Navigation path

05/04/2013 10:00 - 08/04/2013 17:00

Pražský studentský summit/Prague Student Summit | Praha (Czech Republic)

Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt pro více než 300 studentů středních i vysokých škol z celé republiky. Umožňuje mladým lidem aktivně se ve svém volném čase zajímat o svět kolem sebe, rozšiřovat si faktografické znalosti, prohlubovat rétorické a vyjednávací dovednosti. Tvoří jedinečnou platformu pro setkávání se mladých lidí s nejrůznějšími zájmy nejen navzájem, ale i s významnými osobnostmi z nejrůznějších oborů – ze světa diplomacie, politiky, médií, byznysu, státní správy, ale i akademické obce. Akci připravuje tým šedesáti vysokoškolských dobrovolníků, kteří pracují ve svém volném čase a bez nároku na honorář. Snažíme se touto aktivitou přispívat k tvoření občanské společnosti v naší zemi. XVIII. ročník projektu je konán pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy, za podpory České televize a řady dalších exkluzivních partnerů. Základem našeho projektu je vzdělávat mladé lidi především prostřednictvím simulace jednání tří klíčových mezinárodních organizací – OSN, NATO a EU. Pražský studentský summit se od podobných projektů u nás i ve světě odlišuje především tím, že samotné diplomatické simulaci předchází pětiměsíční vzdělávací přípravná část konaná na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že účast na projektu doslova mění mladému člověku život, otevírá zcela nové obzory a perspektivy, ba dokonce umožňuje se připravit mladým lidem na budoucnost, ať už mají v plánu cokoliv.

 

Čtyřdenní konference se uskuteční od 5. do 8. dubna 2013, akce je jen pro účastníky projektu a pozvané hosty.

Related links

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Contact

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

For general information enquiries, contact

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

European Elections