Navigation path

16/09/2013 14:00 - 17/09/2013 19:00

II Kongres "Obywatel Senior" | Chorzów (Poland)

Po razy drugi Park Śląski w Chorzowie organizuje Kongres „Obywatel Senior”. Kolejna wielka debata o problemach i sprawach ważnych dla osób starszych odbywać się tu będzie 16 i 17 września. W tym roku zapraszamy seniorów i wszystkich zainteresowanych tematyką senioralną do niecodziennych wnętrz Planetarium Śląskiego.

Przy organizacji ściśle współpracujemy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Wśród gości będą m.in. minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz, podsekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, europoseł Jan Olbrycht, pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowiek w Strasburgu Justyna Chrzanowska, rzecznik praw obywatelskich na Słowacji i przedstawiciel rzecznika w Austrii. Będą mówić o roli seniora w Unii Europejskiej, dobrych praktykach związanych z seniorami w krajach unijnych, prawach obywateli i prawach człowieka w UE, zasadach projektowania dla wszystkich w Europie, dyskryminacji osób starszych oraz o rządowym programie aktywizacji osób starszych. Wszyscy uczestnicy II Kongresu będą mieli okazję podyskutować o tym, jak widzą swoją rolę w Europie, jaką Unię chcieliby zostawić swoim wnukom, jak powinno wyglądać ich miasto, by dobrze się w nim żyło, jak mówić o seniorach, by nie urażać, jak zostać wolontariuszem po sześćdziesiątce. Będzie również blok o finansach prowadzony przez Narodowy Bank Polski oraz warsztaty, m.in. pierwszej pomocy, komputerowe oraz sportowe z badaniem tkanki tłuszczowej i taneczne przygotowane przez pracowników katowickiej AWF. Kongres będzie się również odbywał w gminach partnerskich, m.in. w Gliwicach, Krzyżanowicach, Rybniku, Sosnowcu, Żywcu.

 

Strona Kongresu "Obywatel Senior"
Strona Parku Śląskiego
Strona Fundacji "Park Śląski" i Parkowej Akademii Wolontariatu

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

European Elections