na tym nie tylko my sami, ale i cała UE – zarówno pod względem gospodarczym, jak i na poziomie większego poparcia obywatelskiego dla idei, jaką jest Unia.

We wnioskach ze sprawozdania Komisji Europejskiej na temat obywatelstwa UE z 2010 r. możemy przeczytać, że obywatele Unii nie korzystają w pełni ze swoich praw, ponieważ nie wiedzą, że je mają, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do swobodnego przenoszenia się do innych krajów UE i pobytu w nich.

W tym samym roku Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do ogłoszenia roku 2013 Europejskim Rokiem Obywateli, aby pobudzić debatę na temat obywatelstwa UE oraz rozpropagować informacje na temat praw, jakie przysługują obywatelom Unii.

Kontekst polityczny

Obchody Europejskiego Roku Obywateli 2013 odbędą się w ważnym momencie:

  • Na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.: inicjatywa Europejskiego Roku wychodzi naprzeciw wysiłkom podejmowanym przez instytucje europejskie i państwa członkowskie w celu uświadomienia obywatelom UE ich praw do głosowania i zachęcenia ich do udziału w wyborach.
  • W 20. rocznicę obywatelstwa UE: idea ta pojawiła się wraz z traktatem z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 r.
  • W roku publikacji nowej edycji „Sprawozdania na temat obywatelstwa UE”: sprawozdanie będzie zawierać analizę sytuacji, w których obywatele UE nie są w stanie skorzystać ze swoich praw, jak również propozycje rozwiązań.
  • Europejski Rok Obywateli będzie służył informowaniu o korzyściach, jakie obywatelstwo UE przynosi zarówno osobom prywatnym, jak i konsumentom, studentom, pracownikom, działaczom politycznym czy też osobom, które zmieniły kraj zamieszkania.
  • Pierwszorzędne znaczenie ma zaangażowanie społeczeństwa: Tak to ujął przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso w swoim orędziu o stanie Unii z 2012 r.: „Skończyły się czasy integracji europejskiej za dorozumianą zgodą obywateli. Europa nie może być technokratyczna, biurokratyczna ani nawet dyplomatyczna. Europa musi być coraz bardziej demokratyczna.” W obliczu wyzwań gospodarczych i finansowych, przed jakimi stoją państwa członkowskie UE, konieczność uświadomienia obywatelom ich mocy sprawczej i wzmocnienia modelu Unii wychodzącej naprzeciw obywatelom staje się ważniejsza niż kiedykolwiek. Każdy obywatel UE angażujący się w życie wspólnoty czy społeczeństwa, do których należy – czy to na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym czy też unijnym – odgrywa niezwykle ważną rolę zarówno z punktu widzenia zdrowej demokracji, jak i przyszłości Unii Europejskiej.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Na pytania ogólne

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Wybory do Parlamentu Europejskiego